Ministerul Justiției - MJ

Decretul nr. 2294/1924 privind Legea minelor

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 04 iulie 1924.

În vigoare de la 04 iulie 1924 până la 13 iunie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

PARTEA INTAIA

TITLUL PRELIMINAR Dispozitiuni generale

Art. 1. -

Sunt si raman ale Statului in toata dezvoltarea lor, de la suprafata pana la orice adancime, zacamintele substantelor minerale din care se pot extrage metale, metaloide sau combinatiuni ale acestora, precum si zacamintele combustibililor minerali, bituminele, apele mineralizate in genere si gazele naturale de orice fel, precum si bogatiile de orice natura ale subsolului.

Raman la dispozitiunea proprietarului suprafetei: masele de roce comune, carierele de materiale de constructie si depozitele de turba, fara prejudiciul drepturilor dobandite de Stat in baza legilor anterioare.

Izvoarele minerale si apele subterane mineralizate, sau apele curative in genere, urmeaza regimul special prevazut in aceasta lege.

Art. 2. -

Din punct de vedere al naturii drepturilor si al conditiunilor in care aceste drepturi vor fi acordate si exercitate, substantele care formeaza obiectul prezentei legi se grupeaza in urmatoarele clase naturale:

I. Combustibili minerali:

a) Carbuni: Antracit, huila, carbune brun, lignit;

b) Bitumine:

1. Solide: Substante asfaltoase naturale, ozocherita, sisturi bituminoase de orice fel;

2. Lichide: Petrol brut (titei) cu gazele sale de zacamant si derivatele sale naturale, precum si orice alt bitum lichid;

3. Gazeiforme: Hidrocarburi gazoase care formeaza zacaminte proprii.

II. Minereuri metalifere si alte minerale si roci, cat si apele lor de cimentare, continand:

a) Platina, aur, argint, uran, radium si elementele radioactive in genere, molibden si elementele lor conexe;

b) PLumb, zinc, cupru, bismut, antimoniu, nikel, cobalt staniu, titan, selen, telur, cadmiu, sulf, tungsten, mercur si metalele lor inrudite;

c) Fier, mangan, crom.

III. Minereuri de aluminiu si in genere silicati aluminosi, magnezieni si cu alte baze, minerale fluorifere, minerale cu bariu si strontiu, ca: Bauxit, alunite, corindon comun, mica feldspati, caolin, magnezit, talc, asbest, fluorina, baritina.

IV. Grafit si roce grafitoase.

V. Fosfati in genere: Fosfarite, apatite.

VI. Minerale cu toriu si pamanturi rare: Monazita, torita, cerita si alte minerale cu elemente rare.

VII. Pietre pretioase si seminobile, ca: Diamant, smaragd, corindoni, beryll, topaz grenate, opal nobil, turmaline, agate, cristalul de roca cu varietatile sale colorate, succin (chilimbar) si alte resine minerale.

VIII. Saruri si ape sarate: Sare gema, saruri de potasiu si alte saruri, fie asociate cu sarea gema in acelasi zacamant, fie formand zacaminte distincte; izvoare sarate si ape sarate de zacamant cu iod si brom; Sarea de mare, de lacuri si lagune; Nitratii, horatii si sarurile asociate.

IX. Gaze naturale, altele decat hidrocarbure gazoase ca: Bioxidul de carbon, gazele nobile si orice alte gaze si emanatiuni.

X. Izvoare minerale si ape subterane mineralizate sau ape curative in genere; lacuri si lagune mineralizate, namoluri.

XI. Turba.

XII. Masse de roce comune compacate sau formand depozite mobile, precum: Calcare, gips, gresii, conglomerate, nisipuri, pietrisuri, marne, argile si orice materiale utilizate la constructii sau ca ornament, precum si la fabricarea materialelor industriale comune.

Daca in cuprinsul tarii se va constata existenta unor substante minerale nearatate in clasificarea de mai sus, ele vor fi repartizate printr-o decizie a ministrului industriei si comertului in clasa de zacaminte carora apartin sau cu care s-ar inrudi. Aceasta deciziune va fi luata in baza avizului conform al consiliului superior de mine si va fi publicata in Monitorul Oficial.

Asupra determinarii substantelor lasate la dispozitiunea proprietarului suprafetei decide ministrul, cu avizul conform al consiliului superior de mine.

Art. 3. -

Punerea in valoare a substantelor miniere se va face dupa normele prevazute in legea de fata.

In acest scop se deosebesc doua regimuri:

Regimul substantelor care apartin Statului;

Regimul substantelor ramase la dispozitia proprietarului suprafetei.

TITLUL I Regimul de punere in valoare a substantelor minerale
care apartin Statului

CAPITOLUL I

Art. 4. -

Dreptul de a valorifica substantele minerale care apartin Statului, se exercita de el, fie direct, fie transmitandu-l particularilor, dupa normele si in conditiunile prezentei legi.

Concesiunile se acorda numai in regiuni declarate in prealabil proprietate miniera concesionabila, pe baza prospectiunilor urmate de lucrari de explorare, prin care s-a dovedit neindoios existenta unui zacamant exploatabil.

Regiunile petrolifere si gazeifere, aflate in vecinatatea imediata a regiunilor in exploatare si in care continuitatea zacamantului poate fi considerata ca suficient dovedita, vor putea fi declarate proprietate miniera concesionabila, dupa normele legii de fata, fara a se mai face lucrari de explorare.

Limitele acestor regiuni vor fi fixate pe baza rezultatelor capatate prin lucrarile de exploatare invecinate.

In regiuni necunoscute, lucrarile premergatoare declararii proprietatii miniere concesionabile si instituirii concesiunii constau in:

a) Prospectiuni;

b) Explorari prin permis exclusiv in limitele unui perimetru rezervat.

Prospectiunea
Permis de prospectiune

Art. 5. -

Prospectiunea urmareste cercetarea generala la suprafata a unei regiuni, fie prin studii geologice, fie prin masurari fizice bazate pe proprietatile magnetice, electrice sau pe alte constante fizice ale substantelor minerale, precum si prin mici lucrari la suprafata, in scop de a determina punctele unde existenta unui zacamant este probabila.

Pentru acest fel de cercetari si lucrari, Ministerul Industriei si Comertului poate acorda o permisiune de prospectiune pe termen de un an persoanelor sau intreprinderilor care dovedesc capacitate tehnica pentru asemenea cercetari.

Permisiunea de prospectiune poate fi reinoita din an in an.

Din aceasta permisiune nu decurge vreun drept la acordarea explorarii sau exploatarii.

Ea se poate acorda pentru aceeasi regiune la mai multe persoane sau intreprinderi.

Toate prospectiunile intreprinse de stat vor fi facute prin institutul geologic al Romaniei, pe langa care se va infiinta un serviciu special. Acest serviciu va urmari si rezultatele prospectiunilor si explorarilor acordate particularilor.

Permisele de prospectiune precum si insarcinarile date de catre Minister spre a face prospectiuni si studii de teren, fara a produce degradari suprafetei, indreptatesc pe titularii acestor acte sa treaca prin orice proprietate.

Proprietarii suprafetei nu pot impiedica asemenea studii de interes obstesc.

Autoritatile administrative sunt obligate a da la nevoie tot concursul.

Taxa anuala pentru permisul de prospectiune va fi de 1.000 lei. Prospectiunile intreprinse de stat sunt scutite de aceasta taxa.

CAPITOLUL II Explorarea

Art. 6. -

Explorarea cuprinde lucrari miniere mai importante, care constau in puturi sau sondaje adanci, galerii pe intinderi mari, efectuate in punctele alese pe baza lucrarilor de prospectiune.

Ea urmareste sa constate efectiv existenta si dezvoltarea unui zacamant exploatabil.

Permis exclusiv

Pentru acest fel de lucrari si cercetari se acorda un permis exclusiv pe termen limitat pentru explorarea regiunii in limitele unui perimetru rezervat.

Acordarea permisului exclusiv constituie un drept la obtinerea ulterioara a concesiunii, in limitele si conditiunile aratate mai jos.

Exploratorul este ales de stat; la alegere se va avea in vedere capacitatea sa tehnica si financiara.

Statul va putea intreprinde insusi lucrari de explorare, fie singur, fie in asociatie cu altii si, pe cat posibil, sindicand interesele proprietarilor suprafetei si ale producatorilor existenti. Lucrarile vor fi executate dupa normele prevazute in legea pentru exploatarea si controlul intreprinderilor de stat cu caracter economic si cu observarea prescriptiunilor din legea de fata.

Art. 7. -

Regiunile necunoscute, care urmeaza a fi explorate prin permis exclusiv, vor fi fixate de Ministerul Industriei si Comertului, prin deciziune ministeriala data dupa ce se va lua si avizul consiliului superior de mine. Deciziunea va fi publicata in Monitorul Oficial.

Perimetrul rezervat pentru explorare va avea forma patrata sau dreptunghiulara, cu laturile orientate Nord-Sud si Est-Vest.

La perimetrele de forma dreptunghiulara, raportul intre latura scurta si cea lunga va respecta proportia minima stabilitia la clasa respectiva de zacaminte.

Suprafata perimetrului rezervat pentru explorare nu poate fi mai mica decat suprafata minima, asupra careia se poate institui o concesiune in clasa respectiva de zacaminte.

La zacamintele in aluviuni, forma perimetrului rezervat nu este supusa cerintei de mai sus, ci urmeaza in genere sinuozitatea depunerii aluvionare.

Forme pentru explorare prin permis exclusiv

Art. 8. -

Permisul exclusiv se acorda prin decret regal dupa propunerea ministrului Industriei si Comertului, cu avizul conform al consiliului superior de mine.

Intreprinderea sau persoana careia s-a acordat permis exclusiv de explorare va plati in timpul valabilitatii permisului exclusiv o taxa anuala de la 2.000 lei pana la 10.000 lei, dupa normele stabilite prin regulament. Aceasta taxa se va achita in prima luna a fiecarui an.

Art. 9. -

Cererea pentru permis exclusiv va fi facuta in patru exemplare, cu formele prevazute in regulamentul de aplicare al legii.

La aceasta cerere se va anexa:

1. Un memoriu de proispectiune asupra regiunii unde se afla situat perimetrul solicitat, insotit de o harta pe scara 1:20.000 pana la 1:100.000 a regiunii care cuprinde perimetrul solicitat.

In memoriu se va arata programul de lucrari pe care petitionarul intelege a-l executa.

2. Planul cotat in scara 1:5.000 sau 1:10.000 al perimetrului solicitat si in raport cu perimetrele invecintate.

Planul va fi depus in sase exemplare executate pe panza de calc si va fi insotit de o lista a proprietarilor suprafetei inglobate in perimetru, omiterea unora dintre proprietari neputand impiedica acordarea permisului.

3. Actele, prin care se justifica aptitudinea financiara si tehnica a solicitatorului, de a intreprinde si conduce lucrari de explorare pentru substantele solicitate si de a satisface obligatiunile de plata, pentru lucrari si indemnizari pentru ocuparea suprafetei si orice taxe.

4. Actele pentru justificarea nationalitatii petitionarului, daca este o intreprindere individuala, sau a membrilor consiliului de administratie si a personalului care are semnatura sociala, daca este societate.

5. Daca cererea este facuta in numele unei societati, se va anexa un exemplar al statutelor, un exemplar din actul de constituire al societatii si imputernicirea persoanei care prezinta cererea.

Art. 10. -

Cererea va fi inregistrata la autoritatea miniera regionala si se va trece intr-un registru special.

Autoritatea miniera regionala va remite in acelasi timp solicitatorului o copie a cererii si planului cu data si numarul de inregistrare, semnata de seful autoritatii miniere regionale.

Aceasta autoritate, examinand cererea si actele, transmite Ministerului Industriei si Comertului, in termen de 10 zile de la inregistrare, dosarul cu actele ce-l insotesc si cu propunerile sale motivate.

Ministerul, cu avizul conform al consiliului superior de mine, hotaraste in ultima instanta prin deciziune motivata daca e locul de a se da curs cererii.

Art. 11. -

Daca Ministerul a dat curs cererii, dosarul este inapoiat autoritatii miniere regionale, iar aceasta transmite primariilor comunelor, pe al caror teritoriu se gaseste perimetrul, o copie a cererii, a planului si a listei proprietarilor suprafetei cuprinse in perimetru.

Primarul afiseaza cererea si tine aceste acte la dispozitiunea proprietarilor suprafetei timp de 10 zile de la primirea lor. In acest interval va reuni pe locuitori, prin bataie de toba sau prin alte mijloace, intr-o duminica sau sarbatoare, si le va aduce la cunostinta obiectul cererii, incheind despre acesta procesul-verbal.

Proprietarii suprafetei inglobate in perimetru, si oricine ar pretinde vreun drept asupra sau in legatura cu acest perimetru, vor prezenta in scris primariei locale observatiunile ce ar avea de facut, in termen de 10 zile de la expirarea termenului de afisare.

In 3 zile cel mult dupa acest termen, primaria inapoiaza autoritatii miniere regionale dosarul respectiv impreuna cu toate actele doveditoare de afisarea cererilor, de incunostiintarea proprietarilor suprafetei si de observatiunile ce s-ar fi facut.

Autoritatea miniera regionala este obligata de a vizita regiunea, in termen de 10 zile de la primirea dosarului, dupa care isi va da avizul motivat asupra cererii de explorare.

Dosarul cu avizul motivat este inaintat in termen de 10 zile de la data vizitarii regiunii; Ministerul Industriei si Comertului, care hotaraste asupra cererii.

Un caiet de sarcini acceptat si semnat de exploratorul ales de Stat va fixa obligatiunile de lucru.

Caietul de sarcini va prevede obligatiunea pentru explorator ca, in primele douasprezece luni de la data punerii in posesie, sa inceapa si sa continue fara intrerupere lucrarile de explorare, in toata durata permisului.

Art. 12. -

Decretul regal prin care se acorda explorarea, impreuna cu caietul de sarcini privitor la obligatiunile ce incumba exploratorului vor fi publicate in Monitorul Oficial, in acelasi timp decretul va fi trimis in copie la autoritatea miniera regionala spre a fi afisat la sediul autoritatii si la primaria unei comunei unde se afla situat perimetrul.

Publicarea si afisarea se fac pe cheltuiala exploratorului.

Permisele exclusive vor fi trecute in cartea miniera.

Permisul exclusiv este indivizibil.

Transmiterea permisului se poate face, sub sanctiunea nulitatii, numai cu autorizarea Ministerului Industriei si Comertului, data cu avizul conform al consiliului superior de mine.

Lucrari prin permis exclusiv

Art. 13. -

Punerea in posesie se face de autoritatea miniera regionala, prin incheiere de proces-verbal, in termen de 15 zile de la data publicarii decretului in Monitorul Oficial. Cheltuielile de punere in posesie sunt in sarcina exploratorului si vor fi fixate prin regulament.

Mentiune despre aceasta punere in posesie se va face in cartea miniera.

Art. 14. -

Titularul permisului exclusiv nu poate ocupa terenul si incepe executarea lucrarilor de explorare inainte de a fi platit proprietarului suprafetei ocupate despagubirea cuvenita conform legii.

La fixarea acestor despagubiri se va urma aceleasi reguli ca si la ocuparea suprafetelor de catre concesionarii minelor.

Art. 15. -

Lucrarile de explorare nu trebuie sa se transforme in exploatare.

Substantele dobandite in lucrarile de explorare vor putea fi lasate, in anumite conditiuni, la dispozitiunea exploratorului, cu autorizarea Ministerului Industriei si Comertului.

Titularul permisului este dator sa indeplineasca, sub sanctiunea retragerii, toate obligatiunile inscrise in lege, in decret si in caitul de sarcini.

In fiecare luna exploratorul va trimite autoritatii miniere regionale rapoarte lunare asupra mersului lucrarilor si rezultatelor obtinute.

La expirarea permisului, sau in momentul cand explorarile au dat rezultat favorabil, va remite un memoriu general asupra regiunii explorate cu lucrarile efectuate si rezultatele dobandite.

Art. 16. -

Intr-o regiune necunoscuta se pot acorda aceleeasi intreprinderi doua sau mai multe permise exclusive pe perimetre alaturate sau izolate, sau chiar pe tinuturi miniere a caror intindere se va fixa de ministru, cu avizul conform al consiliului superior de mine, bazat pe raportul Institutului Geologic al Romaniei. Pentru fiecare perimetru sau tinut se vor stabili obligatiunile corespunzatoare de lucru.

Nu se poate acorda la persoane sau intreprinderi diferite permis exclusiv de explorare pe perimetre care se suprapun total sau partial, chiar cand s-ar cere pentru substante diferite.

Se poate acorda permis exclusiv de explorare in interiorul unui perimetru care a fost dat pentru exploatarea unor anumite substante minerale, insa numai pentru substante diferite de acelea cuprinse in concesiunea acordata. Aceasta acordare se va face cu avizul conform al consiliului superior de mine, dandu-se preferinta concesionarului.

Concesionarul minei instituite poate cere, in acest caz, de la noul explorator o cautiune prealabila pentru daunele ce i s-ar cauza prin explorari.

Cautiunea se fixeaza de Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul consiliului superior de mine.

Partea nemultumita cu suma fixata drept cautiune se va putea adresa justitiei; prin aceasta nu se vor impiedica ori suspenda lucrarile de explorare.

Cand permisul exclusiv se acorda altuia decat concesionarului minei, Ministerul va fixa de asemenea conditiunile in care trebuie sa faca lucrarile de cautare, spre a nu se aduce prejudicii lucrarilor de exploatare ale minei.

Art. 17. -

Durata permisului exclusiv pentru explorarea oricarei substante minerale in limitele unui perimetru rezervat este de trei ani.

Durata permisului exclusiv de explorare se calculeaza de la punerea in posesie asupra terenului.

Permisul exclusiv poate fi prelungit pe o noua perioada, pana la trei ani, daca exploratorul si-a indeplinit obligatiunile de lucru in timpul primei perioade, desi n-a atins zacamantul. Aceasta noua prelungire se va da cu avizul conform al Institutului Geologic.

In acest caz permisul exclusiv se prelungeste din an in an, este perioada primilor trei ani, pana la implinirea celui de al saselea an, socotit de la data cand incepe durata permisului.

Prelungirea se acorda sub conditiunea ca exploratorul sa fi satisfacut, la fiecare cerere de prelungire anuala, obligatiunile de lucru stabilite de autoritatea miniera, conform prevederilor legii de fata si caietului de sarcini.

Incetarea dreptului de explorare prin permis exclusiv

Art. 18. -

Drepturile de explorare prin permis exclusiv, precum si alte drepturi miniere obtinute in baza permisului exclusiv, inceteaza de la sine, fara a mai fi nevoie de o dispozitiune speciala sau formalitate, in urmatoarele cazuri:

a) Prin expirarea termenului pentru care a fost dat permisul;

b) Prin renuntarea exploratorului;

c) Prin retragerea permisului exclusiv.

Art. 19. -

Permisul exclusiv se poate retrage de catre Ministerul Industriei si Comertului:

a) Pentru neglijenta repetata de a comunica autoritatii miniere rezultatele lucrarilor de explorare si alte date cerute;

b) In cazul prevazut la Art. 12, alineatul ultim;

c) Cand lucrarile nu au fost incepute in termen, sau cand au fost suspendate mai mult de 30 de zile fara motiv temeinic, sau cand nu sunt continuate cu intensitatea prescrisa de autoritatea miniera;

d) In caz de executare nerationala a lucrarilor, avand ca urmare degradarea zacamantului;

e) Pentru abateri grave de la obligatiunile prevazute in caietul de sarcini, sau in aceasta lege.

Retragerea permisului se hotaraste de consiliul superior de mine, dupa chemarea partilor.

Retragerea permisului se publica prin Monitorul Oficial, declarindu-se liber perimetrul respectiv.

Art. 20. -

Controlul explorarilor se exercita de autoritatea miniera, care este indreptatita nu numai sa urmareasca lucrarile, ci sa si aiba un reprezentant al sau la aceste lucrari.

CAPITOLUL III Concesiunea
Declararea proprietatii miniere concesionabile

Art. 21. -

O regiune va fi declarata proprietate miniera concesionabila numai dupa ce prin lucrarile de explorare efectuate prin permis exclusiv, sau prin lucrarile de exploatare invecinate, s-a dovedit, neindoios, existenta unui zacamant exploatabil.

Declararea unei regiuni ca proprietate miniera concesionabila se va face prin un jurnal al consiliului de ministri, dupa propunerea ministrului industriei si comertului, cu avizul conform al consiliului superior de mine, si dupa distinctiunile aratate in aceasta lege.

Din momentul declaratii unei regiuni ca proprietate miniera concesionabila, inceteaza valabilitatea permisului exclusiv pentru portiunile de perimetru cuprinse in limitele regiunii declarate cunoscute, asa cum se arata la Art. 23, alin. II.

Zacaminte de orice substante minerale, altele decat cele prevazute la Art. 2 in clasele: I b, 2 si 3; VIII, IX si X

Art. 22. -

La zacamintele de orice substante minerale, altele decat cele prevazute la Art. 2, in clasele: I b, 2 si 3; VIII, IY si X, pentru a declara ca proprietate miniera concesionabila o parte din suprafata perimetrului rezervat, trebuie sa fie explorate cu rezultat favorabil cel putin doua puncte ale aceluias zacamant situate in interiorul perimetrului rezervat.

Aceasta parte va fi cuprinsa in limitele unui perimetru de forma patrata sau dreptunghiulara, cu laturile orientate Nord-Sud si Est-Vest si de intinderea prevazuta in partea a doua a legii, la clasa respectiva de zacamant.

Pentru marirea suprafetei perimetrului concesionabil pana la maximum prevazut la clasa respectiva de zacaminte, se cer cel putin trei puncte explorate cu rezultat favorabil si situate in mod potrivit cu extensiunea zacamantului.

La alte zacaminte decat cele stratiforme, autoritatea minira va hotari, dupa lucrarile executate si rezultatele obtinute, daca se poate declara proprietate miniera concesionabila.

Un punct explorat cu rezultat favorabil presupune ca zacamantul a fost atins in acel punct si urmarit, fie in directiune, fie in adancime, pe distante suficiente spre a constata puterea sau dezvoltarea sa, natura si calitatea substantelor minerale. Aceste elemente vor fi luate in considerare spre a aprecia daca, fata cu progresele tehnice sau metalurgice la acea epoca, un atare zacamant poate fi considerat exploatabil, presupunand ca-si conserva in directiune si in adancime dezvoltarea constatata in punctul explorat.

Hidrocarburi lichide (petrol) cu gazele lor si hidrocarburi gazoase,
formand zacaminte proprii

Art. 23. -

La hidrocaburile lichide (petrol) cu gazele lor si la hidrocarburile gazoase formand zacaminte proprii, un punct explorat cu rezultat favorabil, indreptateste a declara ca proprietate miniera concesionabila o regiune formata in jurul punctului explorat si cuprinsa intre limitele determinate dupa avizul consiliului superior de mine si al Institutului Geologic al Romaniei.

a) In regiuni explorate prin permis exclusiv

Cand rezultatele studiilor si lucrarilor sunt apreciate ca suficiente pentru a recunoaste existenta si continuitatea zacamantului afara din limitele perimetrului rezervat, regiunea ce urmeaza a fi declarata proprietate miniera concesionabila poate fi extinsa afara din limitele acestui perimetru. Aceasta extindere poate avea loc si in perimetrul rezervat altui explorator; in acest din urma caz insa numai pana la jumatatea distantei de la hotarul dintre perimetrele adiacente si cea mai apropiata lucrare de explorare inceputa efectiv si aflata in curs de executare.

Art. 24. -

Odata cu formarea regiunii considerata ca proprietate miniera concesionabila, Ministerul va proceda la impartirea regiunii in perimetre de concesiune. Aceste perimetre vor fi reunite in trei grupe, in vederea concesionarii lor, dupa normele si distinctiunile aratate in partea a doua a legii.

La zacamintele de petrol si la cele de hidrocarburi gazoase, care formeaza zacaminte proprii, un punct explorat cu rezultat favorabil se apreciaza dupa distinctiunile aratate la clasa respectiva de zacaminte.

b) In regiuni neexplorate prin permise exclusive, insa care pot fi considerate si declarate cunoscute pe baza lucrarilor de exploatare invecinate

Art. 25. -

Regiunile petrolifere sau gazeifere, neexplorate, insa imediat invecinate cu lucrari in curs de exploatare, care dovedesc existenta si continuitatea zacamantului, vor putea fi declarate proprietate miniera concesionabila, fara a se mai acorda permise exclusive.

Limitele regiunii declarate proprietate miniera concesionabila, vor fi determinate de Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul conform al consiliului superior de mine, bazat pe raportul Institutului Geologic al Romaniei.

In mod analog, ca si la regiunile explorate prin permis exclusiv, se va proceda la impartirea regiunii in perimetre de concesiune si la reuniunea acestor perimetre in grupe.

Decret pentru declarare

Art. 26. -

Jurnalul pentru declararea proprietatii miniere concesionabile va cuprinde:

a) Limitele si suprafata regiunii declarate cunoscute; lucrarile de explorare efectuate si rezultatele lor;

b) Clasa substantelor minerale care vor face obiectul concesiunii;

c) La zacamintele de petrol se va arata impartirea regiunii in perimetre, numarul lor, suprafata fiecarui perimetru, reuniunea lor in grupe in vederea concesionarii, precum si grupa de perimetre care formeaza rezerva statului.

