Art 13 Contribuția publică națională totală | Ordonanță 29/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contribuția publică națională totală -
Art. 13. -

(1) Pentru programele finanțate prin FEDR și IPA II, sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele la care beneficiarii lideri sau beneficiarii parteneri sunt organisme publice, organisme internaționale sau organizații private din România și reprezintă maximum 13% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite prin proiectele respective. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă axelor prioritare de asistență tehnică pot reprezenta mai mult decât 13% din cheltuielile eligibile efectuate, conform înțelegerilor cu statele partenere în program.

(3) Pentru asigurarea desfășurării activității secretariatelor comune constituite în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2), precum și a Autorității de audit în cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (3), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice alocă, în integralitate, sumele necesare, urmând ca, după primirea cererilor de rambursare finale, să se recupereze de la autoritățile naționale din statele partenere sumele stabilite prin acordurile de finanțare încheiate.

(4) Pentru programele finanțate din ENI prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a), b) și d), sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele, altele decât cele aferente componentelor de asistență tehnică, la care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri sunt instituții publice sau organizații neguvernamentale din România și reprezintă maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază aceștia, dar nu mai mult de 72% din contribuția financiară eligibilă pe care o asigură în proiect.

(5) Pentru programul finanțat din ENI prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. c), sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele, altele decât cele aferente componentei de asistență tehnică, la care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri sunt instituții publice sau organizații neguvernamentale din România, dacă aceasta nu contravine înțelegerilor cu statele partenere în program. Cofinanțarea publică reprezintă maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază aceștia, dar nu mai mult de 72% din contribuția financiară eligibilă pe care o asigură în proiect.

(6) Sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1), (2), (4) și (5), sunt acordate conform regulilor specifice fiecărui program.

(7) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) și d), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește atribuții de Autoritate națională, sumele alocate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform art. 11 alin. (1) lit. n), aferente cofinanțării axei prioritare de asistență tehnică, sunt transferate în euro în conturile Autorității de management/Secretariatului comun din statul partener de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(8) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) -g), sumele alocate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform art. 11 alin. (1) lit. n) și o), se transferă în euro de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în conturile Autorității de management/Autorității de certificare/Secretariatului comun din statul partener.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 29/2015:
Art 3 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 4 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 5 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 6 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 7 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 8 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 9 Contribuția publică națională totală
Art 10 Contribuția publică națională totală
Art 11 Contribuția publică națională totală
Art 12 Contribuția publică națională totală
Art 13 Contribuția publică națională totală
Art 14 Contribuția publică națională totală
Art 15 Contribuția publică națională totală
Art 16 Contribuția publică națională totală
Art 17 Contribuția publică națională totală
Art 18 Contribuția publică națională totală
Art 19 Plata în avans
Art 20 Plata în avans
Art 21 Plata în avans
Art 22 Plata în avans
Art 23 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
;
se încarcă...