Guvernul României

Hotărârea nr. 644/2015 pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor europene din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 august 2015 până la 18 septembrie 2018, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 80/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

La mențiunea privind transpunerea normelor europene din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 1 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) prevederile Directivei 2014/77/UE a Comisiei din 10 iunie 2014 de modificare a anexelor I și II la Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 170 din 11 iunie 2014."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul energiei, întreprinderilor mici
și mijlocii și mediului de afaceri,
Andrei Dominic Gerea
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

București, 19 august 2015.

Nr. 644.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...