Jurnalul va fi publicat in Monitorul Oficial. El va fi afisat la autoritatea miniera respectiva si la primariile pe al caror teritoriu se intinde regiunea declarata proprietate miniera concesibabila.

In acelasi timp vor fi depuse la Ministerul Industriei si Comertului si la autoritatea miniera regionala, spre consultare:

a) Planul regiunii;

b) Conditiunile generale de concesiune, care vor fi stabilite de Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul conform al consiliului superior de mine, si care vor servi de baza pentru intocmirea unui caiet de sarcini.

Pentru orice clasa de zacaminte, jurnalul va fi insotit de planul regiunii cu pozitiunea lucrarilor de explorare si cu rezultatele obtinute.

La zacamintele de bitumine lichide, planul ce insoteste jurnalul va indica diviziunea regiunii in perimetre de concesiune, cu suprafata fiecaruia si reuniunea acestora in grupe.

Perimetrele de concesiune si grupele formate vor fi individualizate pe plan prin litere sau numere, precum si prin puncte topografice, localitati, vai, rauri, sau orice alte semne distinctive.

Izvoare minerale

Art. 27. -

Izvoarele minerale si ape subterane mineralizate, sau ape curative in genere, lagunele mineralizate, sunt supuse la doua regimuri distincte:

a) Regimul simplei autorizari;

b) Regimul declararii de utilitate publica

Declararea unei substante din aceasta clasa, ca fiind supusa unuia din regimurile mentionate mai sus, impune proprietatilor invecinate o servitute prin formarea unor perimetre de protectiune.

CAPITOLUL IV Instituirea concesiunilor de exploatare

Art. 28. -

Instituirea concesiunilor de exploatare este supusa regimului fixat in dispozitiunile generale de mai jos, aplicabile la toate clasele de zacaminte, precum si regimului special prevazut la fiecare clasa de zacaminte.

Dispozitiunile acestei legi se aplica si statului, daca singur si-ar pune in valoare bogatiile sale minerale.

Dispozitiuni generale.

Art. 29. -

Concesiunile pot fi instituite numai in cuprinsul regiunilor declarate proprietate miniera concesionabila, conform Art. 21 si urmatorii.

O distinctiune se face pentru zacamintele aluvionare, in ce priveste forma perimetrului de concesiune. La aceste zacaminte, perimetrul poate urma, in sensul lungimii, sinuozitatile raului sau ale sedimentului aluvionar, iar la capetele sale el va fi limitat prin hotare duse perpendicular pe directia cursului apei sau a terasei de aluviuni.

Art. 30. -

Suprafata perimetrului de concesiune se va fixa in raport cu numarul punctelor explorate cu rezultat favorabil. O distinctiune se face pentru zacamintele de petrol si de hidrocarburi gazoase, pentru gaze naturale afara de hidrocarburi, pentru izvoarele minerale si ape mineralizate in genere. In aceste clase de zacaminte, formarea perimetrului de concesiune urmeaza regimul special prevazut in partea a doua a legii.

Se pot reuni concesiuni adiacente, cand o atare reuniune este reclamata de cerintele economiei miniere, insa numai cu autorizarea ministerului Industriei si Comertului si cu avizul conform al consiliului superior de mine.

Art. 31. -

Durata concesiunii se va stabili in raport cu intinderea perimetrului in limitele prevazute la fiecare clasa de zacamant, avindu-se in vedere conditiunile de zacamant, precum si cele de exploatare.

Termenul de valabilitate va fi calculat cu incepere de la 1 ianuarie al anului care urmeaza publicarii in Monitorul Oficial a decretului regal de instituirea concesiunii.

Art. 32. -

Concesiunile se acorda numai intreprinderilor constituite ca societati anonime miniere romane, dupa prevederile Codului comercial si care satisfac in acelasi timp dispozitiunile prevazute in legea de fata precum si cooperativelor miniere.

Societatile anonime romane care indeplinesc conditiunile prevazute in legea de fata si in ale caror statute se prevede de a face si exploatari miniere se vor bucura de aceleasi drepturi la acordarea concesiunilor ca si societatile anonime miniere romane.

Cand exploratorul este nu o intreprindere, ci o persoana, i se va acorda un termen de un an pentru a constituit o societate in conditiunile legii.

Daca in acest termen exploratorul nu va putea constitui o asemenea societate, statul ramene liber a acorda concesiunea unei societati miniere, rezervand exploratorului drepturile prevazute in lege.

Concesiunile pot fi acordate si persoanelor morale de drept public.

Capitalul societatii va trebui sa fie suficient pentru exploatarea concesiunii, iar personalul tehnic va trebui sa aiba experienta necesara in organizarea si conducerea exploatarilor miniere si in valorificarea produselor din clasa respectiva de zacaminte.

Art. 33. -

La constituirea societatilor anonime miniere romane, statutele vor trebui sa respecte urmatoarele principii:

a) Actiunile vor fi nominative si de valoare nominala maxima de 500 lei; ele nu vor putea fi transmise decat cu autorizarea consiliului de administratie. Intre romani aceasta autorizare nu e necesara.

b) Numarul voturilor fiecarui actionar va fi limitat;

c) La sporiri de capital, numai 70% din spor se va da vechilor actionari; echivalentul salariului pe un an, insa cel mult pana la 10% se va rezerva functionarilor si lucratorilor intreprinderii in aceleasi conditiuni ca si vechilor actionari; restul va fi distribuit la actionarii noi, dandu-se preferinta subscriitorilor cu sume mici. Subscriptiunile vor fi publice;

d) Capitalul detinut de cetatenii romani in societate trebuie sa reprezinte cel putin 60% din capitalul social. Pentru intreprinderile existente, care in decurs de 10 ani de la promulgarea legii se obliga a se nationaliza, procentul capitalului romanesc se reduce la 55%;

e) Doua treimi dintre membrii consiliului de administratie, ai comitetului de directie si dintre cenzori, precum si presedintele consiliului de administratie, vor fi cetateni romani:

Societatile anonime actuale care nu indeplinesc aceste conditiuni, vor putea beneficia de avantajele societatilor anonime miniere romane, daca in primii zece ani de la promulgarea legii de fata se transforma dupa normele aratate mai sus si cu conditiunea ca de la inceput majoritatea membrilor consiliului de administratie, comitetului de directie, precum si presedintele sa fie romani. In caz de neconformare din vina societatii, in acest termen, concesiunea va fi retrasa.

Art. 34. -

Intreprinderea din care face parte exploratorul are drept asupra unui perimetru format in jurul punctelor explorate cu rezultat favorabil, in conditiunile legii.

Regimul concesiunilor

Art. 35. -

Concesiunea miniera se va institui si acorda de stat prin una din urmatoarele forme:

a) Pe baza de redeventa catre stat;

b) Sub forma unei asociatiuni intre stat si intreprinderea concesionara;

c) Sub forma unei combinatiuni a sistemelor de mai sus.

Regimul concesiunilor redeventiare

Art. 36. -

Cand concesiunea este instituita pe baza de redeventa catre stat, aceasta redeventa va fi luata din produsul extractiunii daca este negociabil sau daca poate fi predat uzinelor fara a fi transformat; ea va fi luata numai din produsul concentrat prin operatiuni consecutive si anexe exploatarii, daca produsul brut urmeaza a fi supus la operatiuni de concentrare, spre a putea fi negociabil ori predat uzinelor metalurgice.

Redeventa cuvenita statului va fi perceputa dupa normele prevazute de lege pentru fiecare clasa de zacaminte.

Regimul concesiunilor prin asociatiune cu statul

Art. 37. -

Asociatiunea intre stat si capitalul particular va fi constituita atat pentru exploatare cat si, daca va fi cazul, pentru operatiunile industriale si comerciale consecutive si anexe exploatarii.

Pentru aportul sau, statul are dreptul la o participare progresiva din beneficii, conform normelor generale prevazute in legea pentru comercializarea intreprinderilor de stat cu caracter economic. Consiliul ministrilor va stabili, in fiecare caz aparte, scara progresivitatii participarii la beneficii, care va fi proportionala cu aportul statului.

Regimul mixt de concesionare

Art. 38. -

Cand concesiunea se instituie sub forma unei asociatiuni intre stat si capitalul particular, statul va lua, in natura sau numerar, numai o parte din redeventa ce i se cuvine, iar pentru rest va primi titluri de ale intreprinderii concesionare.

Participarea proprietarilor suprafetei la capitalul intreprinderii si la redeventa

Art. 39. -

Oricare ar fi regimul concesiunilor, participarea la redeventa a proprietarilor suprafetelor cuprinsa in perimetrul concesionat, cand o atare participare este prevazuta, se reguleaza dupa regimul fixat in partea a doua a legii de fata.

Acest drept la redeventa se recunoaste numai pentru zacamintele care dupa legile in vigoare la promulgarea Constitutiei, erau lasate la libera si exclusiva dispozitie a proprietarilor suprafetei.

Redeventa atribuita proprietarilor suprafetei prin aceasta lege va fi stabilita dupa cota prevazuta la clasa respectiva de zacaminte. Aceasta redeventa se va imparti intre toti proprietarii, proportional cu suprafata fiecarei proprietati cuprinse in perimetru.

Statul poate lua aceasta redeventa in natura, achitand-o proprietarilor suprafetei cu pret de invoiala.

Constatarea si fixarea pretului redeventei se va face dupa regulile prevazute la Art. 128 pana la 131.

Art. 40. -

La instituirea concesiunii de exploatare pe un perimetru, statul atribuie proprietarului suprafetei dreptul de a participa, in anume conditiuni, la capitalul intreprinderii concesionare.

Cota rezervata proprietarilor suprafetei cuprinse in perimetru, la capitalul intreprinderii concesionare, va fi fixata de Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul conform al consiliului superior de mine, pana la 10% din capitalul afectat la exploatarea acestui perimetru. Ea va fi rezervata din capitalul particular. Proprietarii vor fi obligati sa depuna varsamintele in conditiunile emisiunii titlurilor.

Suma stabilita se va repartiza intre propritarii suprafetei, proportional cu suprafata fiecarei proprietati cuprinse in perimetru.

Actiunile liberate proprietarilor suprafetei vor fi nominative si pot fi transmise numai cetatenilor romani.

Cind proprietarii suprafetei nu-si exercita dreptul acordat de stat la participarea capitalului sau il exercita partial, MInisterul, cu avizul conform al consiliului superior de mine, este in drept a dispune asupra sumei ramase disponibile.

Participarea exploratorului la intreprinderea concesionara

Art. 41. -

La instituirea concesiunii se va recunoaste exploratorului, pe durata concesiunii, dreptul la valoarea unei redevente anuale din productiunea bruta extrasa de pe perimetrul explorat de el. Redeventa atribuita exploratorului va fi prelevata din redeventa sau partea cuvenita statului. Ea va fi fixata pentru fiecare clasa de zacaminte la cotele prevazute de lege.

Constatarea redeventei, stabilirea valorii, regimul de vanzare si exercitarea dreptului de preferinta al statului asupra acestor redevente sunt supuse la aceleasi norme ca si redeventele atribuite proprietarilor suprafetelor.

Art. 42. -

Cand concesionarul ales de stat pe perimetrul exploatat este altul decat exploratorul, se va recunoaste acestuia, pe langa dreptul la redeventa aratat mai sus la Art. 41, si urmatoarele drepturi:

a) De a participa la capitalul afectat exploatarii perimetrului explorat cu numerar pana la 30%, proportia capitalului detinut de cetatenii romani ramanand cea prevazuta de lege.

Pentru suma varsata i se va libera titluri echivalente de ale intreprinderii concesionare.

Daca exploratorul nu.si exercita acest drept sau il exercita partial, Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul conform al Consiliului superior de mine este in drept a hotarai asupra sumei ramase disponibile;

b) De a fi despagubit de catre intreprinderea concesionara de costul real al lucrarilor de explorare executate in perimetrul concesionat, stabilit de Minister, plus o dobanda egala cu scontul Bancii Nationale marit cu 2%. Aceasta dobanda se va socoti pe un timp egal cu jumatatea duratei de la data permisului exclusiv de explorare, pana la data decretului de instituire a concesiunii miniere. Exploratorul nemultumit cu costul stabilit se poate adresa justitiei.

Prelevari din beneficiu in favoarea functionarilor si lucratorilor intreprinderii miniere

Art. 43. -

Intreprinderile miniere si stabilimentele industriale sau metalurgice in stransa legatura cu exploatarea sunt obligate sa prevada in statute si sa preleveze din beneficiul realizat anual, o cota-parte spre a institui un fond pentru instalatiuni si institutiuni de folos general sau participari la beneficii in favoarea functionarilor si lucratorilor intreprinderii, in vederea usurarii conditiunilor de viata si inaltarii nivelului cultural.

Cota-parte prelevata din beneficiu pentru alimentarea regulata a acestui fond va reprezenta minimum 15% din beneficiul net al anului respectiv, dupa ce s-a prelevat un prim dividend de 5% actionarilor si cotele pentru fondul de rezerva si pentru amortizarile investitiunilor.

Cota prelevata din beneficiul anual va fi socotita in sumele la care ar fi obligate, in acelasi scop, intreprinderile prin legislatia muncii.

Un statut aprobat de Ministerul Industriei si Comertului va fixa modul de administrare al acestui fond, putandu-se totaliza fondurile de la diferite intreprinderi.

Formele pentru instituirea concesiunii

Art. 44. -

Cererile pentru dobandirea unei concesiuni trebuiesc prezentate la Ministerul Industriei si Comertului in termenul hotarat de acest departament.

Cererea pentru concesiune va fi facuta dupa formele prevazute in regulament.

Cererea va fi insotita de:

a) Un plan cotat in scara 1:5.000 al perimetrului cerut;

b) Datele prin care se justifica capacitatea tehnica si financiara a solicitatorului de a intreprinde, organiza si conduce exploatari miniere de natura celei cerute, precum si de a satisface obligatiunile de plata pentru lucrari si instalatiuni de exploatare, indemnizari pentru ocuparea suprafetei si pentru orice alte operatiuni industriale sau comerciale in legatura stransa cu exploatarea;

c) Actele pentru dovedirea nationalitatii si pentru compunerea capitalului dupa origine;

d) Un exemplar al statutelor, al actului de constituire al societatii, precum si imputernicirea persoanei ce prezinta cererea;

e) Un memoriu prin care sa se arate programul de lucru, conditiunile de realizare, precum si orice alte propuneri.

Art. 45. -

Cererea de concesiune adresata Ministerului Industriei si Comertului este inregistrata si se va trece intr-un registru special.

In acelasi timp, Ministerul remite solicitatorului o copie a cererii si a planului, prevazute cu data si numarului de inregistrare si semnate de cel in drept in numele ministrului.

Art. 46. -

In timp de 10 zile de la data expirarii termenului de prezentarea cererilor de concesiune, se va afisa un tablou al acestor cereri la Ministerul Industriei si Comertului, la autoritatea miniera regionala si la primaria comunei unde este situat perimetrul.

Tabloul va ramane afisat timp de 20 de zile, iar autoritatile respective vor constata aceasta printr-un proces-verbal.

In acest timp tabloul va fi publicat de doua ori in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele cotidiane din Bucuresti.

Cheltuielile de afisare si de insertiune sunt in sarcina solicitatorilor; sumele vor fi depuse odata cu cererea.

In timpul afisarii cererile de concesiune si anexele lor raman depuse la Minister, unde cei interesati pot sa ia cunostinta de ele.

In acelasi interval de timp, precum si in cele 15 zile urmatoare, cei interesati pot sa-si prezinte observatiunile lor sub forma de opunere adresata Ministerului.

Opunerile prezentate dupa expirarea acestui termen nu mai sunt luate in considerare.

Aceste opuneri nu ating intru nimic dreptul statului la alegerea concesionarului.

Art. 47. -

Dupa expirarea termenului pentru prezentarea opunerilor, directiunea generala a minelor prezinta Ministrului raportul motivat in care va opina asupra cererilor de concesiune. Totodata va intocmi proiectul caietului de sarcini.

Ministrul va inainta toate lucrarile consiliului superior de mine spre a-si da avizul.

Art. 48. -

Ministrul, pe baza avizului conform al consiliului superior de mine intemeiat pe raportul Institutului Geologic, si dupa ce caietul de sarcini a fost acceptat si semnat de solicitatorul ales, propune Consiliului de Ministri, printr-un raport motivat, concesionarea perimetrului asupra acestui solicitator.

La acordarea concesiunii se va plati o taxa de la 5.000 pana la 100.000 lei, odata pentru totdeauna, dupa normele din regulament.

Art. 49. -

Decretul de concesiune arata numele si domiciliul concesionarului, natura, situatiunea si limitele proprietatii concesionate, precum si forma sub care se acorda concesiunea.

Decretul fixeaza drepturile cuvenite statului pentru acordarea concesiunii, redeventa atribuita proprietarilor suprafetei si exploratorului.

Decretul si cate un exemplar al planului concesiunii si al caietului de sarcini, in original, vor fi pastrate in arhiva Ministerului Industriei si Comertului.

Al doilea exemplar original al planului si caietului de sarcini vor fi inaintate instantei judecatoresti unde se tine cartea miniera.

Caietul de sarcini

Art. 50. -

Caietul de sarcini va trebui sa contina intre altele:

a) Obligatiunile generale ale concedsionarului;

b) Durata concesiunii, expirarea, renuntarea sau retragerea concesiunii;

c) Clauzele referitoare la repartizarea beneficiilor prevazute de lege;

d) Conditiuni particulare ale concesiunii si diverse clauze potrivit naturii concesiunii.

Decretul si caietul de sarcini vor fi publicate in Monitorul Oficial.

Copii certificate de pe aceste acte si o copie a planului vor fi predate autoritatii miniere regionale si concesionarului.

O copie a decretului si a planului vor fi trimise la autoritatea miniera regionala, primariei comunei pe al carei teritoriu se gaseste perimetrul concesionat.

Primaria este obligata a afisa decretul.

Art. 51. -

Limitele perimetrului concesionat vor fi trase pe teren prin semne fixate pe hotar, luindu-se ca baza planul anexat la decretul de concesiune.

La aceasta operatiune vor fi chemati concesionarii invecinati si proprietarii suprafetei, printr-o instiintare colectiva care se va afisa la primaria respectiva cu cel putin 15 zile inainte de inceperea lucrarilor; afisarea va fi constatata prin proces-verbal incheiat de primar.

Fixarea perimetrului pe teren se face de catre ingineri, pe cheltuiala concesionarului.

Lucrarea va fi verificata pe teren de catre seful autoritatii miniere regionale sau de delegatul sau.

Daca lucrarea este bine executata, acesta va incheia un proces-verbal semnat si de concesionar si pe care il va depune in copie la primarie pentru afisare, conform alineatului al doilea.

Cei nemultumiti pot sa-si prezinte autoritatii miniere regionale intampinarile lor in timpul lucrarii, cat si in termen de 15 zile de la afisarea aratatului proces-verbal.

Aceste intampinari vor fi inaintate in termen de 5 zile de la expirarea celor 15 zile de afisarea procesului-verbal Ministerului Industriei si Comertului, care va hotari cu avizul conform al consiliului superior de mine.

Daca nu s-au ivit intampinari, sau daca ele au fost respinse, se va proceda la punerea in posesie a concesiunii de catre autoritatea miniera regionala, constatindu-se aceasta printr-un proces-verbal.

Caracterele generale ale proprietatii miniere.

Art. 52. -

De la data publicarii decretului de concesiune mina este o proprietate distincta de aceea a suprafetei.

Mina este o proprietate imobiliara.

Asupra ei se pot constitui ipoteci si privilegii.

Cladirile, masinile, puturile, sondele si alte lucrari anexe instalate la suprafata sau subterane sunt imobile.

Aparatele, uneltele si caii servind la exploatare sunt imobile prin destinatiune.

Dreptul de a exploata o mina este un drept real imobiliar. Acest drept cand este dobandit de la stat se poate transmite numai cu autorizarea Consiliului de Ministri data dupa propunerea ministrului industriei si comertului cu avizul conform al consiliului superior de mine.

CAPITOLUL V Drepturi si obligatiuni in legatura cu concesiunea miniera

Sectiunea I

Art. 53. -

In limitele perimetrului concesionat si marginit prin planurile verticale duse prin hotarele perimetrului, concesionarul are dreptul sa exploateze si sa valorifice acele substante minerale ce i-au fost concesionate.

El este indreptatit in conditiunile legii de fata:

a) A deschide galerii, a face puturi, sondaje si alte lucrari subterane sau la suprafata, in scop de a urmari dezvoltarea zacamantului in adancime si la suprafata si de a exploata substantele minerale ce i-au fost concesionate;

b) A efectua lucrari de pregatire, instalatiuni de masini si ateliere de orice fel pentru extragerea, transportul, prelucrarea si valorificarea substantelor minerale, lucrari pentru aeraj si pentru evacuarea apelor din mina;

c) A instala conducte, diguri, iazuri necesare exploatarii, a construi drumuri, poduri si cai ferate, precum si de a amenaja locuri pentru depozitarea, atat a substantelor minerale utile, cat si a substantelor sterile extrase;

d) A executa orice fel de cladiri necesare lucrarilor miniere, sau pentru adapostul lucratorilor si personalului.

Orice constructie sau instalatiune fixa trebuie sa fie autorizata de autoritatea miniera regionala.

O atare autorizatie este necesara si pentru instalarea in mina a masinilor actionate in mod mecanic.

Cand autoritatea miniera regionala refuza autorizatia, se va putea reclama la consiliul de mine.

Art. 54. -

Daca se intalnesc in cursul exploatarii alte substante decat cele concesionate, asociate insa cu acestea in asa fel in acelasi zacamant, incat exploatarea unora din substante atrage dupa sine in mod necesar si exploatarea celorlalte, concesiunea data asupra uneia din substante se va extinde, la cererea concesionarului, si asupra celorlalte substante conexe, urmand fiecare regimul special prevazut la clasa respectiva de zacaminte.

Art. 55. -

Daca in cursul exploatarii zacamantului de substante concesionate, concesionarul intalneste masse de roci comune din categoria celor care dupa aceasta lege raman la dispozitia proprietarului suprafetei, concesionarul este liber sa utilizeze asemenea produse, fara nici o despagubire, numai intrucat are nevoie de ele la exploatarea miniera, precum si la uzine, stabilimente si lucrari care constituiesc dependinte imediate ale minei

Cand concesionarul intrebuinteaza asemenea substante comune, lasate la dispozitia proprietarului suprafetei, pentru industrii anexe sau le comercializeaza, proprietarul solului are drept la o despagubire.

Daca proprietarul are nevoie de aceste substante, el le va putea lua, insa numai in cantitatile strict necesare gospodariei sale.

Proprietarul suprafetei poate fi autorizat de autoritatea miniera sa extraga din mina substantele minerale ce i-au fost lasate prin legea de fata la dispozitia sa, insa numai in cazul cand printr-o asemenea extragere nu s-ar impiedica sau stanjeni exploatarea miniera.

Concesionarul are insa dreptul sa aleaga, fie sa exploateze si sa transporte el insusi acele minerale, urmand a fi despagubit de proprietarul suprafetei pentru cheltuielile facute, fie sa permita proprietarului suprafetei intrebuintarea exploatarii sale miniere si a mijloacelor de transport, in schimbul unei despagubiri corespunzatoare.

Daca extragerea substantelor minerale lasate la dispozitia proprietarului suprafetei s-ar putea efectua prin lucrari la suprafata si daca acest proprietar este nevoit a renunta la astfel de lucrari din cauza exploatarii miniere, el va primi despagubirea fixata dupa normele prevazute pentru cedarea suprafetei.

Neintelegerile intre parti in aceasta materie, afara de despagubiri, vor fi rezolvate de autoritatea miniera regionala, printr-o incheiere supusa apelului la consiliul superior de mine in termen de 20 de zile de la comunicare.

Drepturi in legatura cu utilizarea apelor din mine

Art. 56. -

Concesionarul are dreptul sa dispuna de apele din mine captate de el, putandu-le utiliza insa numai pentru nevoile exploatarii miniere sau ale instalatiunilor si uzinelor in stransa legatura cu exploatarea.

Aceasta utilizare poate avea loc chiar in cazul cand apele ar fi lasate sa curga din mina.

Daca aceste ape care se scurg din mina ar fi cerute si de alte persoane, autoritatea miniera va invita concesionarul din a carui mina provin apele, ca intr-un timp de trei luni sa declare daca va utiliza acele ape pentru exploatarea miniera in cursul celor doi ani urmatori.

Daca exploatatorul nu raspunde la aceasta invitatiune in termen, sau daca in decursul celor doi ani concesionarul minei nu face uz de drepturile rezervate, atunci apele pot fi concesionate si altora.

Daca concesionarul minei din care provin apele a platit proprietarului suprafetei pe terenul caruia se scurg apele, drept despagubire, fie o suma globala odata pentru totdeauna, fie o plata anuala, concesionarul este indreptatit a pretinde de la acela care utilizeaza apele, pe tot timpul acestei utilizari, in primul caz, procentele legale la capitalul dat ca despagubire, iar in al doilea caz, contravaloarea darilor anuale.

