Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1874/2015 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 260.109 bis din 22 iulie 2015 al Direcției generale control, antifraudă și inspecții - Direcția monitorizare inspecții, verificare și control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

în baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, ținând cont de necesitatea armonizării legislației românești cu Directiva de punere în aplicare 2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 privind definirea claselor de cartofi de sămânță de bază și certificați de la nivelul Uniunii, precum și a condițiilor și denumirilor aplicabile acestor clase și cu Directiva de punere în aplicare 2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de definire a condițiilor minime și a claselor Uniunii pentru cartofii de sămânță de prebază,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Anexele nr. 4, 4.1 și 4.2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, devin anexa nr. 4, care se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin transpune Directiva de punere în aplicare 2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 privind definirea claselor de cartofi de sămânță de bază și certificați de la nivelul Uniunii, precum și a condițiilor și denumirilor aplicabile acestor clase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 38 din 7 februarie 2014, și Directiva de punere în aplicare 2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de definire a condițiilor minime și a claselor Uniunii pentru cartofii de sămânță de prebază, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 38 din 7 februarie 2014.

Art. III. -

Prezentul ordin se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, George Octavian Turtoi, secretar de stat

București, 17 august 2015.

Nr. 1.874.

ANEXĂ (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.266/2005)

Definirea claselor Uniunii la cartofii pentru sămânță categoriile Prebază, Bază și Certificată și a condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească acestea

1. Clasele de cartofi de sămânță categoria Bază de la nivelul Uniunii

1.1. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta "clasa S de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânță categoria Bază îndeplinesc următoarele condiții:

a) cartofii au fost considerați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.1 lit. a); și

b) loturile compuse din aceștia au fost considerate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.1 lit. b).

1.2. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta "clasa SE de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânță categoria Bază îndeplinesc următoarele condiții:

a) cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.2 lit. a); și

b) loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.2 lit. b).

1.3. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta "clasa E de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânță categoria Bază îndeplinesc următoarele condiții:

a) cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.3 lit. a); și

b) loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.3 lit. b).

2. Clasele de cartofi de sămânță categoria Certificată de la nivelul Uniunii

2.1. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta "clasa A de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânță categoria Certificată îndeplinesc următoarele condiții:

a) cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 4 alin. 4.1 lit. a); și

b) loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 4 alin. 4.1 lit. b).

2.2. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta "clasa B de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânță categoria Certificată îndeplinesc următoarele condiții:

a) cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 4 alin. 4.2 lit. a); precum și

b) loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 4 alin. 4.2 lit. b).

3. Condiții pentru cartofii de sămânță categoria Bază

3.1. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Bază din "clasa S de la nivelul Uniunii" se stabilesc după cum urmează:

a) condiții privind cartofii de sămânță:

(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,1%;

(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească 0,1%;

(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 1,0%;

(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic și procentul în număr de plante prezentând simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 0,2%;

(v) numărul de generații, inclusiv generațiile de cartofi categoria Prebază și categoria Bază de pe parcelă, este limitat la cinci;

(vi) dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparținând generației a cincea;

b) toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

(i) cartofii de sămânță afectați de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânță afectați de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;

(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depășească 6,0% din masă.

3.2. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Bază din "clasa SE de la nivelul Uniunii" sunt următoarele:

a) condiții privind cartofii de sămânță:

(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,1%;

(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească 0,5%;

(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 2,0%;

(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 0,5%;

(v) numărul de generații, inclusiv generațiile de cartofi categoria Prebază și categoria Bază de pe parcelă, este limitat la șase;

(vi) dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparținând generației a șasea;

b) toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

(i) cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;

(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depășească 6,0% din masă.

3.3. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Bază din "clasa E de la nivelul Uniunii" sunt următoarele:

a) condiții privind cartofii de sămânță;

(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,1%;

(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească 1,0%;

(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 4,0%;

(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 0,8%;

(v) numărul de generații, inclusiv generațiile de cartofi categoria Prebază și categoria Bază de pe parcelă, este limitat la șapte;

(vi) dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparținând generației a șaptea;

b) toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

(i) cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;

(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depășească 6,0% din masă.

4. Condiții minime pentru cartofii de sămânță categoria Certificată

4.1. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Certificată din "clasa A de la nivelul Uniunii" sunt următoarele:

a) condiții privind cartofii de sămânță:

(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,2%;

(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească 2,0%;

(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 8,0%;

(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 2,0%;

b) toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

(i) cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;

(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 2,0% din masă;

(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depășească 8,0% din masă.

4.2. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Certificată din "clasa B de la nivelul Uniunii" sunt următoarele:

a) condiții privind cartofii de sămânță:

(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,5%;

(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească 4,0%;

(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 10,0%;

(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 6,0%;

b) toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

(i) cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;

(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1% din masă;

(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 2,0% din masă;

(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depășească 8,0% din masă.

