DESPRE FINANȚE | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția din 1923. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL IV DESPRE FINANȚE

Art. 109. -

Nici un impozit de orice natură nu se poate stabili și percepe decât pe baza unei legi.

Art. 110. -

Prin lege se pot crea impozite numai în folosul Statului, județelor, comunelor și instituțiunilor publice cari îndeplinesc servicii de Stat.

Art. 111. -

Orice sarcină sau impozit județean sau comunal nu se poate așeza decât cu învoirea consiliilor județene sau comunale în limitele stabilite de lege.

Art. 112. -

Nu se pot statornici privilegiuri în materii de impozite.

Nici o excepțiune sau micșorare de impozit nu se poate statornici decât prin o lege.

Monopoluri nu se pot constitui decât numai prin lege și exclusiv în folosul Statului, județelor și comunelor.

Art. 113. -

Nici un fond pentru pensiuni sau gratificațiuni în sarcina tezaurului public nu se poate acorda decat în virtutea unei legi.

Art. 114. -

În frecare an Adunarea deputaților încheie socotelile și votează bugetul.

Toate veniturile sau cheltuelile Statului trebuiesc trecute în buget și în socoteli.

Dacă bugetul nu se votează în timp util, puterea executivă va îndestula serviciile publice după bugetul anului precedent, fără a putea merge cu acel buget mai mult de un an peste anul pentru care a fost votat.

Art. 115. -

Controlul preventiv și cel de gestiune a tuturor veniturilor și cheltuelilor Statului se va exercita de Curtea de conturi, care supune în fiecare an Adunării deputaților raportul general rezumând conturile de gestiune al bugetului trecut, semnalând totdeodată neregulile săvârșite de miniștri în aplicarea bugetului.

Regularea definitivă a socotelilor trebuie să fie prezentată Adunării deputaților cel mai târziu în termen de doi ani dela încheierea fiecărui exercițiu.

Art. 116. -

Pentru toată România este o singură Curte de conturi.

Art. 117. -

Toate fondurile provenite din Case speciale, și de cari guvernul dispune sub diferite titluri, trebuie să fie cuprinse în bugetul general al veniturilor Statului.

Art. 118. -

Legile financiare se publică în Monitorul Oficial ca și celelalte legi și regulamente de administrațiune publică.

Acesta este un fragment din Constituția din 1923. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Constituția:
DESPRE TERITORIUL ROMÂNIEI
DESPRE DREPTURILE ROMÂNILOR
DESPRE PUTERILE STATULUI
DESPRE FINANȚE
DESPRE PUTEREA ARMATĂ
DISPOZIȚIUNI GENERALE
DESPRE REVIZUIREA CONSTITUȚIUNII
DISPOZIȚIUNI TRANSITORII ȘI SUPLIMENTARE
;
se încarcă...