Concesionarul minei nu este responsabil de variatiunile debitului apelor provenite din exploatare.

Raporturile exploratorului si concesionarului cu proprietarii suprafetei si cu minele invecinate

Art. 57. -

Exploratorul si concesionarul pot fi autorizati sa ocupe, atat in interiorul, cat si in exteriorul perimetrului, suprafetele necesare pentru executarea lucrarilor de orice fel in legatura cu explorarea, exploatarea zacamantului, transportul si valorificarea substantelor extrase.

Pentru explorari ocupatiunea se poate face sub forma de arendare sau luare in folosinta obligatorie sau constituire de servituti.

Durata ocupatiunii nu poate fi mai lunga decat a permisului exclusiv.

Pentru concesiuni, ocupatiunea se poate face sub forma de arendare sau luare in folosinta obligatorie, servituti sau exproprieri.

Art. 58. -

Arendarea obligatorie se instituie asupra suprafetelor destinate pentru utilizari de scurta durata.

Arendarea nu va depasi cinci ani; ea va putea fi reinoita.

Servitutile se instituie asupra suprafetelor destinate pentru utilizari, care vor dura tot timpul cat dureaza explorarea sau exploatarea.

Exproprierea se va declara pentru suprafetele destinate cailor de comunicatie de orice fel si instalatiunilor cu caracter de durata indelungata si care ar putea servi eventual si la alte destinatiuni in caz de incetarea exploatarii, de asemenea si pentru utilizarile din urma carora solul devine inproductiv.

Se pot evacua sau expropria si orice fel de cladiri sau locuinte fie in interiorul, fie in afara terenului concesionat, daca aceste masuri sunt absolut indispensabile pentru exploatare.

Art. 59. -

Arendarile obligatorii, servitutile si exproprierile se fac exclusiv in interesul explorarii sau exploatarii zacamantului si valorificarii substantelor extrase; ele fac parte integranta din patrimoniul explorarii sau exploatarii.

La incetarea unei concesiuni din orice cauza suprafetele expropriate, cu instalatiunile aflate pe ele, revin de drept statului, fara despagubire, afara de cazul cand pentru instalatiunile din ultimii ani ai concesiunii s-ar fi convenit altfel.

Daca statul ar vinde bunurile expropriate, fostii proprietari vor fi preferati, la conditiuni egale. In acest scop, acestia sau urmasii lor vor fi instiintati, pe cale administrativa sau prin publicitate, despre conditiunile vanzarii,

Daca ei nu vor raspunde in termen de 30 de zile de la data instiintarii sau publicarii, statul poate vinde oricui aceste bunuri.

Art. 60. -

Necesitatea arendarilor obligatorii, constituirilor de servituri si exproprierilor va fi stabilita in chip definitiv, de catre Ministerul Industriei si Comertului, printr-o decizie motivata, data in baza cercetarilor facute prin organele sale si dupa avizul conform al consiliului superior de mine.

Art. 61. -

Cererea pentru arendari obligatorii, servituri sau expropriere va fi adresata autoritatii miniere regionale. Ea trebuie sa cuprind: locul, natura si suprafata imobilului, numele proprietarului si felul lucrarii care justifica ocuparea sau exproprierea.

Aceasta cerere va fi prezentata in atatea exemplare cati sunt stapanitorii aparenti ai acestor imobile. La ea se va alatura un plan in dublu exemplar, cotat in scara 1:2500 si pe care vor fi aratate lucrarile, cladirile si orice alte instalatiuni existente pe acel perimetru sau in afara de el.

Art. 62. -

Autoritatea miniera regionala e obligata sa comunice aceasta cerere primariei locale precum si partilor interesate prin notarul comunei, care va lua dovada sau va incheia procesul-verbal.

Primarul va afisa cererea la usa primariei si va indeplini toate formele de publicitate prevazute la alin. 2, 3 si 4 al Art. 11 din aceasta lege.

Proprietarii suprafetei si orice persoana interesata pot sa prezinte autoritatii miniere regionale observatiunile lor, in termen de 10 zile de la data indeplinirii formalitatilor de mai sus. Seful autoritatii miniere regionale, dupa ce va face cercetari, va inainta de urgenta Ministerului un raport motivat.

In baza acestui raport sau a altor cercetari, Ministerul va hotari, conform Art. 61, printr-o decizie, in care se va arata amanuntit toate datele pentru individualizarea bunului expropriat ori ocupat si termenul. Ea va fi afisata la autoritatea miniera regionala si la primaria comunei.

Art. 63. -

Declararea exproprierii, constituirea de servituti si arendarea obligatorie se va face in baza acestei decizii, de catre tribunalul in circumscriptia caruia este situat imobilul, dupa ce va fi chemat partile.

Nu se va putea contesta necesitatea si modul de ocupare stabilite de Minister.

Tribunalul va judeca in termen de 15 zile de la introducerea cererii, iar in ziua judecatii asemenea afaceri vor avea precadere inaintea oricaror altora.

Hotararea data este supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare, daca partea a lipsit.

Hotararile la ambele instante se dau fara drept de opozitie.

Art. 64. -

Exproprierea, servitutile si arendarile pentru orice durata, vor fi inscrise in cartile miniere.

Daca aceste carti nu vor fi inca alcatuite cu privire la terenul respectiv, se va face mentiune in registrele de mutatiune existente dupa legile in vigoare.

Art. 65. -

Despagubirea proprietarilor suprafetei in caz de expropriere, servituti sau arendari obligatorii, daca partile nu se inteleg, va fi fixata de catre justitie.

O comisiune de arbitri va alcatui prima instanta pentru fixarea despagubirilor. Ea va fi compusa din: prim-presedintele sau presedintele tribunbalului, unde e o singura sectiune, si din doi arbitri alesi de parti. Ea va fi prezidata si va fi asistata de un grefier sau un ajutor de grefa desemnat de presedintele tribunalului.

Daca partile nu-si aleg arbitrii sau acestia lipsesc, ei vor fi inlocuiti cu judecatorii tribunalului, prin tragere la sorti.

Hotararea comisiunii este data fara opozitie si supusa apelului in termen de 15 zile de la pronuntare cand partile au fost de fata sau de la comunicare daca au lipsit.

Curtea de apel judeca de urgenta si cu precadere, fara drept de opozitie. Decizia este supusa recursului in 20 de zile de la comunicare.

Art. 66. -

Pentru fixarea despagubirii, partile sau autoritatea miniera regionala se vor adresa presedintelui tribunalului, care va instiinta pe parti sa-si desemneze arbitri, in termen de 15 zile de la primirea instiintarii.

Despagubirea nu va putea fi mai mica decat de doua ori valoarea comerciala a bunurilor dimprejur.

Toate cheltuielile necesitate de procedura fixarii despagubirilor sunt in sarcina concesionarului.

Pentru arendarile sau luarile in folosinta obligatorie, plata se va stabili din trei in trei ani.

Art. 67. -

Despagubirea trebuia platita inainte de punerea in posesie. Daca vor fi neintelegeri cu privire la drepturile proprietarilor, despagubirea va fi consemnata la Casa de depuneri si recipisa la tribunal.

Dupa ce s-a platit ori s-a depus despagubirea, tribunalul va ordona punerea in posesie, care se va efectua de autoritatea miniera regionala, incheindu-se un proces-verbal.

In cazuri urgente si pentru nevoi strans legate de exploatarea ori functionarea minei, MInisterul, cu avizul conform al consiliului superior de mine, poate incuviinta ocuparea imediata a imobilelor; in acest caz, pe baza constatarii facute de autoritatea miniera cu privire la situatiunea si la starea acestor imobile, va fixa - in chip provizoriu - si despagubirea, obligand pe concesionar s-o consemneze la Casa de depuneri si recipisa la tribunalul respectiv.

Art. 68. -

Despagubirile pentru orice alte pagube de orice natura, cauzate prin explorari sau exploatari, daca este neintelegere intre parti, se fixeaza de instantele judecatoresti dupa regulile dreptului comun.

Art. 69. -

Ocuparea, sub orice forma, a suprafetei, nu ridica proprietarului respectiv foloasele ce i s-a rezervat prin lege, cu privire la redeventa si la participare in exploatare.

Art. 70. -

Pe terenuri pșșșe care se afla monumente istorice, biserici, cimitire, izvoare de ape minerale, drumuri publice, cai ferate, diguri si alte lucrari publice, autoritatea miniera regionala, in interesul conservarii acestor lucrari, va stabili, cu aprobarea Ministerului INdustriei si Comertului, luindu-se avizul autoritatii in drept, o zona de protectiune in interiorul careia nu poate fi admisa ocuparea suprafetei sau executarea de lucrari miniere.

Instalatiuni pentru transport. Stabilimente industriale miniere.

Art. 71. -

Infiintarea oricaror instalatiuni pentru transportul produselor miniere lichide sau gazoase, afara din limitele perimetrului concesiunii, este subordonata unei autorizari a Ministerului Industriei si Comertului cu observarea dispozitiunilor din aceasta lege.

Ministerul va examina masura in care asemenea instalatiuni pot ramane dependinte exclusiva ale unei singur mine, sau trebuie sa fie date in domeniul public; in acest caz exploatarea unor atari instalatiuni va putea ramane rezervata statului.

Pentru linii ferate de orice categorie, autorizarea va putea fi data numai dupa o prealabila aprobare Ministerului Comunicatiilor, care va putea exercita si controlul exploatarii acelei linii ferate.

Art. 72. -

Cererea de autorizare, insotita de planul regiunii, al perimetrului, al instalatiunii si aratand natura acesteia, utilitatea ei, conditiunile de functionare si de exploatare, va fi inaintata Ministerului Industriei si Comertului, prin autoritatea miniera respectiva.

Autorizarea se va da prin deciziune ministeriala luata in baza avizului conform al consiliului superior de mine.

Art. 73. -

Este de asemenea necesara autorizarea Ministerului Industriei si Comertului, cu avizul conform al consiliului superior de mine pentru infiintarea si functionarea intreprinderilor si stabilimentelor de orice fel, bazate pe concentrarea sau transformarea produselor miniere brute in produse negociabile, prin procedee de preparare mecanica, metalurgice sau de alte procedee industriale.

Autorizarea va fi conditionata de posibilitatea existentei si procurarii materiei prime in cantitati corespunzatoare cu puterea de lucru a instalatiunii si de conditiunile generale economice in vederea celei mai bune valorificari a substantelor din clasa respectiva de zacamant.

Cererea de autorizare va fi inaintata Ministerului Industriei si Comertului, insotita de planurile de situatiune a instalatiunii si aratand felul si utilitatea ei, puterea de lucru, putinta pentru aprovizionarea normala a materiei prime, conditiunile de functionare, de exploatare si acele pentru desfacerea produselor obtinute in stabilimentul respectiv.

Ministerul se va pronunta in 30 de zile, prin decizie motivata, asupra cererilor de autorizare prevazute la Art. 71-73; daca Ministerul nu se va pronunta in acest termen, autorizatia se considera acordata.

Art. 74. -

Pentru instalatiunile de transport si stabilimentele care intereseaza siguranta publica si apararea nationala, caietul de sarcini va prevede cazurile de abatere, cand autorizarea va putea fi retrasa titularului in culpa, cu avizul conform al consiliului de mine, dupa o prealabila somatiune, prin care i s-a dat un termen pentru conformare.

Sectiunea II Personalul minier, metalurgic sau industrial

Art. 75. -

Orice explorare miniera, precum si orice stabiliment metalurgic sau industrial in stransa legatura cu exploatarea miniera, sunt obligate sa comunice autoritatii miniere regionale:

a) Forma si numirea intreprinderii;

b) Numele conducatorului, precum si al personalului de conducere care are imputernicire din partea intreprinderii;

c) Imputernicirea data conducatorului si celorlalte persoane din directiune, insotita de o copie a actelor.

Art. 76. -

Orice exploatare miniera, precum si orice intreprindere metalurgica sau industriala in stransa legatura cu exploatarea miniera, trebuie sa aiba la punctul lucrarii un director tehnic, sau sef de santier, ori sef de sectie, sau conducator tehnic, dupa intinderea sau importanta exploatarii sau intreprinderii. Acestia vor fi ajutati de personal tehnic de conducere, de supraveghere si executie in numar corespunzator cu intinderea exploatarii si cu varietatea instalatiunilor miniere, metalurgice sau industriale.

Pentru exploatarile mici si simple autoritatea miniera apreciaza asupra necesitatii unui director tehnic putand aproba ca lucrarile sa fie executate sub directa conducere a micului exploatator sau a unei persoane destoinice.

Art. 77. -

Intreg personalul tehnic trebuie sa aiba o autorizatiune din partea Ministerului Industriei si Comertului.

Autorizarea de a functiona la exploatari miniere sau la stabilimente metalurgice ori industriale din tara in calitate de director tehnic, inspector tehnic, sef de santier, sef de sectie, sau conducator tehnic al unei exploatari sau a unei intreprinderi, se acorda de Minister prin brevete de sef de exploatare pe specialitati, dupa normele prevazute de aceasta lege.

Ca masura tranzitorie personalul in serviciu va continua a ramine in functiune cu atributiunile ce are la promulgarea legii.

Art. 78. -

Pot obtine acest brevet de sef de exploatare absolventii cu diploma a unei scoli superioare din tara sau din strainatate de specialitatea corespunzatoare exploatarii, sau serviciului unde urmeaza a functiona si care au cel putin un an de activitate practica efectiva in specialitatea respectiva.

Absolventii scolilor tehnice speciale care prin organizarea si programul lor de studiu nu pot fi echivalate cu scolile tehnice superioare din tara, pot fi autorizati sa functioneze in calitate de ajutoare, legal responsabile, ale conducatorului tehnic al unei exploatari sau a unei sectiuni a exploatarii, in specialitatea indicata de studiile urmate, daca dovedesc o activitate practica efectiva in acea specialitate de cel putin patru ani.

Dupa 10 ani de practica, persoanele in aceasta categorie, pot dobandi brevetul de sef de exploatare, in urma unui examen cu rezultat faovrabil, depus la Ministerul Industriei si Comertului, un profesor de la socala politehnica din Bucuresti, delegat de consiliul profesoral al acesteia, un delegat inginer al asociatiunii inginerilor si tehnicienilor din industria miniera, sub presedintia directorului general al minelor sau a inlocuitorului sau legal. Aceasta comisiune va fi numita, pe aceasta cale, pe termen de 5 ani.

Sefii de exploatare posedand autorizarea provozie a Ministerului la promulgarea legii pastreaza drepturile dobandite fara indeplinirea nici unei alte formalitati.

Art. 79. -

Ministerul INdustriei si Comertului va hotari asupra echivalarii oricarei diplome cu avizul conform al consiliului profesoral al scolii politehnice.

Conditiunile de capacitate si experienta pentru restul personalului tehnic vor fi fixate prin regulament, facindu-se distinctiuni dupa actele de studii si dupa timpul de practica in ramura respectiva.

Cunoasterea limbii romane, a legilor si regulamentelor miniere si industriale pentru orice categorie de personal este obligatorie in masura reclamata de calitatea in care urmeaza a fi autorizata sa functioneze. Brevetul se va libera in urma unui examen.

Art. 80. -

Ministerul Industriei si Comertului va fixa, prin regulamente si deciziuni, categoriile de functiuni, in fiecare categorie personalul trebuind sa fie format din cel putin 75% romani.

Se poate deroga de la normele de mai sus, in primii sapte ani de la promulgarea legii de fata, in cazurile de lipsa de personal calificat, cu autorizarea Ministerului pe baza raportului directiunii generale a minelor.

Exploatarile miniere si intreprinderile industriale si metalurgice au obligatiunea de a primi cu plata si la cerere practicanti dintre elevii scolilor speciale din tara care dupa absolvire sunt susceptibili de a putea deveni sefi de exploatare sau conducatori tehnici, potrivit cu normele ce se vor fixa prin regulament.

Art. 81. -

Este interzis a intrebuinta copii sub 18 ani sau femei ca lucratori de lucrari miniere subterane. Aceasta interzicere nu se intinde la lucrarile la zi.

Art. 82. -

Concesionarul este obligat sa inceapa lucrarile in vederea exploatarii cel mai tarziu in timp de un an de la punerea in stapanire.

Lucrarile incepute trebuie sa fie continuate regulat, fara intrerupere.

Orice lucrare miniera sau instalatiune, care atinge unul din obiectivele asupra carora autoritatea miniera este imputernicita sa exercite supraveghere si control, trebuie sa fie anuntata autoritatii miniere sau organului local de control, iar executarea ei nu poate incepe decat dupa ce va fi autorizata.

De asemenea, inainte de a se incepe exploatarea unui camp de extractiune, exploatatorul trebuie sa supuna autoritatii miniere metoda de exploatare pe care o va urma.

Daca lucrarea anuntata satisface prescriptiile legii si regulamentelor, autoritatea miniera autoriza inceperea ei, iar daca e cazul, notifica odata cu autorizarea observatiunile sale si masurile necesare pentru a evita neajunsurile semnalate.

Daca exploatatorul nu ia masurile prescrise, executarea lucrarilor va fi oprita, total sau partial.

In contra masurilor luate de autoritatea miniera locala, concesionarul va putea apela la Ministerul Industriei si Comertului, consiliul superior de mine.

Art. 83. -

Suspendarea sau parasirea unei lucrari miniere sau a unui camp de extractiune trebuie sa fie anuntata autoritatii miniere.

Autoritatea miniera dupa vizitarea lucrarilor ia act de declaratia de parasire sau suspendare si poate prescrie eventuale masuri sau lucrari de siguranta, afara de cele prescrise in regulamente.

Art. 84. -

Orice exploatare este obligata sa tina la zi:

1. Un plan exact al suprafetei indicand limitele si punctele topografice care definesc perimetrul, ivirile la suprafata si toate instalatiunile aflate pe ea.

2. Planuri exacte in proiectiune orizontala ale lucrarilor subterane pe etaje sau orizonte, cu aratarea portiunilor exploatate in fiecare an si a celor in curs de exploatare.

Ridicarile topografice trebuie sa fie racordate cu cele de la suprafata, iar planurile respective trebuie sa se poata suprapune.

3. Planuri care sa arate vederea de fata si diferite sectiuni prin mina si zacamant susceptibile de a defini extinderea zacamantului si a lucrarilor miniere, natura si compozitia substantelor minerale utile intalnite.

4. La exploatarile de petrol si de gaze naturale, pe langa planul de suprafata se va intocmi profile, cu privire la natura si succesiunea straturilor strabatute prin galerii, puturi si sonde, si se va comunica toate datele stiintifice si tehnice care rezulta din lucrarile executate.

5. Registrele comerciale in care sa se arate productiunea obtinuta, atat in starea bruta, cat si sub forma de produse separate sau concentrate in atelierele de prepararea mecanica.

6. Orice alte registre, planuri, acte, care se vor prevedea prin regulamente sau prin deciziuni ministeriale.

Art. 85. -

Cand in cursul exploatarii lucrarile subterane se apropie pana la o distanta de 80 m de un pod, de o cale de comunicatie, de hotarele concesiunii, sau cand ajung in apropierea edificiilor sau regiunilor locuite la o distanta de 50 m de ele, exploatatorul este obligat sa instiinteze din vreme autoritatea miniere, inainte ca aceste distante sa fi fost atinse. Autoritatea miniera, dupa ce viziteaza lucrarile, fixeaza masurile de protectiune.

Obligatia de aprovizionare a tarii

Art. 86. -

Atat intreprinderile miniere, cat si organizatiunile pentru desfacerea produselor miniere brute sau transformate, sunt obligate ca in limitele productiunii sa asigure regulata si normala aprovizionare a tarii, neputand-o restrange sau suspenda, fara motive legitime si fara invoirea expresa a Ministerului Industriei si Comertului.

Ele vor fi obligate, la cererea Ministerului, de a crea, pentru nevoile apararii nationale, o rezerva care va fi fixata dupa normele inscrise in regulament.

Art. 87. -

Exploatatorii de plata si aur sunt obligati sa predea statului, prin oficiul respectiv de cumparare, tot metalul obtinut.

Nimeni, afara de stat, n-are dreptul sa cumpere sau sa-si apropieze in nici un mod aceste metale obtinute din exploatare.

Pretul de cumparare este pretul mondial corespunzator calitatii aurului.

In categoria acestor metale vor putea fi inscrise prin deciziune ministeriala si alte metale cu avizul conform al consiliului superior de mine.

Ajutoare.

Art. 88. -

Orice mina trebuie sa aiba la punctul lucrarii toate aparatele respiratorii, instrumentele si materialele de salvare, medicamente si mijloacele de ajutor, de felul si in numarul sau cantitatea prevazuta de regulamente sau in deciziunile speciale. De asemenea orice intreprindere este obligata sa se ingrijeasca, de acord cu autoritatile sanitare, de buna stare a sanatatii lucratorilor si functionarilor minei.

Hotare in mine.

Art. 89. -

In lucrarile miniere subterane, exploatatorii invecinati sunt obligati sa determine printr-un inginer minier, autorizat de Ministerul Industriei si Comertului, hotarele subterane intre concesiuni si sa fixeze punctele de hotar prin semne potrivite si bine consolidate.

In caz de neintelegere intre exploatatori, autoritatea miniera, la cererea uneia din parti va numi un inginer minier, care, sub depunerea de juramant, va fixa hotarul subteran si va comunica rezultatul masurii, atat autoritatii miniere, cat si partilor interesate.

Pana la fixarea hotarului, fiecare parte va opri lucrul in regiunea contestata, fiind obligat a intretine galeria sau lucrarea miniera in stare buna si circulanta.

Obligatiuni in caz de inundare.

Art. 90. -

Cand mina sau zacamantul sunt amenintate cu o inundatiune care ar compromite siguranta publica sau conservarea minei ori a zacamantului, autoritatea miniera este imputernicita sa ia masurile necesare pentru prevenirea si combaterea pericolului. Aceste masuri pot fi locale sau regionale, dupa extensiunea pericolului de inundare.

In acest scop, autoritatea miniera poate sa obliga pe concesionarii diferitelor mine atinse sau amenintate de o inundatiune, sa execute in comun, pe cheltuiala lor, lucrarile necesare fie pentru a scoate apa din minele inundate, fie pentru a opri progresul inundatiei.

Art. 91. -

Ministerul Industriei si Comertului poate sa declare, printr-o deciziune, reunirea exploatatorilor din regiunea amenintata intr-un sindicat, reglementand compunerea lui si modul de reparatiune a cheltuielilor intre cei obligati. O atare reuniune a exploatarilor dintr-o regiune intr-un sindicat poate fi hotarata de Minister pentru luarea masurilor si implinirea oricaror nevoi de interes general.

Exploatatorii vor fi convocati spre a desemna o comisiune insarcinata sa studieze si sa aduca la indeplinire masurile pentru apararea intereselor comune ale exploatarilor amenintate.

Cheltuielile facute sunt verificate de autoritatea miniera si trecute in roluri intocmite in acest scop.

Aceste roluri, semnate de reprezentantii sindicatului si de autoritatea miniera, sunt executorii, iar sumele se vor incasa in acelasi mod ca si contributiunile directe.

Art. 92. -

Daca exploatatorii, in urma convocarii ce li s-a facut, nu se unesc pentru a organiza sindicatul, Ministerul Industriei si Comertului numeste comisiune de trei sau cinci persoane, cu insarcinarea de a lua toate masurile pentru executarea lucrarilor necesare in contul exploatatorilor.

Daca un exploatator nu achita in termen de 30 de zile suma ce-i revine pentru executarea lucrarilor, Ministerul poate sa ceara consiliului de mine sa pronunte retragerea concesiunii.

Pagube aduse suprafetei sau minelor.

Art. 93. -

Concesionarul este obligat sa repare toate pagubele cauzate suprafetei, cladirilor si instalatiunilor aflate pe ea prin exploatarea minei.

Responsabilitatea concesionarului este absoluta. El datoreste proprietarului solului despagubire ori de cate ori se stabileste o legatura de cauza si efect intre lucrarile de exploatare si prejudiciul cauzat.

Concesionarul este obligat sa repare prejudiciul pe care exploatarea sa l-ar cauza proprietarilor suprafetei, chiar in cazul cand proprietatea prejudiciata nu este situata deasupra lucrarilor minei.

Concesionarul nu se va putea sustrage de la aceasta obligatiune pe motiv ca exploatarea s-a facut rational si lucrarile au fost conduse cu toate precautiunile necesare.

Instantele judecatoresti sunt indreptatite sa hotarasca asupra pagubelor, dar nu pot sa ordone nici o masura relativa la explorare sau exploatare, aceasta fiind de competenta exclusiva a autoritatii miniere.

Art. 94. -

Responsabilitatea concesionarului este usurata cand s-ar constata ca instalatiunile proprietarului suprafetei nu ar fi fost executate cu prodenta si cu masurile de consolidare cerute de regulile artei constructive.

Cand mina a avut mai multi concesionari succesivi, raspunderea o suporta concesionarul actual.

