Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană" | Ordonanță 29/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană" Puneri în aplicare (1)

Art. 23. -

(1) Proiectele, precum și activitățile din cadrul axei prioritare de Asistență tehnică implementate în cadrul programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile sunt considerate acțiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pot fi anuale sau multianuale.

(3) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program al obiectivului "Cooperare teritorială europeană" se stabilesc potrivit Deciziei Comisiei Europene de adoptare a programului și se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Derogări (1)

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), până la aprobarea de către Comisia Europeană a programului, creditele de angajament și creditele bugetare necesare pentru asigurarea cheltuielilor aferente acțiunilor pregătitoare, care se încadrează în prevederile regulamentelor europene, pot fi stabilite având în vedere aprobarea de către Guvern a programului respectiv.

(5) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management/Autoritate națională, efectuează angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", în limita creditelor prevăzute la alin. (3) și (4).

(6) Autoritatea de management/Autoritatea națională are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile, respectiv punerea de acord a înregistrărilor din conturile sale contabile și cele ale beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană".

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 29/2015:
Obiectul reglementării Definiții
Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Contribuția publică națională totală
Plata în avans
Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Controlul de prim nivel
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Dispoziții finale
;
se încarcă...