Guvernul României

Hotărârea nr. 677/2015 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 august 2015 până la 27 iulie 2016, fiind înlocuit prin Hotărâre 524/2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (11), art. 2 și 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 85/2015,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă suma de 3.697 mii lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 pentru plata drepturilor prevăzute de art. 7 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările și completările ulterioare, în beneficiul persoanelor disponibilizate în anul 2015 de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin în condițiile Planului de disponibilizare, ca urmare a reducerii activității Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, aprobat potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul energiei,
întreprinderilor mici și mijlocii
și mediului de afaceri,
Andrei Dominic Gerea
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 19 august 2015.

Nr. 677.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...