Art. 95. -

Repararea prejudiciului cauzat unei mine de catre proprietarul solului se va face dupa dreptul comun.

Art. 96. -

Fiecare concesionar este raspunzator de pagubele pe care exploatarea sa le cauzeaza concesionarului invecinat.

Responsabilitatea exploatatorului ale carui lucrari au depasit limitele concesiunii sale, este usurata sau chiar va putea sa nu fi angajata cand poate produce dovada evidenta ca a fost de buna credinta si nu a comis incalcarea in scop de a-si insusi bunul altuia.

Despagubirea este independenta de sanctiunile prevazute de lege.

CAPITOLUL VI Incetarea concesiunii

Art. 97. -

Dreptul de exploatare inceteaza:

A) Prin trecerea timpului pentru care a fost acordata concesiunea sau pentru care este recunoscut valabil actul de concesiune dupa normele prevazute de aceasta lege, precum si prin istovirea zacamantului;

B) Prin renuntare;

C) Prin retragerea concesiunii

Art. 98. -

La expirarea termenul concesiunii, mina cu toate dependintele si anexele ei trece in proprietatea statului fara vreo despagubire si libera de orice sarcini sau obligatiuni de orice natura.

La incetarea concesiunii din orice cauze, concesionarul este obligat sa predea statului toate planurile minei impreuna cu carnetele de masuri geodezice, registrele de productiune si de personal, fondurile casei de ajutor si registrele pentru veniturile ei, precum si orice alte registre, acte sau documente in legatura cu exploatarea si valorificarea produselor miniere.

Art. 99. -

In cursul celui de al 10-lea an, pentru petrol in cursul celui de al cincilea an care precede sfarsitul concesiunii, Ministerul Industriei si Comertului, din propria sa initiativa, cu avizul conform al consiliului superior de mine, si ascultand pe concesionar sau provocat de acesta, va fixa sau aproba pe de o parte programul de lucrari ce concesionarul este obligat sa execute in perioada ultimilor 10 respectiv 5 ani, in scopul de a asigura continuitatea exploatarii, iar pe de alta parte va fixa conditiunile si normele pentru repartitia intre stat si concesionar a cheltuielilor facute cu aceste lucrari.

Concesiunea poate fi sau exploatata de stat dupa normele legii comercializarii, sau reinoita asupra vechiului concesionar, sau poate fi transmisa asupra altei intreprinderi; in ultimele doua cazuri insa numai dupa normele prevazute de legea de fata si in conditiunile ce se vor stabili in noul caiet de sarcini, care va trebui sa tina seama de inventar si de instalatiunile existente date in folosinta in noua perioada de concesiune.

Daca Ministerul gaseste ca este in interesul general de a reinoi concesiunea asupra vechiului concesionar, el va trebui sa instiinteze despre aceasta pe concesionar in cursul celui de al 10-lea an, iar la petrol in cursul celui de al cincilea an care precede sfarsitul concesiunii.

Concesiunile care vor expira, se vor reinoi, la cerere cu doi ani inainte de expirare, asupra vechilor concesionari, in conditiunile legii si cu respectarea dispozitiunilor noului caiet de sarcini, daca si-au indeplinit obligatiunile in perioada expirata.

Art. 100. -

Cand concesionarul nu a fost instiintat cu privire la reinoirea concesiunii, in termenul aratat mai sus, Ministerul Industriei si Comertului, in cursul celui de al patrulea an care precede sfarsitul concesiunii, va lua masuri pentru transmiterea ei dupa normele acestei legi. In caietul de sarcini se va prevede si programul de lucrari ce urmeaza a fi executate in ultimii 3 ani pe socoteala noului concesionar, in scop de a asigura continuarea exploatarii in viitor.

Concesionarul este obligat sa execute aceste lucrari in perioada ultimilor 3 ani ai concesiunii pe socoteala noului concesionar si sub supravegherea acestuia si a autoritatii miniere.

In acest scop concesionarul cel nou va trebui sa depuna garantia corespunzatoare fixata de Minister in caietul de sarcini.

Cand o intelegere poate fi stabilita intre vechiul concesionar si cel nou, lucrarile vor putea fi executate de acesta din urma direct sau prin alta intreprindere, avindu-se in vedere a nu se impiedica mersul normal al exploatarii.

Concesiuni libere prin renuntare.

Art. 101. -

Concesionarul unei mine poate renunta la concesiunea ce i-a fost acordata, cand s-ar dovedi ca nu mai exista nici un zacamant exploatabil de substante minerale care au facut obiectul concesiunii, sau cand zacamantul concesionat nu mai poate fi exploatat in mod industrial.

Cererea de renuntare trebuie adresata autoritatii miniere, regionale, aratandu-se si motivele renuntarii.

Aceasta cerere va fi notificata de concesionarea tuturor creditorilor ipotecari inscrisi in cartea miniera.

La cerere se va alatura:

a) Inventarul complet al minei, cu aratarea cantitatilor de materiale si produse de orice fel aflate in depozitele minei;

b) Planurile perimetrului si ale minei;

c) O situatiune asupra sarcinilor care greveaza mina;

d) Dovada notificarii acestei cereri catre creditorii ipotecari;

e) Ultimul bilant;

f) Un memoriu insotit de o situatiune asupra mersului exploatarii si productiunii pe ultimii 3 ani care preced cererea de renuntare.

Art. 102. -

Autoritatea miniera regionala, examinand cererea, verifica situatiunea si inainteaza dosarul impreuna cu avizul sau Ministerului Industriei si Comertului.

Acesta dispune publicarea cererii in extras in Monitorul Oficial, pe cheltuiala solicitatorului.

Tertii interesati vor putea adresa opozitiunii la cererea de renuntare, la Minister, in termen de 30 de zile de la data publicarii extrasului in Monitorul Oficial.

Art. 103. -

Consiliul superior de mine va hotari asupra cererii de renuntare.

El va stabili conditiunile in care renuntarea poate fi admisa si va fixa termenele in care solicitatorul va trebui:

1. Sa execute toate lucrarile de siguranta prescrise, conform legilor si regulamentelor in vigoare;

2. Sa obtina radierea tuturor inscriptiunilor care exista asupra minei.

In cazuri exceptionale, la cererea solicitatorului, aceste termene vor putea fi prelungite de catre consiliul superior de mine.

Art. 104. -

La expirarea termenelor fixate pentru implinirea obligatiunilor, solicitatorul va depune la Minister acte prin care sa se constate daca mina este sau nu libera de sarcini ipotecare.

De asemenea Ministerul Industriei si Comertului va cere autoritatii miniere regionale sa-si dea avizul asupra indeplinirii obligatiunilor in ce priveste executarea lucrarilor de siguranta impuse.

Dupa depunerea actelor privitoare la indeplinirea obligatiunilor impuse solicitatorului, cererea este supusa deliberarii consiliului superior de mine, care va hotari dupa ce va chema pe cei interesati.

Hotararea, prin care se incuviinteaza renuntarea, va fi publicata in Monitorul Oficial.

Art. 105. -

Renuntarea isi produce efectele ei din ziua publicarii hotararii.

Concesionarul ramane insa responsabil fata de cei interesati pentru pagubele cauzate prin lucrarile sale de exploatare.

Impozitele si orice dari catre stat, referitoare la exploatare, sunt datorate de concesionar pe intreg anul in care a fost admisa cererea de renuntare.

Art. 106. -

Societatile miniere nu vor putea incheia lichidarea mai inainte de reintrarea concesiunii in patrimoniul statului, ca urmare a admiterii renuntarii.

Concesiuni libere prin retragere.

Art. 107. -

Concesiunea si autorizarea de exploatare va fi retrasa in cazurile si cu formele prevazute mai jos, socotindu-se ca desfiintata de drept si fara indeplinirea altor formalitati:

1. Cand exploatatorul nu a satisfacut dispozitiunile Art. 83 si 93;

2. Cand, fara motive legitime si fara vreo invoire sau pasuire din partea autoritatii miniere, exploatarea este restransa sau suspendata in asa fel ca atinge trebuintele consumatorilor, siguranta publica sau apararea nationala;

3. Cand lucrarile de exploatare se efectueaza si in contra regulilor artei miniere, incat posibilitatea exploatarii viitoare a substantelor minerale ar fi periclitata;

4. Cand exploatatorul cu vadita rea vointa nu satisface prescriptiunile relative la masurile de siguranta a personalului si de conservare a zacamantului;

5. In caz de parasire a minei prin incetarea oricarei activitati fara o autorizare din partea Ministerului, timp de un an de la somatiunea ce s-a facut.

Concesiuni libere prin retragere.

Art. 108. -

Retragerea concesiunii si autorizatiunii de exploatare se hotaraste de consiliul superior de mine care va chema pe exploatator, iar daca va crede necesar si pe creditorii ipotecari.

Retragerea concesiunii va fi publicata in Monitorul Oficial.

Art. 109. -

Statul poate transmite concesiunea asupra altei intreprinderi dupa normele legii de fata si in conditiunile ce se vor stabili in noul caiet de sarcini.

Vechiul concesionar ramane raspunzator fata de cei interesati de pagubele cauzate prin lucrarile de exploatare.

De asemenea el ramane raspunzator pentru actele de administratie facute pana la instituirea unei administratii de catre Ministerul Industriei si Comertului.

O deciziune ministeriala data pe baza avizului conform al consiliului superior de mine va hotari asupra situatiunii in care trebuie repusa concesiunea, ori care ar fi modul ei de intrebuintare.

TITLUL II Regimul de punere in valoare a substantelor minerale lasate
la dispozitiunea proprietarului suprafetei

Art. 110. -

Substantele minerale lasate proprietarului suprafetei pot fi exploatate de el insusi sau de altii.

Orice exploatare de asemenea substante trebuie precedata de o cerere introdusa la autoritatea miniera regionala. Ea va fi insotita de un plan in care sa se arate pozitia terenului fata cu locurile invecinate, instalatiunile ce urmeaza a fi executate, precum si acele ce ar exista in apropiere.

Exploatarea se poate incepe numai pe baza unei autorizari care se va da de autoritatea miniera, daca sunt indeplinite prescriptiunile de politie miniera prevazute in legi sau in regulamente.

Aceasta exploatare este supusa prevederilor legii de fata si ramane sub controlul superior al autoritatii miniere in ce priveste:

a) Conservarea si exploatarea economica a maselor de asemenea substante;

b) Protectiunea suprafetei si a instalatiunilor, cladirilor aflate pe ea;

c) Siguranta personalului si a lucrarilor;

d) Asigurarea nevoilor consumatiei interne.

Un regulament de administratiune publica, intocmit pe baza avizului consiliului superior de mine, va determina masurile de politice miniera pentru exercitarea dreptului de exploatare.

Art. 111. -

Dreptul de a exploata substantele minerale lasate la dispozitia proprietariloor suprafetei este un drept real imobiliar.

Toate drepturile si sarcinile in legatura cu aceasta exploatare vor fi trecute in cartea miniera.

Art. 112. -

Raporturile intre exploatarile invecinate, precum si raporturile intre exploatare si proprietatea suprafetei in ce priveste pagubele cauzate prin lucrarile de exploatare, sunt supuse dreptului comun.

TITLUL III

CAPITOLUL I Comasarea si tinuturi miniere

Art. 113. -

In interesul protectiunii zacamantului si al exploatarii sale rationale, in orice regiune miniera unde exista proprietati de intindere mica concesionate sau nu, se va stabili o suprafata minima sub care o exploatare nu poate fi inceputa si efectuata.

In acest scop proprietatile de intindere mica, spre a putea fi exploatate, pot fi reunite din initiativa statului sau dupa cererea unuia din cei interesati intr-un perimetru de comasare care sa aiba suprafata minima stabilita pentru clasa respectiva de zacaminte.

Perimetrele de comasarea parcelelor de intindere mica nu sunt supuse, in ce priveste forma lor, la cerintele legii de fata, ci ele pot avea si o alta forma decat acea patrata sau dreptunghiulara, cu conditiunea ca lucrarile ce s-ar executa pe acel perimetru sa respecte distantele minime prevazute de lege si regulamente.

Perimetrul de comasare trebuie sa aiba suprafata minima prevazuta in aceasta lege la clasa respectiva de zacaminte. Acolo unde o atare suprafata minima nu este indicata, ea va fi stabilita de Ministerul Industriei si Comertului cu avizul conform consiliului superior de mine, printr-o deciziune publicata in Monitorul Oficial si afisata la autoritatile miniere regionale respective.

Suprafata maxima a unui perimetru comasat nu va depasi suprafata maxima fixata pentru un perimetru de concesiune la clasa respectiva de zacaminte.

Art. 114. -

Cand partile nu se inteleg asupra comasarii, Ministerul Industriei si Comertului, in urma cererii unora din partile interesate care dovedesc capacitatea tehnica si financiara pentru exploatare, va putea hotari comasarea, formand perimetrul dupa normele legii.

Cererea de comasare va fi adresata Ministerului sau autoritatii miniere regionale respective. La cerere se va alatura: planul perimetrului in doua exemplare, actele care stabilesc intelegerea intre parti si actele care dovedesc capacitatea tehnica si financiara pentru exploatare.

O copie a cererii si a planului va fi inaintata pentru afisare si consultare la primaria comunei respective. Ea va fi afisata de catre notarul comunei cel putin 10 zile, incheindu-se proces-verbal.

Cei interesati pot adresa intampinari motivate si insotite de acte Ministerului Industriei si Comertului sau autoritatii miniere regionale.

Pentru rezolvarea cererii se va face cercetare de catre autoritatea miniera regionala care isi va da parerea sa motivata.

Toate actele si lucrarile vor fi inaintate consiliului superior de mine, care va pronunta deciziunea de comasare dupa citarea proprietarului terenului ce se comaseaza.

Aceasta deciziune va fi publicata in Monitorul Oficial si afisata la primaria comunei. Ea va arata: situatiunea perimetrului, limitele si suprafata lui si a proprietatilor comasate, cladirile, sadirile, instalatiunile aflate pe ele, numele proprietarilor sau posesorilor suprafetei si a celor care au cerut comasarea in vederea exploatarii,precum si durata.

Art. 115. -

Din momentul publicarii deciziunii, comasarea este obligatorie pentru toti cei cuprinsi in perimetru.

Perimetrul comasat va fi desemnat pe teren prin semne de hotare sub ingrijirea autoritatii miniere regionale care va incheiea proces-verbal.

De la publicarea deciziunii pot fi autorizate lucrari miniere pe perimetrul comasat.

Comasarea este facultativa pentru proprietatile pe care la data promulgarii acestei legi se afla o exploatare normala inscrisa la autoritatea miniera regionala. Noile lucrari vor trebui sa respecte insa distantele si masurile prescrise de lege si regulamente.

Art. 116. -

Drepturile partilor care nu au cazut de acord asupra comasarii vor fi stabilite prin justitie.

Daca in timp de 15 zile de la publicarea deciziunii de comasare nu s-a stabilit un acord intre toate partile care au proprietati in perimetrul comasat chestiunea va fi supusa judecatii unei comisiuni de arbitri.

Comisiunea va fi formata din prim-presedintele tribunalului sau presedinte ori inlocuitorul lor si doi arbitri alesi de parti.

Cei cuprinsi in perimetrul supus comasarii aleg pe cei doi arbitri, prin majoritate, cu vot secret. Alegerea se va face in localul Primariei comunei respective si va fi prezidata de judecatorul ocolului in care se afla perimetrul. Data alegerii va fi fixata dupa cererea autoritatii miniere regionale sau a celor interesati si va fi anuntata prin afisare la primaria comunei cu cel putin 10 zile inainte. Daca alegerea nu se poate face, judecatorul va desemna, printr-o incheiere definitiva in termen de cel mult 10 zile, doi arbitri dintre specialisti sau cunoscatori ai situatiei locale.

Comisiunea prezidata de magistrat si asistat de un grefier sau ajutor de grefa va judeca de urgenta, citand partile si Ministerul Industriei si Comertului la tribunalul de judet. Ea va stabili drepturile partilor asupra parcelelor comasate si modul de exercitare al acestor drepturi. Hotararea comisiunii este supusa numai apelului la Curtea de apel in termen de 15 zile de la comunicare. Apelul poate fi depus si la grefa tribunalului.

Curtea de apel va judeca de urgenta si cu precadere. Deciziunea data fara opozitie este supusa recursului in termen de 20 zile de la comunicare pentru cei absenti. Deciziunea Casatiei se da fara drept de opozitie.

Indemnizatia comisiunii de arbitri este in sarcina partii care a cerut comasarea si ea trebuie depusa odata cu cererea de comasare a terenului.

Presedintele comisiunii va primi o diurna care va fi fixata de Ministerul de Justitie, iar indemnizatia arbitrilor va fi stabilita de presedintele comisiunii.

Art. 117. -

Perimetrul comasat constituie un bun minier disinct, indivizibil pe durata valabilitatii si va fi trecut in cartea miniera cu toate drepturile si sarcinile lui.

Art. 118. -

Proprietatile comasate intra in patrimoniul minier al statului la data cand expira durata concesiunii sau drepturile proprietarului; ele continua insa a face parte din perimetrul comasat.

La expirarea tuturor concesiunilor reunite in perimetrul comasat, acesta reintra in patrimoniul minier al statului, cu toate instalatiunile aflate pe el, fara despagubire si liber de orice sarcini sau obligatiuni; daca proprietarul suprafetei are vreun drept asupra instalatiilor, statul le poate retine acordand despagubirile stabilite conform Art. 66 si urmatorii. Perimetrul va fi pus sub regimul prevazut de aceasta lege pentru clasa respectiva de zacamant.

Tinuturi miniere.

Art. 119. -

In vederea exploatarii economice a zacamintelor de minereuri complexe sau de substante minerale utile, a caror localizare in zacaminte este imprastiata sau neregulata, precum si in vederea celei mai bune valorificari a oricaror produse miniere, se va putea forma si declara de Ministerul Industriei si Comertului, fie din propria sa initiativa, fie provocat de altii, tinuturi miniere, potrivit cu cerintele economiei miniere si economiei nationale.

Aceste tinuturi vor forma unitati, in genere suficient determinate prin limite naturale, in interiorul carora existenta acestor clase de zacaminte este probabila.

Formarea acestor tinuturi miniere, precum si modificarea sau completarea lor, se face prin deciziune ministeriala, cu avizul conform al consiliului superior de mine.

Deciziunea va fi publicata in Monitorul Oficial.

Fiecare din aceste tinuturi miniere, potrivit cu clasa de zacaminte ce contine, va fi pus sub un regim special de explorare, de exploatare si de valorificare, spre a concentra operatiunile de preparare mecanica, precum si tratamentul metalurgic sau industrial al produselor miniere, in ateliere centrale, uzine sau stabilimente industriale in legatura stransa cu exploatarea zacamintelor din asemenea tinuturi miniere.

Statute pentru fiecare tinut minier intarite prin decret regal dat dupa pronuntarea ministrului industriei si comertului, cu avizul conform al consiliului superior de mine, vor fixa regimul special pentru concentrarea operatiunilor miniere, metalurgice si industriale in legatura stransa cu exploatarea.

CAPITOLUL II Accidente miniere

Art. 120. -

Orice accident minier trebuie sa fie anuntat autoritatii miniere cel mai tarziu in termen de 24 de ore de la producerea lui.

Accidentele de persoane vor fi anuntate de exploatator in acelasi timp parchetului si primariei locale.

Autoritatea miniera este obligata si singura competenta sa ancheteze accidentele de natura a compromite siguranta lucrarilor miniere, a suprafetei, a cladirilor si instalatiunilor sau aprovizionarea tarii.

De asemenea, ea este obligata si competenta sa ancheteze, in vederea aplicarii sanctiunilor din aceasta lege, accidentele mortale sau care au provocat raniri grave.

Procesul-verbal de ancheta si concluziunile autoritatii miniere sau ale inginerului de control care a cercetat cazul, va fi inaintat Ministerului Industriei si Comertului, iar in cazuri de accidente mortale sau care a provocat raniri grave, un exemplar va fi trimis si parchetului.

In cazuri de pericol autoritatea miniera are drept sa ia masurile pe care le va crede necesare si sa le aduca la indeplinire cu ajutorul personalului intreprinderii, care este obligat sa execute ordinele acestei autoritati.

Art. 121. -

Operatiunile de limitarea accidentului si de salvare incep imediat sub directiunea personalului de conducere al minei.

Daca victimele accidentului n-au fost inca retrase in momentul cand reprezentantul autoritatii miniere soseste la fata locului, directiunea operatiuniloor de salvare o ia acesta cu concursul exploatatorului si al inginerilor minei.

El va face rechizitiunile necesare de oameni, instrumente si orice mijloace de salvare in comunele si la exploatatorii invecinati.

Autoritatile administrative de orice fel sunt datoare sa dea autoritatii miniere, in cazuri de accidente, tot concursul.

Intreprinderile miniere vor fi prevazute cu toate aparatele moderne pentru prevenirea accidentelor muncii.

CAPITOLUL III Taxe, impozite si redevente

Art. 122. -

Independent de orice alte dari fixate prin legi financiare sau prin alte dispozitiuni din aceasta lege, toate exploatarile de substante minerale de orice natura sunt supuse la urmatoarele taxe si impozite miniere:

O taxa fixa pe suprafata delimitata in concesiune;

Un impozit proportional socotit la o cota din produsul obtinut.

Aceasta cota se va aplica la produsul brut extras la mina, in cazul cand substanta miniera are puritatea si concentratiunea suficienta spre a fi negociabila sau predata direct uzinelor, fara a mai fi transformata prin operatiuni consecutive si accesorii exploatarii.

Cand suprafata miniera nu se prezinta in conditiunile de mai sus si trebuie transformata, spre a putea fi negociabila, cota se va aplica la produsul concentrat, care rezulta dupa transformare.

Pentru platina si aur impozitul proportional se va socoti la o cota din metalul obtinut, iar la produsele concentrate aurifere sau platinifere (slih) acest impozit se va socoti la continutul in metal pretios constatat prin analiza facuta in laboratorul oficial.

Taxa fixa pe suprafata.

Art. 123. -

Taxa fixa se aplica anual la totalul suprafetei concesionate sub orice forma pentru exploatarea unei substante minerale si se fixeaza la:

Lei 60 de hectar concesionat pentru exploatare de petrol;

Lei 20 de hectar concesionat pentru exploatarile de orice alte substante minerale.

Art. 124. -

Taxa proportionala este de:

- 1% din produsul obtinut pentru carbuni si bitumene solide;

- 2% din produsele obtinute pentru bitumin lichid (titei) si produsele asociate cu el in acelasi zacamant. La gazele obtinute odata cu petrolul, impozitul se va percepe in numerar la valoarea socotita pe pretul mediu de vanzare la schela, la petrolul brut (titei) si la produsele separate din gaze, impozitul va fi perceput dupa cererea Ministrului Industriei si Comertului, fie in numerar, socotindu-se valoarea pe pretul mediu la rezervorul din schela, fie in natura. In acest caz titeiul va fi de aceeasi calitate cu restul productiunii si va fi predat in rezervoarele de inmagazinare, la origina conductei care leaga schela cu o rafinarie sau cu o statiune de cale ferata;

- 2% din produsul brut pentru hidrocarburile gazeiforme care formeaza zacaminte proprii. Impozitul va fi perceput in numerar si socotit la valoarea pe pretul de vanzare la originea conductei;

- 0,25% din metalul pur pentru platina si aur;

- 1% din produsul obtinut pentru restul substantelor metalifere si minerale sau roce de orice fel;

- 1% asupra sumei incasate pentru baile servite si vanzarile efectuate, la ape minerale, namoluri si gaze, altele decat hidrocarburile gazoase.

Art. 125. -

Constatarea si stabilirea impozitelor miniere se face in primele luni ale anului pentru anul expirat de catre o comisiune pe fiecare judet, compusa din: seful regiunii miniere sau un alt delegat al Ministerului de Finante, un reprezentant al intreprinderilor miniere din judet, tras la sorti de presedintele sau prim-presedintele tribunalului la tribunalele cu mai multe sectiuni, cu cel putin 20 de zile inainte de 1 ianuarie daca intreprinderile n-au desemnat inainte de acest termen pe altcineva din sinul lor. In acest scop autoritatea miniera va inainta tribunalului, pana la 1 noiembrie, o lista a acestor intreprinderi. Comisiunea va avea si un secretar desemnat de administratia financiara.

Comisiunea va putea functiona cu doi membri.

Ea este indreptatita ca dupa citarea partilor sa cerceteze registrele si sa faca orice fel de cercetari la fata locului sau la sediul intreprinderii.

Impozitul va fi stabilit printr-un proces-verbal care va fi comunicat partilor in comunele rurale de catre notar, iar in cele urbane de catre politie.

Hotararea comisiunii este fara opozitie si supusa apelului la comisiunea de apel de pe langa Ministerul Industriei si Comertului, in termen de 20 zile de la comunicarea procesului-verbal.

Art. 126. -

Comisiunea de apel se compune din:

Doi consilieri de la Curtea de apel din Bucuresti.

Un delegat al Ministerului de Finante.

Un delegat al Ministerului Industriei si Comertului, din serviciul de supraveghere si control al drepturilor miniere;

Un reprezentant al intreprinderilor miniere.

