Art 16 Contribuția publică națională totală | Ordonanță 29/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contribuția publică națională totală -
Art. 16. -

(1) Autoritățile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară/prioritate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", din fonduri externe nerambursabile și cofinanțare publică, în condițiile agreate cu statele partenere în program. Modificări (1)

(2) Limitele admise pentru depășirea sumelor alocate în euro din fondurile externe nerambursabile pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.

(3) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management, poate dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor/acordurilor/ordinelor de finanțare. Modificări (1)

(4) Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri ai proiectelor finanțate în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană, care au încheiat contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 29/2015:
Art 6 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 7 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 8 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 9 Contribuția publică națională totală
Art 10 Contribuția publică națională totală
Art 11 Contribuția publică națională totală
Art 12 Contribuția publică națională totală
Art 13 Contribuția publică națională totală
Art 14 Contribuția publică națională totală
Art 15 Contribuția publică națională totală
Art 16 Contribuția publică națională totală
Art 17 Contribuția publică națională totală
Art 18 Contribuția publică națională totală
Art 19 Plata în avans
Art 20 Plata în avans
Art 21 Plata în avans
Art 22 Plata în avans
Art 23 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 24 Controlul de prim nivel
Art 25 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 26 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
;
se încarcă...