5. Definiții

În sensul Directivei de punere în aplicare 2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de definire a condițiilor minime și a claselor Uniunii pentru cartofii de sămânță de prebază se aplică următoarele definiții:

1. planta parentală înseamnă o plantă identificată din care se ia material pentru înmulțire;

2. micropropagare înseamnă practica de înmulțire rapidă a materialului vegetal pentru a produce un număr mare de plante, utilizând cultivarea in vitro de muguri vegetativi diferențiați sau de meristem prelevat de la o plantă.

6. Condiții minime pentru cartofii de sămânță categoria Prebază

6.1. Cartoful de sămânță categoria Prebază trebuie să satisfacă următoarele condiții minime:

a) provin de la plante parentale care nu prezintă niciunul dintre următorii dăunători: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virusul răsucirii frunzelor de cartof, virusul A al cartofului, virusul M al cartofului, virusul S al cartofului, virusul X al cartofului și virusul Y al cartofului;

b) nu prezintă simptome de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor de cartof;

c) numărul de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și numărul de plante din soiuri diferite nu depășesc, în total, 0,01%;

d) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu depășește 0,5%;

e) procentul în număr de plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof nu depășește 0,1%;

f) numărul maxim de generații în câmp este patru.

6.2. Statele membre prevăd posibilitatea de a comercializa cartofi de sămânță categoria Prebază sub denumirea "clase PBTC ale Uniunii" și "clasa PB a Uniunii", în conformitate cu condițiile prevăzute în prezenta anexă.

6.3. Îndeplinirea cerințelor de la alin. 6.1 lit. b), c) și e) se stabilește în urma inspecțiilor oficiale pe teren. În caz de suspiciune, inspecțiile în câmp sunt completate de teste oficiale efectuate pe frunze.

În situația în care se folosesc metode de micropropagare, conformitatea cu alin. 6.1 lit. a) se stabilește prin testare oficială a plantei parentale sau prin testarea sub supraveghere oficială a acesteia.

În cazul în care se utilizează metode de selecție clonală, conformitatea cu alin. 6.1 lit. a) se stabilește printr-o testare oficială a materialului biologic clonal sau prin testare sub supraveghere oficială a acestuia.

7. Condiții minime pentru loturile de cartofi de sămânță categoria Prebază

Loturile de cartofi de sămânță categoria Prebază trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

a) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

b) cantitatea de cartofi afectați de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,2% din masă;

c) cantitatea de cartofi cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

d) cantitatea de cartofi afectați de râia comună pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

e) cantitatea de cartofi afectați de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

f) cantitatea de cartofi afectați de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

g) cantitatea de tuberculi zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 0,5% din masă;

h) cantitatea totală de cartofi menționați la lit. b)-g) nu trebuie să depășească 6,0% din masă.

8. Condiții pentru introducerea pe piață a cartofilor de sămânță categoria Prebază sub denumirea de clasa PBTC și clasa PB ale Uniunii

8.1. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Prebază din clasa PBTC a Uniunii sunt următoarele:

a) condiții privind cartofii de sămânță:

(i) cultura nu trebuie să fie colonizată de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză sau de plante din soiuri diferite;

(ii) cultura nu trebuie să prezinte plante afectate de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor de cartofi;

(iii) în descendență directă, cultura nu trebuie să prezinte infecții virale;

(iv) cultura nu trebuie să prezinte plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof;

(v) plantele, inclusiv tuberculii, se obțin prin micropropagare;

(vi) plantele, inclusiv tuberculii, se obțin într-un loc protejat și într-un mediu de creștere fără paraziți;

(vii) tuberculii nu sunt înmulțiți mai departe de prima generație;

b) loturile nu trebuie să includă cartofii de sămânță care intră sub incidența oricăruia dintre următoarele puncte:

(i) sunt afectați de putregaiuri;

(ii) sunt afectați de rizoctonioză;

(iii) sunt afectați de râia comună;

(iv) sunt afectați de râia făinoasă;

(v) s-au zbârcit foarte mult din cauza deshidratării;

(vi) prezintă defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți.

8.2. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Prebază din clasa PB a Uniunii sunt următoarele:

a) condiții privind cartofii de sămânță:

(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu depășesc, în total, 0,01%;

(ii) plantele nu prezintă simptome de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor de cartofi;

(iii) procentul în număr de plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof nu depășește 0,1%;

(iv) în descendență directă, numărul de plante care prezintă simptome provocate de orice virus nu depășește 0,5%;

b) toleranțe aplicabile loturilor, în ceea ce privește următoarele impurități, defecte și boli:

(i) cartofii de sămânță afectați de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,2% din masă;

(ii) cartofii de sămânță afectați de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

(iii) cartofii de sămânță afectați de râia comună pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;

(iv) cartofii de sămânță afectați de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 0,5% din masă;

(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;

(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;

(viii) procentul total de cartofi de sămânță care fac obiectul toleranțelor, în conformitate cu pct. (i)-(vi), nu trebuie să depășească 6,0% din masă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...