Magistratii vor fi alesi in fiecare an in adunarea generala a instantei.

Delegatii Ministerelor vor fi desemnati prin decizie ministeriala. Reprezentantul intreprinderilor va fi desemnat de consiliul superior de mine.

Comisiunea va fi prezidata de cel mai vechi in grad dintre magistrati. Ea poate lucra cu 3 membri dintre care cel putin un magistrat. Pe langa comisiune vor fi doi secretari dintre care unul cel putin, va fi un grefier sau ajutor de grefier de la Curtea de apel sau tribunal. Ea va functiona la Ministerul Industriei si Comertului.

Art. 127. -

Apelul va fi motivat si insotit de toate actele doveditoare. El poate fi introdus si la administratia financiara sau la autoritatea miniera regionala care sunt datoare sal inainteze de urlgenta comisiunii de apel. Partile vor fi citate. Statul va fi chemat prin Ministerul Industriei si Comertului.

Hotararea comisiunii de apel se va pronunta in sedinta publica, ea este fara opozitie si supusa recursului in termen de 20 zile de la comunicare.

Dupa stabilirea definitiva a impozitelor ele vor fi inscrise in roluri si date spre incasare.

Constatarea si evaluarea redeventei

Art. 128. -

Controlul redeventei se face de catre Ministerul Industriei si Comertului prin organele sale, dupa normele ce se vor fixa si dezvolta prin legea de organizare a Ministerului si prin regulament.

Art. 129. -

Exploatatorii sunt datori sa declare in scris autoritatii miniere regionale, la termenele ce se vor fixa prin regulament, cuantumul productiunii extrase.

Autoritatea miniera va controla si stabili la fiecare exploatare productia si redeventa datorita.

Cand statul ia redeventa in natura, ridicarea se va face, trimestrial sau la alte termene, in modul prevazut in caietul de sarcini. Ea va fi constatata, in mod provizoriu, si luata in primire de un delegat al serviciului de control al drepturilor miniere din Ministerul Industriei, in prezenta autoritatii miniere.

Art. 130. -

Constatarea redeventelor si evaluarea lor se va face de catre comisiunea pentru taxe miniere prevazuta la Art. 126 si dupa aceleasi norme, printr-o incheiere separata.

Aceasta incheiere va fi comunicata partilor interesate.

Incheierea comisiunii este supusa apelului in termen de 20 zile de la comunicare, la comisiunea de apel prevazuta de Art. 127, care va avea in atributiuni si constatarea si fixarea pretului redeventelor.

Art. 131. -

Modul de plata redeventelor catre exploratori si proprietari se va stabili prin regulament. Daca exista neintelegeri intre cei interesati cu privire la drepturile prevazute prin aceasta lege, sau exista motive serioase de incertitudine asupra valabilitatii acelor drepturi, plata redeventei se va face prin consemnarea la Casa de depuneri si consemnatiuni, iar recipisa se va depune la judecatoria in circumscriptia careia este intreprinderea. Statul sau exploatatorul este libetat din momentul depunerii recipisei la judecatorie.

CAPITOLUL IV Sanctiuni

Art. 132. -

Sanctiunile se pot aplica atat intreprinderii cat si persoanei care s-a facut culpabila de abatere.

Explorari.

Art. 133. -

Pentru abateri prevazute la Art. 19 a) se va aplica la prima data o amenda de 100-2.000 lei, somandu-se exploratorul ca in termen de maximum 20 zile sa se conformeze legii. In caz contrariu, permisul poate fi retras.

Pentru abaterile aratate in Art. 19 c) si d) se va aplica la prima data o amenda de la 500 pana la 5.000 lei si se va da un termen de 30 zile pentru indeplinirea obligatiunilor.

Daca nu se conformeaza, amenda se poate urca pana la 10.000 lei, acordindu-se un nou termen de 30 zile.

Daca exploratorul nu-si indeplineste obligatiunile nici in acest termen, permisul poate fi retras.

Afara de acestea sunt aplicabile si exploratorilor sanctiunile prevazute de aceasta lege la exploatari.

Utilizare neautorizata a substantelor minerale.

Art. 134. -

Exploratorii sau exploatatorii care dispun, fara o autorizatie prealabila a autoritatii miniere, de substantele minerale extrase care nu le-au fost concesionate, vor plati valoarea substantelor minerale si o amenda de la 1.000 pana la 50.000 lei. Pe langa aceasta, se va putea retrage dreptul de explorare sau exploatare.

Personal.

Art. 135. -

Pentru abaterile privitoare la conditiunile de capacitate si la nationalitatea personalului, se va aplica intreprinderii o amenda de la 500 - 5.000 lei si se va da un termen pana la trei luni spre a se conforma.

Pentru abateri repetate in cursul celor doi ani de la prima sanctiune aplicata, amenzile se pot urca pana la 10.000 lei pentru fiecare caz.

Daca o intreprindere nu-si angajeaza conducatori tehnici care sa intruneasca conditiunile legii, dupa care amenda va fi dublata si aplicata din 6 in 6 luni pana la executarea dispozitiunilor legii.

Planuri profile, rapoarte, date statistice.

Art. 136. -

Pentru neglijenta, in ce priveste ridicarea si tinerea planurilor miniere si profilelor de sonde, pentru netrimiterea lor, a rapoartelor si a datelor statistice, autoritatilor desemnate in aceasta lege si in regulamentele ei, se aplica intreprinderii o amenda de la 1.000 pana la 10.000 lei, iar conducatorului tehnic responsabil o amenda de la 500 pana la 2.000 lei.

Pentru abateri repetate in cursul celor doi ani de la prima sanctiune, amenzile se pot mari pana la indoitul celor de mai sus.

In afara de aceasta, se va putea agrava sanctiunea pentru conducatorul tehnic responsabil prin suspendarea sau retragerea brevetului de functionare in tara.

Maximul sanctiunilor se aplica cand se infatiseaza sau se comunica, voluntar, lucrari si date inexacte.

Lucrari in exteriorul concesiunii

Art. 137. -

Pentru abaterile de la dispozitiunile Art. 90 si 97 se aplica intreprinderii amenzi de la 500 - 10.000 lei, iar conducatorului tehnic sau persoanei responsabile de la 200-2.000 lei.

Pentru abateri repetate in cursul celor doi ani de la prima sanctiune aplicata, amenzile se pot indoi.

Femei si copii in mine.

Art. 138. -

Intrebuintarea copiilor sub 18 ani, precum si a femeilor, ca lucratori, la lucrari miniere subterane atrage dupa sine sanctiunile urmatoare:

La prima abatere se va aplica o amenda de 5.000-10.000 lei pentru intreprindere si de 1.000-5.000 lei pentru conducatorul tehnic sau persoana responsabila. In caz de repetare, amenda se poate indoi.

Prin regulament special se vor hotari toate dispozitiunile cu privire la ocrotirea muncii.

Neglijarea anuntarii accidentelor.

Art. 139. -

Pentru neglijenta in anuntarea accidentelor ori faptelor care ar putea periclita siguranta persoanelor si minelor, se va aplica intreprinderii si conducatorului sanctiunile din articolul precedent. In cazuri grave se poate suspenda sau retrage brevetul persoanei responsabile.

Nepredarea platinei si aurului.

Art. 140. -

Nepredarea platinei si aurului obtinut in tara sau instrainarea lor altora decat statului se considera ca furt si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 ani si cu amenda cel putin egala cu valoarea metalului sustras.

In orice caz metalul va fi confiscat.

Aceeasi pedeapsa se aplica si aceluia care si le-a insusit in orice mod.

Obligatiuni de aprovizionare.

Art. 141. -

In caz de abateri care produc perturbatiuni in functionarea serviciilor publice si in economia generala a tarii, autoritatea miniera va aplica atat intreprinderii cat si conducatorului ei, sanctiunile urmatoare:

La prima abatere o amenda de la 50.000 pana la 100.000 lei pentru intreprindere si de la lei 20.000-50.000 pentru conducatorul intreprinderii.

Pentru abateri repetate, amenzile se maresc la indoitul amenzii precedente, iar Ministerul Industriei si Comertului va putea insarcina un alt conducator.

Sanctiuni care preced retragerea concesiunii.

Art. 142. -

Sanctiunile care preced pronuntarea hotararii de retragere variaza dupa gravitatea abaterilor prevazute de Art. 108 si dupa continuitatea sau repetarea lor, anume:

Pentru abaterile de sub No. 1 se va aplica concesionarului, la prima data, o amenda de la 1.000-10.000mlei si i se va adresa o somatiune prin care i se fixeaza un termen pana la maximum 3 luni pentru a-si indeplini obligatiunile.

Daca in urma somatiunii abaterea continua sau se repeta, i se va aplica o amenda indoita si i se va da un termen de maximum 90 de zile spre a se conforma.

Daca si aceasta somatiune va ramane fara rezultat, se va retrage concesiunea.

Pentru abaterile de sub No.2 se va aplica la prima data o amenda de la 10.000-50.000 lei si i se va adresa o somatiune spre a se conforma in termenul cel mai scurt si care va fi fixat de Ministerul Industriei si Comertului potrivit situatiunii.

Daca abaterea continua sau daca ea se repeta, se va aplica o amenda pana la 100.000 lei si se va adresa exploatatorului o noua somatiune spre a se conforma in termenul cel mai scurt posibil.

Daca si in urma acestei somatiuni interventia autoritatii miniere ramane fara rezultat, se va retrage concesiunea si autorizarea de exploatare.

Pana la pronuntarea retragerii si luarea in primire a minei, instalatiunii sau organizatiunilor de desfacerea produselor, Ministerul va institui un administrator pe socoteala exploatatorului si pe care-l va imputernici sa faca toate lucrarile si sa ia toate masurile necesare.

Pentru abaterile de sub No. 3 sunt aplicabile aceleasi sanctiuni ca pentru abaterile de sub No. 1.

In acelasi timp exploatatorul va fi somat sa inceteze abaterea constatata intr-un termen ce i se va fixa, iar conducatorului tehnic responsabil al exploatarii i se va da avertisment.

In caz de repetare exploatatorul va fi din nou somat, aplicindu-i-se o amenda indoita, iar conducatorului responsabil al exploatarii i se va aplica o amenda de 1.000-5.000 lei.

Daca insa abaterea a provocat pericole de o intindere mai mare care provin dintr-o mare neglijenta, Ministerul Industriei si Comertului va putea sa hotarasca retragferea concesiunii si a autorizarii de exploatare, iar conducatorului in culpa i se poate retrage autorizatia de a functiona in tara, in acea calitate, pe termen limitat sau pentru totdeauna.

Pana la pronuntarea retragerii concesiunii, Ministerul va numi un administrator imputernicit sa faca toate lucrarile si sa ia toate masurile necesare, cheltuielile privind pe exploatator.

Pentru abaterile de sub No. 5 si 6 sunt aplicabile aceleasi sanctiuni ca pentru No. 1.

Diverse abateri.

Art. 143. -

Pentru abateri de la orice alte dispozitiuni prevazute in lege, in regulamente sau deciziuni date de autoritatea miniera in exercitarea dreptului ei de control asupra exploatarilor miniere, metalurgice sau industriale ori comerciale in stransa legatura cu exploatarea miniera, se va aplica sanctiunile prevazute la Art. 138.

Constatarea abaterilor si aplicarea sanctiunilor.

Art. 144. -

Abaterile de la prescriptiunile cuprinse in legea de fata, in regulamente si deciziuni privitoare la minerit, precum si la opereatiuni conexe, vor fi constatate de autoritatea miniera regionala, de organele ei, precum si de orice alt delegat imputernicit de Ministerul Industriei si Comertului.

Sanctiunile din legea de fata privitoare la amenzi si la suspendarea sau retragerea dreptului de a functiona al personalului tehnic se aplica de autoritatea miniera dupa normele urmatoare:

Autoritatea miniera regionala aplica amenda la prima abatere si are dreptul de a suspenda temporar autorizarea de functionare in mina, sau in tara, a personalului tehnic inferior.

Cei nemultumiti cu sanctiunile autoritatii miniere regionale se pot adresa directiunii generale a minelor.

Aceasta directiune aplica amenzile pentru abateri repetate si are dreptul de a suspenda sau retrage brevetul de functionare al personalului tehnic superior.

Sanctiunile aplicate de directiunea generala a minelor sunt supuse apelului la consiliul superior de mine in termen de 15 zile de la comunicare. Aceste din urma sanctiuni devin executorii numai dupa rezolvarea apelului.

In cazuri urgente, directiunea generala a minelor poate dispune ca sanctiunile sa fie aplicate provizoriu chiar inainte de rezolvarea apelului.,

Penalitatea prevazuta de Art. 141 este de competenta organelor de drept comun. Confiscarea metalului se va face de autoritatea miniera.

Art. 145. -

Amenzile prevazute in articolele precedente, afara de Art. 141, sunt cu caracter civil.

Toate amenzile pronuntate in virtutea acestei legi se vor incasa ca si contributiunile directe si vor fi varsate jumatate la casa de ajutor a lucratorilor minieri si a functionarilor din regiunea respectiva, iar cealalta jumatate la casa generala de pensiuni.

Sanctiunile din aceasta lege sunt aplicabile, fara exceptie sau distinctiune, tuturor exploatarilor miniere, stabilimentelor metalurgice sau industriale pentru transformarea produselor miniere si care sunt in stransa legatura cu exploatarea miniera, precum si organizatiunile de transport sau de desfacerea produselor.

Aceste sanctiuni nu exclud penalitatile prevazute de alte legi si regulamente.

CAPITOLUL V Autoritatea miniera

Sectiunea I

Art. 146. -

Autoritatea insaricnata cu aplicarea legii de fata este Ministerul Industriei si Comertului prin serviciile sale speciale.

Aceasta autoritate este singura competenta de a hotari asupra masurilor de luat cu privire la minerit, precum si la industriile si organizatiunile conexe, afara de cazurile unde legea de fata prevede altfel.

In exercitarea drepturilor sale, ministrul este ajutat de consiliul superior de mine si de Institutul Geologic al Romaniei.

El are ca organ principal, pentru aplicarea acestei legi, directiunea generala a minelor.

Directiunea generala a minelor.

Aceasta directiune se compune din un serviciu central si serviciul exterior.

Serviciul exterior se imparte in regiuni miniere care se compun din circumscriptii miniere.

Aceste servicii sunt conduse de inginerii din corpul minier al statului.

Directiunea generala a minelor are conducerea tuturor serviciilor pentru executarea legii si regulamentelor miniere.

In cazuri de pericol iminent sau de accidente, ea poate lua orice deciziuni subt rezerva aprobarii ulterioare a ministrului.

Pe langa directiunea generala a minelor se va institui un serviciu special de supraveghere si control al drepturilor si veniturilor miniere ale statului.

Autoritatea miniera regionala este un organ de supraveghere si control a carui competenta este fixata prin lege.

Determinarea in mod amanuntit a atributiunilor acestor organe se va face prin legea de organizare a Ministerului si prin regulamente.

Art. 147. -

Autoritatea miniera supravegheaza intreaga activitate miniera si operatiunile industriale si de desfacere, in cazurile prevazute de aceasta lege.

Ea are drept sa intervina in toate cazurile prevazute in legea de fata si indeosebi cu privire la:

a) Conservarea bogatiilor miniere, exploatarea lor economica si la industrializarea lor;

b) Protectiunea suprafetei;

c) Protectiunea personalului ocupat in lucrari si pregatirea profesionala a acestuia in scoli corespunzatoare;

d) Asigurarea nevoilor interne si a celor impuse de apararea tarii.

In acest scop toate cercetarile necesare se vor face din oficiu; organele miniere de control si de supraveghere sunt obligate sa inspecteze toate intreprinderile care cad sub imperiul legii din cuprinsul regiunii respective, raportand regulat asupra celor constatate si luand masurile necesare pentru indeplinirea prescriptiunilor legii.

Consiliul superior de mine

Art. 148. -

Consiliul superior de mine se compune din 17 membri, cetateni romani, si anume:

Doi magistrati dintre care unul de la inalta Curte de casatie, iar celalalt de la Curtea de apel din Bucuresti.

Directorul Institutului Geologic al Romaniei.

Doi membri ai Parlamentului, un deputat si un senator, alesi de fiecare adunare pe toata durata legislaturii.

Un delegat al consiliului superior de control si indrumarea intreprinderilor comercializate ale statului.

Un inginer delegat de consiliul superior al energiei.

Un membru din consiliul Societatii Nationale de credit industrial, delegat de acest consiliu;

Un inginer de mine si patru juristi numiti de ministru.

Patru ingineri specialisti din principalele categorii ale industriei miniere si industriilor conexe, cate unul pentru: a) carbuni; b) petrol si gaze; c) mine metalifere, cariere si ape minerale; d) siderurgia si metalurgia in genere.

Consiliul alege in fiecare an, din sanul sau, un presedinte si un vice-presedinte; in lipsa acestora sedintele vor fi prezidate de cel mai in varsta consilier.

Art. 149. -

Magistratii vor fi desemnati de consiliul de ministri.

Cei patru specialisti din industria miniera si industriile conexe vor fi alesi de catre consiliul superior de mine format din ceilalti membri.

In acest scop, in urma instiintarii facute de Ministerul Industriei si Comertului prin Monitorul Oficial, exploatarile si intreprinderile din categoriile aratate mai sus vor prezenta, intr-un anumit termen, liste de opt specialisti, cate doi de fiecare categorie, specialisti din care consiliul superior de mine va face alegerea.

Art. 150. -

Afara de membrii titulari vor fi numiti ca supleanti:

Doi membri, unul de la Curtea de casatie si unul de la Curtea de apel din Bucuresti.

Un membru al Institutului Geologic al Romaniei;

Patru ingineri specialisti;

Magistratii supleanti vor fi desemnati in acelasi mod ca si titularii; membrul Institutului Geologic va fi desemnat de directorul acestui institut.

Membrii titulari si supleanti vor fi numiti prin decret regal pe termen de 5 ani si nu vor putea fi revocati decat pentru abateri grave de la datorii constatate de consiliul superior de mine. Revocarea se face prin decret regal, in urma unui raport intemeiat pe avizul conform al consiliului.

Art. 151. -

Atributiunile consiliului superior de mine sunt:

a) De a-si da avizul asupra acordari, si retragerii concesiunilor si in genere asupra acordarii exploatarilor si conditiunilor explorarilor, exploatarilor, asupra caietelor de sarcini, asupra chestiunilor privitoare la desfacerea produselor miniere brute sau transformate, asupra tuturor chestiunilor unde e necesar acest aviza dupa prevederile acestei legi sau ale altor legi si regulamente cu privire la exploatarile miniere si la stabilimente metalurgice sau industriale in legatura stransa cu exploatarea miniera; in aceste cazuri avizul este obligatoriu.

b) De a-si da aviz consultativ in orice alte chestiuni i s-ar cere de catre Ministerul Industriei si Comertului;

c) De a judeca in cazurile prevazute in legea de fata sau in altele ori in regulamente.

Art. 152. -

Consiliul superior de mine va putea lucra in mod valabil cu noua membri, si va functiona la Ministerul Industriei si Comertului.

La toate lucrarile consiliului, directorul general al minelor sau alt delegat al sau va asista pentru a da lamuriri.

Hotararile vor fi date cu majoritate de voturi.

Ori de cate ori consiliul va exercita atributiuni de judecata sau va hotari asupra acordarii, retragerii sau conditiunilor concesiunii lor, va lucra cel putin cu 9 membri.

In celelalte cazuri, poate lucra in sectiuni formate din cel putin 5 membri si constituite, dupa nevoie, de catre plenul consiliului.

Presedintele va prezida oricare din sectiuni.

Cand consiliul lucreaza in sectiuni, trebuie sa fie prezenti cel putin 4 membri; hotararea nu se poate lua decat cu majoritatea de 3 voturi. In caz de divergenta afacerea este trimisa consiliului in intregime.

In cazuri de judecata partile vor fi chemate; ele vor putea depune memorii scrise.

Hotararile in aceste cazuri vor fi pronuntate in sedinta publica. Ele sunt definitive si executorii si nu mai pot fi atacate decat prin recurs la inalta Curte de casatie, in termen de 20 zile de la comunicare. Recursul va fi judecat fara opozitie, de urgenta si cu precadere. Daca hotararea este casata, afacerea este trimisa consiliului superior de mine, care se va conforma hotararii casatiei in ce priveste punctele de drept.

Daca este casata a doua oara, indiferent de motive, chestiunea este judecata in chip definitiv de Curtea de casatie, pe baza actelor si dovezilor prezentate inaintea consiliului superior de mine.

Art. 153. -

Membrii consiliului superior de mine pot fi recuzati in aceleasi cazuri si cu aceleasi forme ca si magistratii.

Art. 154. -

Consiliul superior de mine va avea un secretariat general compus dintr-un secretar general, secretar si personalul de care va fi nevoie. Cel putin unul din secretari va fi doctor sau licentiat in drept.

Ei vor fi alesi de ministru, din o lista de cate doua persoane propuse de consiliu.

Organizarea secretariatului si arhivei se va face printr-un regulament intocmit de consiliu.

Exercitarea atributiunilor

Art. 155. -

Consiliul poate face orice fel de cercetari, expertize, comisiuni rogatorii la instantele judecatoresti, anchete, poate numi comisiuni de specialisti, poate in fine ordona orice masura pe care ar socoti-o necesara pentru rezolvarea chestiunilor ce-i sunt supuse.

Pentru chestiuni care privesc punerea in valoare a substantelor, formand obiectul prezentei legi, precum si industrializarea lor, consiliul va lua si avizul Institutului Geologic.

CAPITOLUL VI Carti miniere

Art. 156. -

Pentru publicitatea drepturilor si sarcinilor de orice fel, asupra proprietatii miniere, se instituie carti miniere. Ele vor fi tinute la tribunale si la autoritatile miniere regionale.

Exemplarul care stabileste situatia drepturilor si sarcinilor din punct de vedere juridic este cel tinut la tribunal.

Art. 157. -

In cartile miniere vor fi trecute toate actele juridice de orice natura privitoare la o proprietate miniera sau in legatura cu ea, toate datele referitoare la situatia ei topografica si juridica, la situatiua proprietarilor suprafetei, la explorare, exploatare, concesiuni si toate drepturile si sarcinile anexe.

Galeriile regionale sau alte lucrari ori instalatii de interes regional, concesionate de stat vor fi trecute la proprietatea concesionarului respectiv. Obligatiunile luate de alti concesionari de mine din acea regiune, fata de acest concesionar, vor fi trecute ca sarcini asupra concesiunilor respective.

Drepturile, sarcinile si toate actele juridice neinscrise in cartile miniere nu sunt opozabile tertilor.

Art. 158. -

Cartile miniere vor fi compuse din: a) Un registru in care se vor inscrie toate elementele de mai sus; b) planuri si acte; c) un registru in care sa se treaca in ordinea intrarii diferitelor cereri de inscrieri sau mentiuni; d) un registru in care sa se inscrie in ordine alfabetica numele proprietarilor minei si ai proprietarilor suprafetei, pentru inlesnirea cercetarilor. La autoritatea miniera regionala se va tine numai primul registru si copii de planuri.

Inscrierea trebuie facuta in mod identic, atat in registrele de la tribunal, cat si in cel de la autoritatea miniera regionala. In acest scop, o copie legalizata de pe hotararea de inscriere va fi inaintata si autoritatii miniere regionale care o va trece de urgenta in cartea miniera.

Art. 159. -

Pentru fiecare teren ori perimetru in explorare, exploatare sau concesiune se va rezerva, in genere, in primul registru cel putin 4 pagini. Prima pagina va cuprinde descrierea terenului ori perimetrului, aratandu-se numarul planului sau al cadastrului daca exista, comuna, localitatea, punctul, vecinatatile si orice alte indicatiuni de acest fel.

A doua pagina a proprietatii va cuprinde numele proprietarului sau al titularului dreptului, natura si originea dreptului lor, transmisiunile, restrangerile, dezmembrarile, redeventa sau orice alte drepturi si orice date asupra situatiei juridice a acestor persoane.

A treia pagina va fi rezervata ipotecilor, privilegiilor sau oricaror sarcini.

A patra este destinata proprietarilor sau daca drepturile acestora nu sunt certe, posesorilor suprafetei, sau chiar detentorilor cand nu s-ar putea stabili nici existenta posesiei. Daca sunt neintelegeri asupra drepturilor cu privire la suprafata, si daca ele nu pot fi rezolvate urgent, se va trece, in mod provizoriu, in cartea miniera, numele acelora care au pretentiuni asupra terenului sau perimetrului in chestiune.

Cetele de mosneni si razesi vor fi inscrise pe numele cetei.

In aceasta pagina a cartii miniere se va arata numele fiecarui proprietar, suprafata parcelei cu aratarea situatiei ei din plin, natura si origina drepturilor, transmisiuni, drepturi, sarcini asupra imobilului si date asupra situatiei juridice a persoanelor.

Pe marginea registrelor se pot face diverse mentiuni si adnotari privitoare la actele inscrise.

Ordinea de prioritate intre drepturile si sarcinile de aceeasi natura se stabileste dupa data inscrierii in registru.

Art. 160. -

Pentru intocmirea cartilor miniere vor fi delegati de Ministerul Justitiei la fiecare tribunal unul sau mai multi judecatori. Cererile vor fi cercetate in ordinea intrarii aratata in registrul prevazut de Art. 159, lit. c. Inscrierile se vor face in baza unei ordonante judecatoresti data pentru fiecare perimetru, teren sau grup de terenuri. Cei nemultumiti vor apela la completul tribunalului in termen de 15 zile de la afisarea ordonantei la tribunal si la primaria comunei respective. Dupa ce ordonanta a ramas definitiva, se va opera inscrierea in registre de catre grefier sub supravegherea judecatorului-delegat. La tribunalele unde sunt sectiuni speciale de notariat, cartile miniere vor fi tinute la aceste sectii.

Art. 161. -

In tinuturile unde se gasesc actualmente carti miniere ele vor fi trecute de la autoritatea care le tine la tribunalele de judet, intr-un termen ce se va fixa prin regulament in acord cu dispozitiile legii.

Art. 162. -

Pana la intocmirea cartilor miniere, in tinuturile unde asemenea carti nu exista actualmente, diferitele acte juridice privitoare la proprietatea miniera si anexele ei vor fi trecute in registrele de mutatiuni de proprietate, conform legilor in vigoare.

In afara de inscrierile prevazute in articolele precedente, se vor infiinta la tribunale si la autoritatea miniera regionala urmatoarele opise alfabetice:

Pentru permise exclusive de explorare.

Pentru concesiuni de exploatare si lucrari conexe.

Pentru industrii si instalatiuni care cad sub prevederile acestei legi.

Pentru drepturile validate.

Opisele privitoare la explorari si la concesiuni vor fi grupate in registre pentru mine, pentru cariere si pentru ape minerale.

Modul intocmirii cartilor miniere si al conservarii lor se va determina printr-un regulament.

In vederea intocmirii acestor carti, statul va lua masuri pentru ridicarea in plan a regiunilor miniere. Proprietarii, concesionarii, exploatatorii, detinatorii terenurilor vor fi obligati sa contribuie la jumatate din cheltuieli, dupa normele ce se vor prevede in regulament.

CAPITOLUL VII Dispozitiuni diverse

Art. 163. -

Exploatarile miniere si orice alte intreprinderi de industrializare sau comercializarea substantelor sau produselor miniere de orice fel, care vor avea fiinta la promulgarea legii de fata, sunt supuse in totul prevederilor ei.

Drepturile dobandite de stat, in materie miniera, nu sunt prejudiciate prin dispozitiunile prezentei legi.

Art. 164. -

Pe langa fiecare mina mare sau pe langa mai multe mine mici, asociate in acest scop, vor functiona case de ajutor pentru lucratori si personalul inferior, alimentate din fondul prevazut la Art. 43.

De asemenea, se va infiinta o casa generala de pensiuni, pentru lucratorii mineri si personalul inferior din tara.

Organizarea acestor case va fi pusa in concordanta cu legislatia muncii.

Art. 165. -

In zona de frontiera a tarii, orice lucrare miniera, la suprafata sau subterana, va trebui sa aiba o autorizare speciala data de Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul conform al consiliului superior de mine dupa ce se va lua in prealabil avizul autoritatilor militare, administrative si vamale.

Planuri

Art. 166. -

Planurile de mine trebuie sa fie ridicate de ingineri de mine sau topografi minieri, care poseda o autorizatiune speciala din partea Ministerului Industriei si Comertului. Prin regulament se va fixa conditiunile pentru obtinerea autorizatiunii.

Planurile trebuie sa fie intocmite prin reducere la orizont si sa fie orientate dupa meridianul astronomic, avand nordul indreptat inspre partea de sus a foaiei si paralel cu marginea verticala a planului.

In planurile de perimetre se va arata: varfurile perimetrului, hotarele sale si ale comunelor pe care el se intinde, punctele geografice si orice date, care definesc perimetrul.

Cand in limitele perimetrului solicitat sau in vecinatatea lui imediata sunt masive de sare sau izvoare de apa sarate, acestea vor fi aratate in plan. In acest caz un exemplar al planului vor fi remis regiei monopolurilor statului.

Planurile prevazute de legea consolidarilor petrolifere vor putea fi ridicate si de persoanele prevazute in acea lege.

Art. 167. -

In toate cazurile prevazute prin aceasta lege sau in alte cazuri ivite prin diferite imprejurari relative la mine, sau la operatiuni consecutive si anexe exploatarii, care vor da loc la expertize, expertii vor fi alesi dintre specialisti calificati, conform regulamentului.

Orice date asupra explorarilor si exploatarilor se vor cere numai prin autoritatea miniera regionala sau prin directiunea generala a minelor.

Art. 168. -

Nu se poate infiinta nici o masura asiguratoare sau de executare asupra unei parti de mina sau asupra uneia din anexele ei.

Orice masura contrara este nula de drept.

Cand o mina va fi scoasa in vanzarae adjudecarea va fi definitiva numai dupa aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, data pe baza avizului conform al consiliului superior de mine daca adjudecatarul indeplineste conditiunile generale ale acestei legi.

Nu se va emite ordonanta de adjudecare fara aceasta aprobare.

Art. 169. -

Administratia unei mine este datoare si imputernicita sa exercite o actiune de supraveghere asupra productiunii extrase, precum si de indrumare si control asupra intregului personal, inclusiv lucratorii.

Un regulament va fixa, pe clase de zacaminte, modalitatea si normele de control si de supravegherea productiunii si personalului.

Art. 170. -

Se va crea de indata un fond pentru prospectiuni si explorari miniere intreprinse de stat, acest fond va fi alimentat din:

a) Taxele prevazute la Art. 5, 8, 48, precum si taxele de validare de la Art. 265;

b) Jumatatea impozitelor miniere prevazute in legea de fata.

PARTEA DOUA

I. Combustibili minerali

Carbuni

Art. 171. -

Suprafata perimetrului rezervat pentru explorare prin permis exclusiv va fi de 100 hectare pana la 1.000 hectare.

Pentru doua puncte explorate cu rezultat favorabil, in interiorul perimetrului rezervat, se poate institui o concesiune miniera pana la 500 hectare. Cand forma perimetrului este dreptunghiulara, latura scurta trebuie sa reprezinte cel putin 1/2 din latura lunga.

O unitate de concesiune nu poate depasi suprafata de 1.000 hectare.

La acordarea concesiunii se va lua si avizul consiliului superior al energiei.

Durata concesiunii este de la 30 ani pana la cel mult 50 ani.

Art. 172. -

Concesiunea se acorda pe baza de redeventa la exploatari mici cu caracter local. Ea se poate institui sub forma unei asociatiuni, intre stat si intreprinderea respectiva, conform normelor din partea I a legii de fata, in cazul exploatarilor mari sau la carbunii ce vor fi industrializati sub forma de brichete, cocs sau altfel.

La concesiunile redeventiare concesionarul este obligat la o redeventa catre stat de 5% pe toata durata concesiunii.

Redeventa se va achita in natura sau in numerar, dupa cererea Ministerului Industriei si Comertului. Valoarea redeventei se va socoti pe pretul mediu de vanzare la mina, la depozitul de incarcare sau la uzina.

Statul cedeaza din redeventa ce i se cuvine:

- 15% proprietarilor suprafetei inglobate in perimetru, potrivit dispozitiunilor art. 40. Aceasta redeventa se va imparti intre proprietari proportional cu suprafata fiecarei parcele;

- 10% exploratorului.

Art. 173. -

Cand concesiunea se acorda sub forma unei asociatiuni intre stat si intreprindere, concesionarul este dator sa achite anual, si in tot timpul cat dureaza concesiunea o redeventa din brut de:

- 1% global pentru toti proprietarii suprafetei inglobate in perimetru;

- 1% pentru explorator.

Bitumine solide

Art. 174. -

Suprafata perimetrului rezervat pentru explorare prin permis exclusiv va fi de 50 pana la 100 hectare.

Pentru doua puncte explorate cu rezultat favorabil in interiorul perimetrului rezervat se poate institui o concesiune miniera pana la 50 hectare. Cand forma perimetrului este dreptunghiulara, latura scurta trebuie sa reprezinte cel putin 1/2 din latura lunga.

O unitate de concesiune nu poate depasi suprafata de 100 hectare.

Durata concesiunii este de 25 ani pana la cel mult 50 ani.

Art. 175. -

Concesiunea se acorda dupa normele prevazute in partea I a legii.

Toate dispozitiunile inscrise in clasa combustibililor solizi, cu privire la redeventa datorita statului si la acele atribuite proprietarilor suprafetei si exploratorului, sunt aplicabile si acestei clase de zacaminte.

Bitumine lichide

Art. 176. -

Suprafata perimetrului rezervat pentru explorare prin permis exclusiv va fi de 100 pana la 400 hectare.

Marimea perimetrului in limitele de mai sus se alege avindu-se in vedere conditiunile geologice generale, capacitatea tehnica si financiara a intreprinderii exploratoare si programul de lucrari.

Art. 177. -

In regiuni explorate prin permis exclusiv declararea proprietatii miniere concesionabile si formarea perimetrelor de concesiune urmeaza normele generale fixate in partea I a legii de fata.

Art. 178. -

Un zacamant de petrol este explorat cu rezultat favorabil cand el a fost atins sau strabatut prin sonda, put sau alta lucrare miniera si a dat in cursul unei luni de extractiune o productiune socotita suficienta pentru a considera zacamantul exploatabil.

Productiunea va fi constatata de autoritatea miniera prin incheiere de proces-verbal.

Art. 179. -

Concesiunea pe primul perimetru format in jurul punctului explorat cu rezultat favorabil va avea o suprafata de 50 hectare.

Exploratorul va avea drept la inca un perimetru de 30pana la 50 hectare pe terenul explorat de el daca indeplineste conditiunile de societate anonima miniera romana.

Acest prim perimetru nu poate fi mai mic decat orice alt perimetru din regiunea declarata cunoscuta pe baza lucrarilor facute pe acest prim perimetru.

Restul regiunii declarate cunoscuta si concesionabila va fi impartit in perimetre de aceeasi forma si orientare ca si primul perimetru si de intindere de la 10 hectare pana la 40 hectare.

Perimetrele formate in jurul primului perimetru vor fi reunite in trei grupe, pe cat posibil egale intre ele, ca suprafata, si in fiecare grupa se va forma acelasi numar de loturi, pe cat posibil de aceeasi suprafata.

Art. 180. -

Concesiunea perimetrelor din fiecare grupa se face dupa normele urmatoare:

a) Prima grupa aleasa de stat constituie rezerva statului.

Aceasta rezerva va putea fi exploatata de stat dupa propunerea ministrului industriei si comertului si cu autorizarea consiliului de ministri data in urma avizului consiliului superior al minei.

Exploatarea se va face dupa normele legii pentru comercializarea intreprinderilor de stat.

Concesionarea catre particulari a perimetrelor, formand rezerva statului, se poate face numai pe baza unei autorizari data prin lege speciala;

b) Perimetrele din grupa II-a si a III-a vor putea fi concesionate numai intreprinderilor, constituite ca societati anonime miniere romane conform legii de fata.

In mod tranzitoriu, in primii zece ani de la promulgarea legii de fata perimetrele din grupa III, din regiuni explorate prin permis exclusiv, vor putea fi concesionate la orice intreprindere de petrol, avand capacitatea tehnica si financiara, numai daca acea intreprindere a explorat cu rezultat favorabil o regiune indicata de stat, daca de la inceput indeplineste conditiunile Art. 33, alin. e) si in termen de 10 ani de la acordarea concesiunii se obliga sa se transforme in societate anonima miniera romana. Concesiunea asupra primului perimetru explorat cu rezultat favorabil se acorda exploratorului fara a-l obliga sa constituie o societate miniera speciala.

Art. 181. -

O intreprindere nu poate dobandi in concesiune, intr-o grupa, decat doua perimetre cel mult.

Daca insa in urma publicarii facute pentru acordarea concesiunilor nu se prezinta solicitatori in numar suficient fata cu numarul perimetrelor, o intreprindere care indeplineste conditiunile legii poate dobandi un al treilea perimetru.

Acest perimetru se va acorda insa numai cu obligatiunea de a explora o regiune necunoscuta, hotarata de stat. Caietul de sarcini va prevede conditiunile explorarii.

Daca se prezinta solicitatori in numar suficient, insa numai o parte din perimetre sunt atribuite, in acest caz perimetrele ramase libere vor fi publicate din nou spre concesionare.

Pentru dobandirea acestor perimetre pot sa se prezinte si intreprinderile care poseda un singur perimetru concesionar in grupa respectiva.

Societatile miniere romane de mare importanta, constituite conform dispozitiunilor legii de fata, sau care indeplinesc acele conditiuni, societatile in care lucratorii minieri participa cu cel putin 25%, precum si societatile existente cu capital insemnat, ce au cel putin 25% capital romanesc si care vor indeplini cerintele Art. 33, alin. e), vor putea dobandi, dupa cererea actionarilor romani, detinatori a celor 25% din capital, cate un perimetru in plus, atat din terenurile prevazute la Art. 179 cat si din cele prevazute la Art. 183.

Marimea perimetrelor acordate va fi in raport cu importanta intreprinderilor ce le solicita si cu participarea sau interesul ce statul doreste a dobandi in acele intreprinderi. Se va da preferinta societatilor in care capitalul si personalul romanesc participa in o masura mai mare.

Art. 182. -

In regiuni declarate proprietate miniera concesionata, pe baza lucrarilor invecinate de exploatare,se va urma normele din articolele precedente, afara de acele cuprinse in alineatul al doilea de sub punctul b) al Art. 180.

Art. 183. -

In termen de opt luni de la promulgarea prezentei legi, Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul conform al consiliului superior de mine, bazat pe raportul Institutului Geologic al Romaniei, va delimita in continuarea actualelor regiuni petrolifere in exploatare suprafete cunoscute care vor fi declarate proprietate minera concesionabila.

Toate aceste suprafete la un loc nu vor depasi 500 hectare.

In aceste regiuni se vor forma perimetre de intindere de la 10 hectare pana la 30 hectare de forma patrata sau dreptunghiulara acolo unde aceste forme sunt posibile.

Perimetrele formate in fiecare regiune vor fi reunite in doua grupe pe cat posibile egale intre ele ca suprafata.

Art. 184. -

Perimetrele din grupa I vor putea fi concesionate numai intreprinderilor constituite in momentul acordarii concesiunii ca societati anonime miniere romane.

Perimetrele din grupa II pot fi concesionate oricarei intreprinderi de petrol existenta la promulgarea legii de fata.

Daca intreprinderea nu ar fi constituita ca societate anonima miniera romana, concesiunea se va putea acorda numai cu obligatiunea ca in termen de 10 ani de la acordarea concesiunii sa se transforme dupa normele aratate in aceasta lege.

Art. 185. -

Durata concesiunii va fi de 20 ani pentru perimetre pana la 10 hectare, iar peste aceasta suprafata durata va fi de 30 de ani.

Redeventa

Art. 186. -

La concesiunile redeventiare, redeventa se va stabili trimestrial dupa normele urmatoare:

In fiecare trimestru sondele si puturile productive vor fi grupate dupa media zilnica a fiecaruia pe trimestrul respectiv in doua grupe si anume:

a) Grupa cuprinzand sonde sau puturi, fiecare cu o productie medie pe zi pana la 10 tone inclusiv;

b) Grupa cuprinzand sonde sau puturi, fiecare cu o productie medie pe zi peste 10 tone.

Media zilnica a unei sonde sau put in cursul unui trimestru se stabileste impartind productia sondei sau putului in trimestrul respectiv prin numarul zilelor din acel trimestru.

In urma se va calcula pentru fiecare grupa productia medie pe sonda sau put si zi.

Redeventa din productia trimestriala a primei grupe de sonde si puturi va fi de 8%.

Redeventa din productia trimestriala a celei de-a doua grupe de sonde si puturi se stabileste dupa importanta productiei prin raport la numarul sondelor si puturilor productive din aceasta grupa si dupa urmatoarea scara progresiva:

11% din productie cand media pe sonda si zi nu intrece 20 t
12% din productie cand media pe sonda si zi nu intrece 30 t
14% din productie cand media pe sonda si zi nu intrece 40 t
16% din productie cand media pe sonda si zi nu intrece 50 t
18% din productie cand media pe sonda si zi nu intrece 60 t
21% din productie cand media pe sonda si zi nu intrece 70 t
22% din productie cand media pe sonda si zi nu intrece 80 t
23% din productie cand media pe sonda si zi nu intrece 90 t
24% din productie cand media pe sonda si zi nu intrece 100 t
25% din productie cand media pe sonda si zi nu intrece 110 t
30% din productie cand media pe sonda si zi nu intrece 150 t
35% din productie cand media pe sonda si depaseste 150 t

Cand media pe sonda si zi, incepand de la 10 tone in sus, e cuprinsa intre cifrele aratate in acest tablou redeventele se vor calcula prin interpolatie liniara.

La exploatarile prin galerii sau prin sonde cu productiune scazuta in urma unei extractiuni indelungate si care combinate in grup ar fi repuse in productie prin injectarea unui curent de aer, redeventa va fi de 8% din produsul brut.

Art. 187. -

Redeventa din gazele asociate cu petrolul in acelasi zacamant va fi de 15% din gazele captate. In acest caz de separare a gazolinei redeventa va fi de 5% din derivatele separate si de 10% din restul gazelor dupa separarea gazolinei.

Art. 188. -

Din redeventa cuvenita statului la petrolul brut se va atribui;

Proprietarilor suprafetei in tinuturile unde pana la promulgarea Constitutiei petrolul era lasat la libera si exclusiva dispozitie a proprietarilor suprafetei o cota de 20% din redeventa ce se cuvine statului in perioada respectiva si pe toata durata concesiunii.

Exploratorului o cota de 10% din redeventa cuvenita statului la productiunea extrasa de pe perimetrul concesionat pe care se gasesc lucrarile de explorare si pe durata concesiunii.

Art. 189. -

Cand concesiunea se instituie sub forma unei asociatiuni intre stat si intreprindere se va da proprietarului suprafetei si exploratorului urmatoarele redevente din petrolul brut extras anual:

- 1,5% proprietarilor suprafetei, in tinuturile unde pana la promulgarea Constitutiei petrolul era lasat la libera si exclusiva lor dispozitie.

- 1,0% exploratorului din petrolul brut extras de pe perimetrul explorat cu rezultat favorabil si pe durata concesiunii.

Art. 190. -

In regiunile petrolifere perimetrul de comasare trebuie sa aiba o suprafata de cel putin 3 ha, si o forma astfel ca sondele ce s-ar instala sa pastreze de la hotarul cel mai apropiat al perimetrului o distanta de cel putin 30 metri.

Perimetrul de comasat nu va depasi suprafata de 50 ha.

Parcelele izolate, neexploatate, dar aflate in vecinatatea unor exploatari existente, vor putea fi alipite uneia din aceste exploatari, cu care vor forma un perimetru unic de exploatare.

Pentru parcelele pe care se gasesc sonde in foraj sau in exploatare normala, la promulgarea legii de fata, comasarea cu alte parcele neexploatate si care apartin altor concesionari sau proprietari este facultativa.

Daca parcela in exploatare are hotare comune cu parcele care apartin aceluiasi concesionar, comasarea acestor parcele este obligatorie.

Lucrarile noi intreprinse pe parcele supuse comasarii sunt supuse dispozitiunilor prevazute in aceasta lege si in regulamente.

Instalarea sondelor la distante de hotar mai reduse decat cele prevazute mai sus la petrol si la gaze ramane subordonata unei autorizari speciale a ministrului industriei si comertului, cu avizul conform al Institutului Geologic.

Dispozitiuni speciale

Art. 191. -

Pentru protectiunea zacamintelor in contra inundarii, orice intreprindere este obligata ca inainte de a ajunge in stratul petrol sa izoleze orice ape intalnite prin sonde sau puturi. Apele de suprafata si cele freatice vor fi izolate separat de apele de zacamant.

Pentru fiecare regiune de zacaminte, directiunea generala a minelor va stabili cu avizul conform al Institutului geologic al Romaniei, un program de izolarea apelor in sondele sau puturile din regiunea respective.

Pentru abaterile de la dispozitiunile referitoare la izolarea apelor, autoritatea miniera va aplica intreprinderii o amenda de la 50.000 pana la 200.000 lei, iar conducatorului tehnic in culpa o amenda de la 5.000 pana la 20.000 lei, iar in cazuri grave se va aplica retragerea pe termen limitat sau pentru totdeauna a brevetului de a functiona in atare calitate la exploatarile din tara.

Art. 192. -

Pentru protectiunea zacamantului si a drepturilor concesionarilor la hotarele perimetrelor adiacente, sondele sau puturile vor pastra de la hotarul cel mai apropiat o distanta de cel putin 30 metri, masurati pe perpendiculara dusa din punctul de deschidere al sondei sau putului pe hotar.

Un regulament special va fixa distantele intre lucrarile din interiorul perimetrului si masurile de politie tehnica si administrativa pentru protectia zacamantului, a lucrarilor si a personalului.

Art. 193. -

Captarea gazelor si separarea derivatelor din gaze, unde va fi cazul, este obligatorie.

Pentru exploatarea gazelor naturale asociate, cu petrolul brut in acelasi zacamant, Ministerul Industriei si Comertului, fie din initiativa sa, fie dupa cererea exploatatorilor interesati, va forma sindicate regionale pentru captarea si industrializarea gazelor.

Un statut special, aprobat de Minister, va fixa organizarea si modul de functionare al sindicatului.

Art. 194. -

Este interzisa intrebuintarea titeiului pentru ars la cazane. Regulamentul va fixa cazurile cand titeiul poate fi intrebuintat in acest scop.

Transport, rafinarii de petrol, inamagazinare si desfacerea produselor

Art. 195. -

Infiintarea si exploatarea de conducte pentru orice fel de produse de petrol, lichide sau gazeiforme, de la rafinarii la statiunile de export, sunt rezervate statului. Acesta le poate exploata direct sau in asociatie cu altii si indeosebi cu intreprinderi de petrol.

Statul poate cu avizul conform al Consiliului superior de mine expropria cu o justa si prealabila despagubire, fixata de justitie, conductele existente de la schele la statiunile de inmagazinare sau la rafinarii, atunci cand aceste conducte pot servi mai multor productori sau mai multor exploatari, fara a impiedica bunul mers al transportului produselor intreprinderii expropriate.

Art. 196. -

Infiintarea de rafinarii de petrol sau marirea oricarei rafinarii sau instalatiuni conexe sunt subordonate unei autorizari a Ministerului Industriei si Comertului. Aceasta autorizare se va putea da numai cu avizul conform al consiliului superior de mine si nu se va putea refuza unei intreprinderi, societate anonima romana care este ea insasi producatoare si lipsita de rafinarie proprie.

Toata productiunea de titei trebuie sa fie prelucrata in rafinariile de petrol din tara.

Un regulament special va fixa calitatea produselor de petrol, necesare consumului intern.

Art. 197. -

Infiintarea instalatiunilor pentru inmagazinarea produselor de petrol ramane rezervata unei autorizari Ministerului Industriei si Comertului care le va examina din punct de vedere a sigurantei publice; infiintarea de rezervoare in porturi si in statiunile de cale ferata se va putea face numai cu autorizarea statului pe baza unui caiet de sarcini care va stabili conditiunile de exploatare.

Pentru asigurarea nevoilor interne ale tarii, capacitatea de inmagazinare a acestor instalatiuni trebuie sa corespunda consumatiunii normale si unei rezerve care se va fixa de Minister. Aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinita, atat de organizatiunile de desfacere a produselor de petrol, cat si de intreprinderile de stat sau particulare consumatoare de produse de petrol.

Un regulament va stabili conditiunile de autorizare si de functionare.

Art. 198. -

Consumatiunea interna din fiecare fel de produs, trebuie sa fie complet satisfacuta si cu intaietate.

Desfacerea produselor de petrol in consumatiune interioara, se va face pe baza principiului contingentarii la rafinarii, printr-o organizatiune comuna sub supravegherea statului si la care vor participa rafinariile, producatorii, consumatorii si statul.

O lege speciala va fixa amanuntele acestei organizari de desfacere a produselor de petrol.

Preturile de desfacere in interior la locul de consumatiune ale produselor de petrol nu trebuie sa intreaca preturile de export la punctele de export.

Hidrocarburi gazoase care formeaza zacaminte proprii

Art. 199. -

Explorarea si exploatarea gazelor nu se poate face decat direct de stat sau prin asociatie cu capitalul particular, dupa normele legii comercializarii intreprinderilor si ale legii energiei.

Art. 200. -

Suprafata perimetrului rezervat pentru explorare va fi de 1.000 pana la 2.000 hectare. Cand forma este dreptunghiulara, latura scurta va fi cel putin 1/2 din latura lunga.

Criteriul de apreciere, in ce priveste punctul explorat cu rezultat favorabil, ramane rezervat autoritatii miniere, care va tine seama de debitul si de tensiunea initiala a gazelor in raport cu structura zacamintelor si de constanta acestor elemente dupa anumite intervale de timp.

Suprafata maxima a unui perimetru de exploatare este de 2.000 hectare. Cand forma perimetrului este dreptunghiulara, raportul intre laturi va fi cel din alineatul intai.

In regiunile unde pana la promulgarea Constitutiei, gazele erau lasate la libera si exclusiva dispozitiune a proprietarilor suprafetei, se va da acestora o redeventa de 1,5% din productia gazului, socotit pe pretul de vanzare la schela.

Durata concesiunii se va fixa in raport cu intinderea perimetrului, intre 30 si 40 ani.

Art. 201. -

Infiintarea de conducte pentru transportul gazului la centrele de consumatiune, precum si exploatarea acestor conducte constituie un drept exclusiv al statului sau a intreprinderilor infiintate de stat pe baza legii comercializarii sau a energiei.

Art. 202. -

In regiunile gazeifere, perimetrul de comasare trebuie sa aiba o suprafata de cel putin 300 hectare, fara a trece de 2.000 hectare. Sondele trebuie sa pastreze o distanta de cel putin 200 metri de la hotarul cel mai apropiat.

Dispozitiunile prevazute la Art. 191, cu privire la izolarea apelor, se aplica si la gaze.

Exploratorul sau exploatatorul care in perimetrele sale date pentru alte substante,sau daca cineva in cursul altor lucrari descopera zacaminte de hidrocarburi gazoase, este obligat sa anunte in timp de 3 zile autoritatea miniera regionala, oprind lucrarile. In caz de abateri, se aplica sanctiunile prevazute in legea de fata la Art. 19.

Daca lucrarile respective sunt utilizabile pentru exploatare hidrocarburilor gazoase, statul poate sa continue lucrarile pe seama sa despagubind pe cei in drept de cheltuielile facute. Daca in interval de 15 zile statul nu declara ca face uz de acest drept, intreprinzatorul poate continua lucrarile, strabatand straturile de hidrocarburi gazoase, fara a putea dispune de ele, insa izolandu-le.

Statul poate explora si exploata zacamintele de hidrocarburi gazoase chiar si in perimetrele concesionate altora daca acele perimetre erau concesionate pentru alte substante.

II. Minereuri metalifere si alte minerale din clasa II, Art. 2

Art. 203. -

Suprafata perimetrului rezervat pentru explorare prin permis exclusiv, va fi de la 50 hectare pana la 100 hectare.

Cand forma perimetrului este dreptunghiulara, latura scurta trebuie sa fie cel putin o patrime din latura lunga.

Criteriul de adoptat pentru a aprecia rezultatele explorarii in aceasta clasa de zacaminte rezida in:

a) Calitatea minereurilor definita prin continutul lor in metal, sau alte elemente utile si de importanta economica;

b) Posibilitatea utilizarii minereului gasit, fata cu procedeele cunoscute in metalurgie si in industrie in genere;

c) Existenta, in punctul explorat, a unui zacamant din a carui forma, conditiuni de geneza si de zacamant sa se poata aprecia extensiunea probabila in adancime la suprafata.

Art. 204. -

Pentru doua puncte explorate cu rezultat favorabil, suprafata ce se poate considera cunoscuta si declara proprietate miniera concesionabila va fi de maximum 50 hectare. Cand perimetrul are forma dreptunghiulara, latura scurta trebuie sa reprezinte cel putin o patrime din latura lunga.

Pentru fiecare punct in plus, explorat cu rezultat favorabil, concesiunea se poate mari progresiv, astfel ca la o concesiune de intindere maxima egala cu 100 hectare sa existe cel putin patru puncte explorate, cu rezultat favorabil.

Durata concesiunii se va fixa in raport cu intinderea perimetrului, intre 40 si 50 ani.

Art. 205. -

Concesiunea se acorda pe baza de redeventa.

Exceptand platina si aurul, la toate celelalte substante metalifere din aceasta clasa de zacaminte redeventa se va stabili la o cota din produsul negociabil, adus prin operatiuni auxiliare la concentratiunea ceruta pentru nevoile industriei metalurgice si ale industriei in genere.

Aceasta redeventa se fixeaza pentru toata durata concesiunii la 4% din produsul concentrat, socotit pe pretul la mina.

Pentru platina si aur redeventa se fixeaza la 2% din continutul in aur sau platina, constatat la analiza in laboratoarele oficiale indicate de Ministerul Industriei si Comertului.

Redeventa se va lua in natura, fie ca metal pur, fie ca produs concentrat (slih).

Din redeventa ce i se cuvine, statul cedeaza exploratorului 10% in numerar, pe durata concesiunii instituite pe perimetrul explorat de el.

Fier, Crom, Mangan

Art. 206. -

Perimetrul rezervat pentru explorare, va avea o suprafata de la 100 pana la 1.000 hectare. La forma dreptunghiulara, latura scurta va fi cel putin jumatate din latura lunga.

In interesul cercetarii zacamantului se pot acorda permise exclusive pe tinuturi miniere bine definite, a caror intindere se va fixa cu avizul conform al consiliului superior de mine.

Concesiunea se acorda pe o durata pana la 50 ani.

O unitate de concesiune nu va depasi suprafata de 1.000 hectare. Cand forma perimetrului este dreptunghiulara, latura scurta va fi cel putin jumatate din latura lunga.

La concesiunile redeventiare, redeventa catre stat pe durata concesiunii va fi de cel putin 4% din produsul negociabil, adus prin operatiuni auxiliare la concentratiunea ceruta pentru nevoile industriei metalurgice si ale industriei in genere.

Se pot reuni concesiuni adiacente, in scop de a forma tinuturi miniere, a caror intindere se va fixa cu avizul conform al consiliului superior de mine.

Drepturile exploratorului la redeventa se reguleaza dupa aceleasi norme ca la Art. 205 alin. ultim.

III. Minereuri de aluminiu si in genere silicatii aluminosi,
magnezieni si cu alte baze

Art. 207. -

Zacamintele de minereuri de aluminiu urmeeaza regimul special al clasei zacamintelor de fier, crom si mangan.

Art. 208. -

Pentru silicatii aluminosi, magnezieni si alte minerale din aceasta clasa de zacaminte, suprafata perimetrului rezervat pentru explorare prin permis exclusiv, va fi de la 40 pana la 100 hectare. Cand forma perimetrului este dreptunghiulara, latura scurta va fi cel putin 1/2 din latura lunga.

Doua puncte explorate cu rezultat favorabil si indicand o dezvoltare a zacamantului suficienta pentru o exploatare continua, dau dreptul la instituirea concesiunii de exploatare pe un perimetru in suprafata de la 10 pana la 100 hectare. La forma dreptunghiulara, latura scurta va fi cel putin o patrime din latura lunga.

Art. 209. -

Regimul si conditiunile de concesiune, fata de stat si explorator, atat la aceasta clasa de zacaminte, cat si la clasele a IV-a, V-a, VI-a si a VII-a, vor fi fixate de Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul conform al consiliului superior de mine.

IV. Grafit si rocile grafitoase

Art. 210. -

Grafitul si rocile grafitoase urmeaza regimul special al carbunilor, in ce priveste forma si suprafata perimetrului de explorare, de exploatare si durata concesiunii.

V. Fosfatii in genere

Art. 211. -

Fosfatii urmeaza regimul prevazut pentru fier, crom si mangan, in ce priveste forma si suprafata perimetrului de explorare, de exploatare, precum si durata concesiunii.

In regiunile unde existenta acestor substante minerale este probabila, se va putea acorda permise exclusive pentru explorare, pe tinuturi miniere bine definite.

VI. Minerale cu toriu si pamanturi rare
si

VII. Pietre pretioase si semi-nobile

Art. 212. -

Explorarea si concesionarea mineralelor din aceste doua clase de zacaminte urmeaza regimul substantelor miniere din clasa II, tinandu-se seama mai ales de natura si forma zacamantului.

VIII. Sarea comuna (clorura de sodiu), sarurile de potasiu
si alte saruri inrudite, fie formand zacaminte proprii, fie
asociate cu sarea comuna in acelasi zacamant

Art. 213. -

Exploatarea sarii, fie din mine de sare prin lucrari subterane sau prin disolutiune si pompare, fie prin izvoare sarate sau din alte solutiuni naturale (ape subterane, lacuri, apa de mare), precum si exploatarea sarurilor de potasiu si altor saruri, fie ca formeaza zacaminte proprii, fie ca sunt asociate cu sarea comuna si gazduite in acelasi zacamant, formeaza obiectul unui monopol de stat.

Acest drept se exercita prin Regia Monopolurilor Statului.

Art. 214. -

Dreptul de industrializare superioara a sarii comune si a sarurilor de potasiu si altor saruri inrudite cu ele apartine statului si se exercita prin Ministerul Industriei si Comertului.

Acest drept poate fi transmis unei intreprinderi cu capacitate tehnica si financiara sub forma unei asociatiuni cu statul.

Un caiet de sarcini va fixa conditiunile asociatiunii, durata, compunerea capitalului si a personalului, drepturile statului, desfacerea produselor pentru nevoile interne si pentru export.

Transmiterea acestui drept de industrializare se face prin decret regal, dupa propunerea ministrului industriei si comertului si a ministrului de finante, cu avizul Regiei Monopolurilor Statului si cu avizul conform al consiliului superior de mine.

Art. 215. -

Exploratorul sau exploatatorul care in perimetrele sale, date pentru alte substante, ar intalni, sare, saruri de potasiu sau ape sarate de o concentratiune mai mare, este obligat sa anunte aceasta autoritatii miniere regionale, cel mai tarziu in termen de 3 zile. In caz de abatere, se aplica sanctiunile prevazute in legea de fata la Art. 19.

Daca pentru a exploata o substanta minerala ce a fost concesionata este nevoie a strabate sarea, exploratorul sau exploatatorul va face aceasta lucrare subt controlul autoritatii miniere. Materialul extras din aceste lucrari va fi predat Regiei Monopolurilor Statului.

Art. 216. -

Extractiunea iodului, bromului si altor elemente accesorii din saruri si ape sarate poate fi concesionata de Ministerul Industriei si Comertului, in conditiuni ce vor fi fixate dupa normele legii de fata, luindu-se si avizul Regiei Monopolurilor Statului.

Art. 217. -

Izvoarele si apele sarate, utilizate ca ape de bai in statiunile balneare sunt supuse regimului special al izvoarelor minerale si apelor curative in genere.

Ele nu pot fi insa utilizate pentru extragerea sarii de consumatiune.

Art. 218. -

Supravegherea miniera a exploatarilor de sare si industriilor in stransa legatura cu exploatarea si in genere controlul masurilor de politie tehnica miniera intra in competenta Ministerului Industriei si Comertului; controlul in ce priveste constatarea si reprimarea fraudelor se exercita de Regia Monopolurilor Statului.

IX. Gaze naturale, altele decat hidrocarburi gazoase

Art. 219. -

Permisul exclusiv pentru cautarea si captarea gazelor se acorda pe o suprafata pana la 100 hectare; la forma dreptunghiulara, latura scurta va fi cel putin jumatate din latura lunga.

Concesiunea se acorda exploratorului pe o suprafata pana la 10 hectare. Durata concesiunii se va fixa in raport cu intinderea perimetrului intre 30 si 40 ani.

Pentru conservarea izvoarelor de asemenea gaze se va institui un perimetru de protectiune, a carui forma si intindere se va fixa de Minister cu avizul conform al consiliului superior de mine, bazat pe avizul Institutului Geologic al Romaniei.

X. Izvoarele minerale si apele mineralizate
subterane sau curative in genere

Art. 220. -

Pentru explorarea unei regiuni in scop de a descoperi si capta ape din aceasta clasa, Ministerul Industriei si Comertului acorda un permis exclusiv de explorare. Perimetrul de explorare va cuprinde o regiune bine definita prin constitutiunea si structura ei geologica.

Captarea izvoarelor este obligatorie si se va face dupa un plan aprobat de Minister.

Instituirea de perimetre de protectiune.

Art. 221. -

Pentru protectiunea si conservarea izvoarelor si apelor minerale din aceasta clasa, Ministerul, fie din propria sa initiativa, fie dupa cererea celor interesati, va institui prin Decret Regal, perimetre de protectiune in interiorul carora nici o lucrare legata de sol sau subsol nu poate fi inceputa si executata, decat in urma autorizarii data de autoritatea miniera sau de Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul conform al consiliului superior de mine si pe baza unei anchete speciale.

Nu vor fi autorizate lucrari sau instalatiuni, ce ar avea o influenta daunatoare asupra regimului apelor sau asupra salubritatii apelor si statiunii.

Lucrarile, chiar daca au fost autorizate, pot fi oprite in cursul executarii lor, daca s-ar dovedi ca ar avea o influenta daunatoare asupra regimului izvoarelor.

La stabilirea perimetrelor de protectie vor fi ascultati proprietarii suprafetelor inglobate in perimetru; ei isi vor putea prezenta, in scris sau oral, observatiunile ce ar avea de facut.

Instituirea perimetrelor de protectiune se va face de Minister, cu avizul conform al consiliului superior de mine, bazat pe avizul Institutului Geologic al Romaniei. Aceasta instituire va fi efectuata dupa distinctiunile urmatoare:

a) Apele care cad sub regimul autorizarii de stat, vor avea un singur perimetru de protectiune;

b) Apele declarate de utilitate publica sunt aparate de doua perimetre: unul intern si altul extern.

Regimul autorizarii de stat.

Art. 222. -

Captarea si exploatarea izvoarelor minerale cu emergenta naturala, se poate face de proprietarul suprafetei, pe care se gaseste punctul de emergenta al izvorului, sau de altii; sub forma unei concesiuni date de Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul conform al Ministerului Sanatatii publice si al consiliului superior de mine.

Concesiunea se acorda prin Decret Regal pe o durata de 30 pana la 50 ani.

La expirare, ea va putea fi reinoita in conditiuni de exploatare ce urmeaza a fi fixate de Minister.

Regimul declararii de utilitate publica

Art. 223. -

Izvoarele minerale, fie cu emergenta natura, fie descoperite prin lucrari de explorare, lacurile si lagunele mineralizate cu namolurile lor, precum si apele curative in genere, care prin proprietatile lor prezinta un deosebit interes pentru sanatatea publica si pentru economia tarii, pot fi declarate de utilitate publica.

Declararea de utilitate publica, se face din initativa statului sau provocat de altii, prin decret regal, dupa propunerea ministrului de Industrie si Comert, cu avizul Ministerului Sanatatii Publice si al consiliului superior de mine si pe baza unui studiu amanuntit si al raportului unei Comisiuni speciale de ancheta.

Apele si namolurile concesionate sub regimul autorizarii, pot fi declarate de utilitate publica, daca intrunesc conditiunile de mai sus.

Art. 224. -

Exploatarea apelor se face printr-o societate anonima miniera romana, constituita de stat, dupa normele legii de fata.

Proprietarii suprafetei pe care se gasesc izvoarele si complexul lucrarilor de captare si exploatarea apei minerale, precum si proprietarii cuprinsi in perimetrul intern de protectiune, au drept de a participa, cu numerar, fiecare categorie cu cate 5 la suta din capitalul social. Repartizarea participarii in fiecare categorie se va face proportional cu suprafetele cuprinse in perimetru.

Art. 225. -

Concesiunea se acorda prin decret regal, pe o durata de 50 de ani si pe baza unui caiet de sarcini, urmandu-se normele acestei legi.

Caietul de sarcini va prevede, intre altele, obligatiunea ca societatea sa execute, intr-un termen dat, programul de lucrari pentru captarea apelor si inzestrarea statiunii cu toate instalatiunile si stabilimentele necesare. Asemenea, el va prevede obligatiunea de a face observatiuni asupra climei si regimului apelor.

In primii 10 ani societatea va fi obligata sa execute lucrarile principale de punere in valoare a apei si a statiunii.

Art. 226. -

Statul va participa la beneficiile intreprinderii dupa expirarea primilor 10 ani ai concesiunii si dupa ce se va fi atribuit capitalului un prim dividend de 8 la suta.

Participarea progresiva dupa importanta suprabeneficiului va fi stabilita in caietul de sarcini.

Proprietarii suprafetei pe care se gasesc izvoarele si lucrarile de captare vor primi 15 la suta din partea ce revine statului ca beneficiu, iar exploratorul, daca va fi, va primi 10 la suta.

Art. 227. -

In limitele perimetrului intern de protectiune sau in exteriorul lui societatea va putea ocupa, in conditiunile generale ale legii, suprafetele necesare pentru asezarea instalatiunilor si stabilimentelor de orice fel, in stransa legatura cu exploatarea apei si a statiunii (bai, sanatorii, hoteluri, instalatiuni de edilitare, parcuri, instalatiuni distractive).

Constituie un drept exclusiv al societatii concesionare:

a) Exploatarea apelor minerale si curative si a stabilimentelor de bai pentru care s-a dat concesiunea;

b) Infiintarea si exploatarea de sanatorii si alte instalatiuni medicale de orice fel, hoteluri si restaurante, in limitele perimetrului intern de protectiune;

c) Exploatarea de intreprinderi distractive de orice fel in toata statiunea balneara.

Exploatarea apelor si bailor se va face direct de societatea concesionara.

Drepturile cuprinse sub b) si c) pot fi exercitate de societate in asociatie cu altii sau pot fi arendate cu autorizarea Ministerului Industriei si Comertului.

Art. 228. -

Utilizarea gazelor sau altor emanatiuni - libere sau din ape - pentru alte scopuri decat cele balneare locale, extractiunea sarurilor din ape, vanzarea namolului in afara de statiune, formeaza obiectul unei concesiuni distincte, care se va da dupa normele legii de fata, insa numai dupa aprobarea Ministerului Sanatatii.

Concesiunea aceasta se va acorda de preferinta societatii concesionare; daca ea nu accepta, concesiunea poate fi transmisa asupra altei intreprinderi alese de stat.

XI. Turba

Art. 229. -

Exploatarea turbei se poate face numai cu autorizarea Ministerului Industriei si Comertului. Autorizarea va fixa regimul de lucru, in ce priveste grosimea ce poate fi extrasa, directiunea generala a lucrarilor de extractie, a rigolelor de desecare si alte dispozitiuni tehnice potrivit situatiunii locului.

Pe proprietatile statului dreptul de exploatarea turbei poate fi acordat, cu avizul conform al consiliului de mine, sub forma de concesiune pe termen de la 5 pana la 20 ani, dupa intinderea turbariei si pe baza unui caiet de sarcini, care va prevede intre altele o redeventa de 5 la suta din brut.

XII. Masele roci comune, compacte sau care formeaza depozite mobile

Art. 230. -

Exploatarea rocilor comune care sunt lasate la dispozitia proprietarului suprafetei ramane supusa dispozitiunilor acestei legi si regulamentelor intocmite pe baza ei.

Punerea in valoare a maselor de roci comune aflate pe proprietatile statului se va face potrivit cu importanta masivului si natura materialului, prin unul din urmatoarele sisteme:

a) Concesionarea pe baza explorarii prin permis exclusiv;

b) Concesionare directa, in regiuni cunoscute, unde rocile formeaza masive la zi;

c) Arendare pe termen scurt;

d) Exploatare prin permise de extractiune pentru cantitati reduse si pe termen scurt.

Ministerul Industriei si Comertului va stabili situatiunea in care trebuie pusa exploatarea masei de roci comune.

Concesionarea pe baza explorarii prin permis exclusiv.

Art. 231. -

In regiuni necunoscute se poate acorda concesiuni numai dupa ce s-a dovedit prin explorari existenta de roci utile, care pot forma obiectul unei exploatari continue.

Permisul exclusiv se acorda pe durata de doi ani cu o singura prelungire pe un an, daca au fost indeplinite conditiunile prevazute in partea generala a legii.

Suprafata perimetrului de explorare nu va depasi maximum de 50 hectare.

Concesiunea se acorda exploratorului pe un perimetru pana la maximum 50 hectare. Cand forma este dreptunghiulara, latura scurta va fi cel putin 1/2 din latura lunga.

Durata concesiunii va fi de cel mult 30 ani.

Intinderea perimetrului de concesiune ca si durata concesiunii vor fi stabilite de Minister, cu avizul conform al consiliului de lmine si in raport cu rezultatele explorarilor cu natura materialului de cariera si cu posibilitatea de industrializare a acestui material.

Concesiunea se va acorda pentru exploatarea materialului brut si prelucrarea lui in conditiunile ce se vor prevedea in caietul de sarcini.

Concesionarea directa in regiuni cunoscute.

Art. 232. -

In regiunile unde rocile formeaza masive la zi, sau unde exista cariere deschise, exploatarea acestora masiv se va face prin concesiune acordata unei intreprinderi alese de Ministerul Industriei si Comertului si pe baza unui caiet de sarcini, cu avizul conform al consiliului de mine.

Concesiunile de exploatare si industrializare, in orice regiune s-ar afla, se acorda mai ales, pentru roci care prin felul materialului, rolul lor industrial si economic prezinta o importanta deosebita (granit, marmora, serpentina, aragonita, pietre de constructie si de pavaje, pamanturi industriale si altele).

Arendare pe termen scurt.

Art. 233. -

Masele sau depozitele de roci comune cu intrebuintare locala sau regionala si care nu pot forma obiectul unei industrializari, vor fi exploatate prin arendare pe termen de 5 pana la 10 ani, pe cale de licitatie publica si pe baza unui caiet de sarcini.

Licitatia se va tine la autoritatea miniera regionala.

Exploatare prin permis de extractiune.

Art. 234. -

Masele de roci comune si depozitele mobile de importanta locala (pietris, grohotis, nisip si alte roci analoage), intrucat nu sunt ocupate prin arendare, pot fi exploatate prin permise de extractie eliberate de autoritatea miniera regionala, pentru cantitati reduse si pe termen limitat, conform preturilor ce vor fi fixate prin regulament.

Permisul se libereaza pe baza recipisei de depunerea sumei la casa statului pentru cantitatea aprobata.

PARTEA A TREIA Recunoasterea si validarea drepturilor castigate

CAPITOLUL I Dispozitiuni generale

Art. 235. -

Drepturile de orice natura, care intra in prevederile acestei legi si care sunt dobandite in diferitele tinuturi ale Romaniei inainte de promulgarea Constitutiunii din 28 martie 1923, in orice mod si prin orice act cu data certa, vor fi recunoscute si validate dupa normele legii de fata si sub urmatoarele conditiuni:

a) Drepturile sa fie dobandite cu respectul legilor, decretelor-legi, regulamentelor si oricaror altor dispozitii de acest fel care erau in vigoare la data dobandirii lor;

b) Drepturile reclamate sa nu vatame drepturile pe care statul le are prin legea pentru lichidarea bunurilor supusilor straini, fosti inamici, din 13 iunie 1923, precum si prin alte legi, decrete-legi, regulamente, ordonante sau prin acte internationale;

c) Sa corespunda unei valorificari a subsolului dupa distinctiunile de mai jos.

Toate drepturile care nu vor fi validate raman desfiintate.

Sunt scutite de obligatiunea recunoasterii si validarii drepturile asupra terenurilor petrolifere care indeplinesc conditiunile de sub b) si care sunt consolidate sau in curs de consolidare conform legii de consolidare, pana la promulgarea acestei legi.

Art. 236. -

Oricine a dobandit un drept de orice natura, care intra in prevederile acestei legi, in baza oricarui titlu, inainte de promulgarea Constitutiei, este obligat sa ceara, in timp de un an de la promulgarea prezentei legi, recunoasterea si validarea drepturilor sale.

Vor trebui prezentate la validare si orice contracte sau concesiuni pentru drepturi dobandite de la stat sau particulari, cu privire, atat la utilizarea produselor miniere brute sau transformate, precum si a produselor secundare rezultate din procedee de industrializare miniera sau de alta natura, cat si la transportul, desfacerea si punerea in valoare a produselor miniere care cad sub prevederile acestei legi.

In termenul de mai sus, solicitatorul este obligat sa prezinte comisiunii de validare, odata cu cererea, decretul sau actele in baza carora cere recunoasterea acelor drepturi, planurile perimetrelor sau terenurilor asupra carora exista drepturile, precum si orice alte acte care justifica exercitarea lor.

Cererea de validare va cuprinde numai drepturile dobandite de la acelasi proprietar, sau de la mai multi proprietari, daca sunt cuprinsi in acelasi act.

Cererea motivata, insotita de un memoriu in care se va enumera si toate actele, va fi prezentata in dublu exemplar.

Comisiunea va inainta de urgenta unul din aceste exemplare autoritatii miniere regionale.

Intreprinderile care cad sub prevederile legii din 13 iunie 1923 sunt obligate sa depuna si un certificat din partea comisiunii instituite prin acea lege sau a tribunalului, prin care sa se arate ca situatiunea lor, fata de stat, a fost definitiv lamurita.

Sunt scutiti de obligatiunea de a cere validarea in termen de un an de la promulgarea acestei legi, proprietarii sau posesorii de terenuri asupra carora pot fi validate drepturi miniere. Ei sunt obligati sa ceara validarea acestor drepturi numai daca si cand voiesc sa execute lucrari miniere pentru valorificarea terenurilor lor.

Art. 237. -

Pentru recunoasterea si validarea drepturilor miniere se instituie, unde va fi nevoie, pe langa fiecare tribunal o comisie de validare, care va judeca in prima instanta toate chestiunile referitoare la recunoasterea si validarea drepturilor aratate mai sus.

Comisiunea va fi formata din prim-presedintele tribunalului sau presedinte, la tribunalele cu o sectiune, ori inlocuitorul lor, un judecator al tribunalului tras la sorti si un inginer de mine din serviciul statului sau alt delegat al Ministerului Industriei si Comertului.

Comisiunea va lucra la sediul tribunalului si va fi prezidata de magistrat, asistata de un grefier sau ajutor de grefa; ea va putea functiona cu doi membri.

In caz de necesitate, justificata prin numarul cererilor, se va putea infiinta prin decret regal, dupa propunerea ministrului justitiei, mai multe comisiuni de validare pe langa un tribunal, alcatuite dupa regulile de mai sus.

Art. 238. -

Cererile de validare vor fi publicate in extract in Monitorul Oficial, aratandu-se numele solicitatorului, al concedentilor, obiectul acestor cereri si temeiurile lor. Ele vor fi afisate in sala tribunalului si la primaria comunei in care sunt situate terenurile, intreprinderile sau stabilimentele industriale. Aceasta publicare si afisare trebuie facuta cel putin cu 15 zile libere inainte de primul termen de judecata.

In comunele rurale notarul va aduce publicatiunea la cunostinta generala intr-o zi de sarbatoare, prin bataie de toba sau alt mijloc, incheind proces-verbal.

La validare, afara de reclamant si de concedenti, statul va fi citat prin Ministerul Industriei si Comertului. Cand statul nu va fi reprezentat, ministerul public va pune concluziuni in numele sau.

Comisiunea are dreptul sa faca cercetari de orice fel, sa faca comisiuni rogatorii la instantele judecatoresti, sa faca si sa ordone orice masuri pe care le socoteste necesare pentru rezolvarea cauzelor ce-i sunt supuse.

Hotararea se da, dupa dezbateri sumare, fara opozitie. Ea este supusa numai apelului, in termen de 20 de zile de la comunicare, la comisiunea de apel pentru validare.

Cand pentru unul si acelasi teren se vor prezenta mai multe cereri de validare sau contestatiuni, comisiunea dupa ce va constata ca exista drepturi care pot fi validate potrivit acestei legi, dar care sunt contestate, va amana validarea pana ce partile isi vor fi stabilit in chip definitiv drepturile.

Art. 239. -

Comisiunea de apel pentru validare se compune din doua sectiuni, formate fiecare din cate 5 membri si anume:

Trei consilieri de la Curtea de apel din Capitala, alesi de adunarea generala a instantei;

Un inginer de mine din serviciul statului, reprezentant al Ministerului Industriei si Comertului, desemnat de consiliul superior de mine;

Un reprezentant al exploratorilor, exploatatorilor si proprietarilor suprafetei, desemnat de consiliul superior de mine dintre acestia.

Membrii vor fi numiti prin decret regal pe termen de doi ani.

Afara de acestia vor fi numiti ca supleanti pentru fiecare sectie cate doi consilieri de la aceeasi Curte, desemnati tot prin alegere si care vor inlocui pe magistratii titulari in caz de lipsa sau impiedicare.

Cel mai vechi in grad dintre magistrati va fi numit presedinte al comisiunii. El va face parte din sectia I. Repartizarea celorlalti membri intre cele doua sectiuni se va face prin tragere la sorti de catre presedinte, observandu-se ca fiecare comisiune sa aiba alcatuirea de mai sus.

Comisiunea va putea judeca cu trei membri, dintre care doi magistrati.+

Pentru conducerea lucrarilor grefei se vor delega pentru fiecare sectiune cate un grefier si un ajutor de la Curtea de apel din Bucuresti sau de la tribunalul Ilfov. Delegarea se va face de primul-presedinte al Curtii de apel, la cererea presedintelui comisiunii.

In caz de necesitate justificata prin numarul lucrarilor, se va putea infiinta prin decret regal si alte sectiuni ale comisiei, alcatuite in acelasi mod.

Art. 240. -

Comisiunea de apel va lucra in Bucuresti la Palatul Justitiei in orele ce se vor fixa de Ministerul Justitiei. Ea este indreptatita sa faca orice cercetari necesare pentru judecarea cauzelor.

Apelurile vor fi insotite de toate actele doveditoare si de memorii scrtise, sub sanctiunea de a nu fi tinute in seama. Ele vor fi repartizate deopotriva intre sectiuni si vor fi judecate in ordinea inregistrarii lor.

Hotararea se da dupa dezbateri sumare; ea este fara opozitie si supusa numai recursului inaintea Inaltei Curti de casatie, in termen de 20 zile de la comunicare.

In caz de casare, afacerea va fi trimisa comisiunii, care o va judeca in sectiuni unite.

Daca intervine o noua casare, indiferent de motive, chestiunea va fi judecata definitiv de Curtea de casatie, dupa actele si dovezile prezentate comisiunii de apel. Daca va fi nevoie de intregirea dovezilor, aceasta se va face prin comisiunea de apel sau prin instanta judecatoreasca in circumscriptia careia este terenul, intreprinderea sau stabilimentul.

Drepturile validate vor fi trecute in carti miniere speciale tinute la tribunal si la autoritatea miniera regionala. Cererea de inscriere insotita de hotararea definitiva va fi depusa de partea interesata la tribunal in dublu exemplar, din care unul va fi inaintat, prin grefa, autoritati miniere regionale.

Drepturile consolidate sunt supuse obligatiunii de inscriere prevazuta mai sus, in termenul prevazut de Art. 236.

Presedintele tribunalului sau sectiunii la care se tin registrele va hotari asupra cererii de inscriere prin o ordonanta.

CAPITOLUL II Norme pentru validari

Sectiunea I Explorari

Art. 241. -

Permisele acordate pentru explorare de substante minerale, in limitele unui perimetru rezervat, vor putea fi recunoscute si validate pe durata pentru care sunt acordate, fara a mai putea fi reinoite sau preschimbate, decat in conditiunile si cu respectarea normelor prevazute in prezenta lege.

Permisele de explorare acordate pe perimetre de o asa forma si intindere incat in interiorul fiecaruia nu se poate institui dupa prevederile prezentei legi o concesiune pentru exploatarea rationala si economica a zacamantului, vor putea fi repuse in situatiunea creata de aceasta lege. In acest scop se va forma un perimetru de intinderea prevazuta la clasa respectiva de zacaminte, fie din reunirea mai multor perimetre invecinate, fie prin extinderea vechiului perimetru de explorare in teritoriul liber.

Permisul de explorare se va acorda dupa normele si cu obligatiunile prevazute in lege, fie unuia dintre exploratorii recunoscuti si al carui perimetru se gaseste inglobat in perimetrul nou de explorare, fie unei intreprinderi constituite cu o parte sau cu toti exploratorii cuprinsi in noul perimetru de explorare.

Daca unul dintre exploratorii cuprinsi in noul perimetru nu participa la explorarea viitoare, el va fi despagubit de costul lucrarilor ce ar fi facut pe perimetrul sau, si i se va recunoaste un drept de participare la instituirea concesiunii, in conformitate cu dispozitiunile legii de fata.

Despagubirea pentru costul lucrarilor se va stabili conform Art. 66 si urmatorii din aceasta lege.

Art. 242. -

Permisele liberate pe perimetre de explorare, care inconjoara o concesiune in exploatare normala si care sunt detinute de concesionarul respectiv ca o acoperire a exploatarii sale, sunt valabile pe termen de un an de la data recunoasterii permisului. In acest interval concesionarul titular al permiselor poate sa-si formeze din vechile perimetre de explorare unul sau mai multe perimetre de forma, intinderea si orientarea prevazuta in legea de fata si sa faca cererea cuvenita pentru obtinerea permisului exclusiv.

Acest permis i se va putea acorda numai in conditiunile legii de fata.

Acolo unde proprietarul suprafetei avea folosinta subsolului pentru substantele minerale ce erau lasate la libera si exclusiva sa dispozitie, si unde exploateaza singur zacamantul respectiv, el va avea un drept de preferinta la acordarea permisului exclusiv pe proprietatea sa. Dreptul de preferinta i se acorda in intervalul de un an de la validarea dreptului sau de exploatare.

Sectiunea II Exploatari

Concesiuni.

Art. 243. -

Concesiunile miniere de exploatare care intrunesc conditiunile Art. 235 si care erau in exploatare normala la promulgarea Constitutiei vor fi recunoscute si validate in conditiunile si pe durata pentru care s-au acordat, fara a putea trece de 50 ani de la promulgarea Constitutiei.

Art. 244. -

Pentru concesiunile miniere, - afara de acele referitoare la bitumine, - care nu au fost puse in exploatare pana la data promulgarii legii de fata se acorda un termen de cinci ani pentru a pune mina in exploatare normala.

Pentru concesiunile la care exploatarea, la promulgarea prezentei legi, este oprita, se acorda in acelasi scop un termen de doi ani pentru a pune mina in exploatare normala.

In ambele cazuri termenul se socoteste de la promulgarea acestei legi.

Aceste termene se pot prelungi de Ministerul Industriei si Comertului cu avizul conform al consiliului superior de mine.

Drepturile care rezulta din concesiunile carora li se poate acorda acest termen vor fi admise in principiu la validare, numai dupa ce se va stabili ca indeplinesc conditiunile Art. 235.

Daca in termenul acordat se va face o exploatare normala, aceste drepturi vor fi validate definitiv pe toata durata contractului, fara a intrece 50 de ani de la promulgarea Constitutiei.

Proprietari.

Art. 245. -

Drepturile privitoare la exploatarile miniere existente la promulgarea Constitutiei si care erau facute de proprietarii suprafetei se respecta pe durata prevazuta in lege pentru clasa respectiva de zacamant.

Proprietarul suprafetei, daca se gaseste in conditiunile Art. 246, are de asemenea dreptul de a dispune de mina cand concesiunea expira inainte de termenul prevazut de lege pentru clasa respectiva de zacamant. In acest caz dreptul sau va dura pana la expirarea acelui termen.

Proprietarii terenurilor neconcesionate si neexploatate la promulgarea Constitutiei si care sunt situate intr-o comuna pe teritoriul careia la 1 august 1914, sau de atunci pana la promulgarea acestei legi, a fost o exploatare normala si pentru aceeasi substanta minerala ca aceea din subsolul proprietatii lor, au dreptul sa dispuna de terenurile lor pe durata prevazuta de lege pentru clasa respectiva de zacamant.

Daca exploatarea este in apropierea hotarului comunei, vor beneficia de dispozitiunile alineatului precedent si proprietarii terenurilor situate in comuna vecina, in cuprinsul unui cerc cu raza de 1.000 metri socotiti in linie dreapta de la lucrarea subterana cea mai apropiata de hotar.

Art. 246. -

Drepturile prevazute pentru proprietari in aceasta parte a legii vor fi recunoscute si validate numai daca dupa legile in vigoare la promulgarea Constitutiei zacamantului era lasat la libera si exclusiva dispozitie a proprietarului suprafetei.

Dispozitiuni diverse.

Art. 247. -

Neindeplinirea obligatiunii de a exploata atrage dupa sine desfiintarea dreptului recunoscut concesionarilor. Aceasta desfiintare se hotaraste de justitie. Chemarea in judecata va fi precedata de o somatiune facuta cu sase luni.

Art. 248. -

In tinuturile unde, pana la promulgarea Constitutiei, carbunii erau considerati ca o dependenta a suprafetei si unde la acea data se afla o mina in exploatare normala, proprietarul exploatator sau intreprinderea sunt obligati, in cazul cand perimetrul n-a fost delimitat, sa-si formeze in jurul minei, cu respectarea normelor acestei legi, un perimetru in care intelege sa-si exercite drepturile de exploatare.

Art. 249. -

Constatarea rezultatelor lucrarilor efectuate, care dau drept la validare, se va face de catre autoritatea miniera regionala prin proces-verbal. Asupra acestor constatari, Institutul Geologic al Romaniei va fi chemat sa-si dea avizul. Hotararea comisiunii de validare sau a comisiunii de apel se va intemeia pe avizul Institutului Geologic, in ce priveste rezultatele lucrarilor.

Art. 250. -

Toate terenurile devenite libere, prin expirarea termenului pentru care au fost validate drepturile, impreuna cu instalatiunile aflate pe ele intra in patrimoniul minier al statului, libere de orice sarcina si orice obligatiune, fara despagubire, in conditiunile si dupa normele fixate in legea de fata. Daca proprietarul suprafetei are vreun drept asupra instalatiunilor, statul le poate retine, acordand despagubirile cuvenite, iar in caz de neintelegere despagubirile se vor fixa conform Art. 66 si urmatorii.

Prin regulament se va fixa obiectele ce pot fi ridicate fara a impiedica continuarea exploatarii.

Sectiunea III Dispozitiuni speciale pentru bitumine

Concesiuni.

Art. 251. -

Concesiunile care intrunesc conditiunile Art. 235 si care la promulgarea Constitutiei erau in exploatare normala, vor fi recunoscute si validate pe durata contractului, fara a putea depasi termenul de 50 ani de la promulgarea Constitutiei.

Concesiunile in exploatare aflate la promulgarea Constitutiei in perioada prelungirii contractului, sau in prima perioada de concesiune si la care dreptul de prelungire s-a exercitat dupa legile in vigoare, vor fi validate si pentru perioada de prelungire a contractului.

Concesiunile in exploatare, aflate la promulgarea Constitutiei in prima lor perioada si la care prelungirea a fost ceruta, dar n-a fost inca obtinuta, vor fi validate si pentru perioada de prelungire sub regimul clauzelor din contract, insa cu obligatiunea de a plati statului o taxa proportionala de 4% din productiunea bruta obtinuta in perioada de prelungire.

Aceasta taxa va fi suportata de exploatator si de redeventiari in proportia drepturilor lor din contracte.

Partea ce revine proprietarului suprafetei ramane in sarcina exploatatorului.

Dispozitiunile din alineatele precedente se aplica in total si concesiunilor care erau in exploatare normala la 15 august 1916 sau in urma acestei date.

Art. 252. -

Drepturile concesionarului exploatator vor fi recunoscute si validate in conditiunile de mai sus, pentru toate terenurile ce are in concesiune si care sunt situate in comuna unde se gaseste exploatarea sa. Aceste drepturi vor putea fi de asemenea validate pe durata prevazuta in contracte, fara a putea trece de 50 ani de la promulgarea Constitutiei.

Art. 253. -

Concesiunile privitoare la terenuri care nu sunt puse in exploatare si care sunt situate in comune unde concesionarul nu are o exploatare normala vor fi recunoscute si validate dupa normele urmatoare:

Daca intrunesc conditiunile prevazute de Art. 235, cererile de validare vor fi declarate admisibile. In urma acestei declarari concesionarii vor avea un termen in care sunt obligati sa execute lucrarile necesare pentru punerea in valoare a subsolului.

Acest termen va fi durata contractului, fara a fi mai lung de 10 ani de la promulgarea acestei legi.

Acest termen va fi durata contractului, fara a fi mai lung de 10 ani de la promulgarea acestei legi.

Dintre concesiunile prevazute in aceste articole nu pot fi admise la validare acelea care cad sub prevederile Art. 19 al legii din 1904 pentru regularea si consolidarea drepturilor de a exploata petrol si ozocherita pe proprietatile particulare (Art. 79 al legii din 1913), afara de cazul cand concesionarul nu declara in instanta sa-si exercite obligatia de plata redeventei.

Art. 254. -

Validarea definitiva a concesiunilor declarate admisibile se va face numai daca in termenul acordat concesionarul va avea pe acele terenuri o exploatare normala.

Daca aceasta obligatiune este indeplinita, vor putea fi validate drepturile concesionarului si asupra celorlalte terenuri pe care el le-ar avea in aceeasi comuna.

Concesiunile din aceasta categorie vor plati redeventa de 4% prevazuta la Art. 251.

Proprietari.

Art. 255. -

Drepturile proprietarilor de terenuri, care aveau la promulgarea Constitutiei exploatari proprii de petrol sau alte bitumine vor fi recunoscute si validate pe durata maxima prevazuta in lege la aceasta clasa de zacaminte.

Drepturile proprietarului care exploateaza terenul sau vor fi recunoscute si validate in conditiunile de mai sus pentru toate terenurile ce mai poseda in comuna unde se gaseste exploatarea sa.

Dispozitiunile din alineatele precedente se aplica in totul si proprietarilor care aveau o exploatare normala la 15 august 1916 sau in urma acestei date.

Proprietarul suprafetei daca se gaseste in conditiunile Art. 246 are dreptul de a dispune de terenurile sale pe timpul ce mai ramane de la incetarea din orice motiv a concesiunii, pana la expirarea termenului fixat de lege ca durata maxima a concesiunii pentru clasa de zacamant.

Art. 256. -

Proprietarii terenurilor care nu erau concesionate si nu erau in exploatare la promulgarea Constitutiei, dar care sunt situate intr-o comuna pe teritoriul careia, la 1 august 1914, sau in urma acestei date, a fost o exploatare normala, au drept sa dispuna de petrolul si alte bitumene din terenurile lor pana la expirarea termenului prevazut de lege ca durata maxima pentru aceasta clasa de zacaminte.

Daca exploatarea este in apropierea hotarului comunei, vor beneficia de dispozitiunile alineatului precedent si proprietarii terenurilor situate in comuna vecina in cuprinsul unui cerc cu raza de 1.000 metri socotiti in linie dreapta de la ultima sonda sau put in exploatare.

De aceleasi drepturi se vor bucura si proprietarii terenurilor pe care au fost exploatari prin puturi, daca au fost inscrise la autoritatea miniera, sau daca n-a trecut mai mult de 10 ani de la incetarea lucrarilor de exploatare.

Concesiunile si terenurile considerate ca drepturi castigate conform cu dispozitiunile cuprinse in Cap. I si Cap. II de sub Partea treia a prezentei legi raman sub regimul liberei tranzactiuni pana la expirarea termenului prevazut pentru clasa respectiva de zacamant.

Art. 257. -

Dispozitiunile articolelor 247 si urmatorii, sectiunea II, se aplica si la bitumine.

CAPITOLUL III Dispozitiuni diverse

Art. 258. -

Asociatiunile de exploatare miniera, in care participarea la averea asociatiunii este constituita prin parti, sunt obligate - pentru a li se putea recunoaste si valida drepturile - sa se transforme, in termen de trei ani de la promulgarea acestei legi, in societati anonime miniere romane, constituite dupa regulile Codului comercial roman si ale legii de fata.

In caz de neindeplinire, Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul conform al consiliului superior de mine, va lua prin o deciziune dispozitiuni pentru lichidarea asociatiunii si constituirea unei societati miniere, in conformitate cu legea.

Persoanele morale care au exploatari supuse acestei legi, sunt obligate ca in termen de doi ani sa se conformeze in totul dispozitiunilor ei.

Fac exceptie asociatiunile facute de sateni atat timp cat ei nu cedeaza drepturile lor decat la sateni si intrucat exceptia va fi aprobata de consiliul superior de mine.

In ce priveste micile exploatari miniere (aur, argint, cupru, plumb, etc.), facute de muncitorii si satenii din muntii Apuseni si din regiunea Baia Mare, se va intocmi un regulament special, prin care mentinandu-se actualul regim de exploatare se vor prevede si conditiunile si modalitatile necesare pentru o mai buna valorificare a produselor exploatarii lor.

Art. 259. -

Drepturile obtinute de la stat prin contracte speciale pentru valorificarea bunurilor lui miniere si care nu au forma si caracterul unei concesiuni instituite in baza legilor si regulamentelor in vigoare la data obtinerii acestor drepturi, se pun in situatiunea concesiunilor acordate, conform legii de fata.

O deciziune ministeriala va determina perimetrele, redeventa si termenul.

Art. 260. -

Actele sau formalitatile de orice fel, privitoare la drepturi miniere dobandite de la particulari si care sunt contrarii dispozitiunilor Constitutiei si legii in vigoare la data incheierii sau efectuarii lor, sunt izbite de nulitate. Ministerul Public va cere sa se constate nulitatea lor.

Art. 261. -

Reprezentantii incapabililor vor fi abilitati pentru orice fel de acte referitoare la drepturile miniere ale acestora de catre judecatorul de ocol al domiciliului lor.

Art. 262. -

Validarea are de obiect numai fixarea drepturilor prevazute la Art. 235 pe care le au concesionarii si proprietarii terenurilor in raporturile lor cu statul, fata de dispozitiunile art. 19 din Constitutie.

Raporturile dintre concesionari, proprietari sau alte persoane raman supuse dreptului comun.

Concesiunile neconsolidate sunt supuse legii de consolidare, care raman in vigoare in tot ce nu e contrariu acestei legi. Aceste concesiuni sunt insa supuse obligatiunii de a cere validarea in termenul fixat de lege.

Termenul de un an, prevazut de Art. 236, va putea fi prelungit in caz de necesitate de catre Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul conform al consiliului superior de mine.

Prelungirea nu va putea fi data decat cel mult pentru un an.

Dreptul de a exploata petrolul si ozocherita pe proprietatile particulare ramane drept real mobiliar, potrivit legii de consolidare pana la reintrarea terenului in patrimoniul statului. El este supus publicitatii prevazute de legea de consolidare.

Art. 263. -

Instiintarile, chemarile citatiile, procedura in genere la autoritatile sau instantele prevazute de aceasta lege, se vor face pe cale administrativa. Procedura la comisiunile de validare si la Curtea de casatie se va face prin portarei.

Cererile de validare vor fi insotite de recipisa pentru plata unei taxe de 1.000 lei.

Art. 264. -

In caz cand registrele de transcriere, prevazute de legea de consolidare, au pierit sau au fost distruse, si daca nu exista nici actele ce au fost transcrise, data transcrierii se va stabili in modul urmator:

a) Pentru actele autentice si actele sub semnatura privata cu data certa, va fi socotita ca data de transcriere data autentificarii sau data certa a actului;

b) Pentru actele sub semnatura privata, fara data certa, data transcrierii va fi stabilita de tribunale dupa chemarea partilor si cu ajutorul elementelor procurate de ele. Cererea in acest sens va fi publicata in Monitorul Oficial si in un ziar din localitate si va fi afisata si la primaria respectiva.

Cei interesati sunt in drept a face contestatie ori sa-si prezinte intampinarile lor la ziua fixata pentru rezolvarea cererii.

Hotararea tribunalului e supusa numai apelului in termen de 15 zile de la comunicare. Apelul poate fi depus la grefa tribunalului. Curtea de apel va judeca de urlgenta si fara opozitie, cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Art. 265. -

Toate contractele miniere (petrolifere) care au obtinut aprobarea ceruta de decretul-lege No. 2.447 si care se vor libera dupa promulgarea acestei legi, vor trebui transcrise in registre speciale de petrol, in termen de trei luni de la promulgare.

Transcrierea facuta inauntrul acestui termen va avea prioritate asupra oricarei alte transcrieri in contracte posterioare legii de fata si privitoare la aceeasi concesiune.

Daca au fost depuse la Minister spre aprobare mai multe contracte relative la aceeasi concesiune, prioritatea intre ele se va regula dupa data introducerii lor la Minister, daca ele vor fi transcrise in termenul de mai sus.

Art. 266. -

Consiliul de mine si comisiunile instituite prin prezenta lege pot lucra si in vacante.

Art. 267. -

Deciziunile Curtii de casatie date in aplicarea acestei legi sunt fara opozitie.

Art. 268. -

Pentru salubritatea si diverse imbunatatiri in regiunile miniere se va constitui un fond alimentat de stat si din contributiunile intreprinderilor.

Un regulament va fixa normele de alimentare si de intrebuintare a acestui fond.

Art. 269. -

Masinile, uneltele si orice aparate si materiale necesare la explorarea si exploatarea minelor si la prelucrarea produselor miniere vor fi scutite de orice drept de vama, intrucat ele se introduc de exploatator pentru trebuintele minei sale si daca acele masini, unelte, etc., nu se fabrica in tara, pe temeiul avizului comisiunii industriale.

Art. 270. -

Pentru aplicarea diferitelor parti ale acestei legi se va intocmi de catre MInisterul Industriei si Comertului regulamente care vor dezvolta si vor lamuri in amanunt principiile si dispozitiunile ei.

Ministerul si toate autoritatile miniere sunt datoare a se pronunta in cel mult 30 zile - daca alt termen nu s-a prevazut - asupra oricaror cereri ce li se vor fi adresat, cu privire la chestiunile cuprinse in legea minelor.

Ministerul Industriei si Comertului, pentru inlesnirea si celeritatea formalitatilor poate dispune ca inserarea diferitelor publicatiuni ordonate de legea de fata sa se faca, la necesitate si in alt organ de publicitate, care sa inlocuiasca Monitorul Oficial. Ministrul va stabili aceasta prin decizie publicata in Monitorul Oficial.

Toate taxele si amenzile prevazute in corpul legii vor putea fi modificate, potrivit cu schimbarile valutare, prin o decizie a Ministerului Industriei si Comertului, data cu avizul conform al consiliului superior de mine.

Art. 271. -

Toate legile, decretele-legi, regulamentele, ordonantele, deciziunile sau orice alte dispozitiuni in vigoare pe teritoriul Romaniei, care sunt contrare acestei legi, sunt desfiintate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...