Guvernul României

Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicația de plată nr. 39 aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115 din cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) din 19.08.2015

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

I. Indicatori

Metodologia are în vedere stabilirea unor indicatori aferenți cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, certificate Comisiei Europene prin Aplicația de plată nr. 39, după cum urmează:

a) valoarea totală a cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, certificate Comisiei Europene prin Aplicația de plată nr. 39;

b) valoarea sumelor reprezentând implicațiile financiare cuantificate ale constatărilor formulate de Autoritatea de audit în Raportul de audit nr. 51.442/AP/22.08.2014 și Raportul nr. 61.435/AP/31.07.2015 privind verificarea modului de implementare a recomandărilor formulate în auditul de sistem precedent, asupra cheltuielilor prevăzute la lit. a);

c) valoarea cheltuielilor declarate Comisiei Europene în Aplicația de plată nr. 39, care au fost incluse în eșantionul stabilit de Autoritatea de audit pentru auditul de operațiuni care a avut ca obiectiv obținerea unei asigurări rezonabile că aplicațiile de plată transmise Comisiei Europene în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2014 sunt corecte;

d) valoarea sumelor reprezentând implicațiile financiare ale constatărilor formulate de Autoritatea de audit asupra cheltuielilor menționate la lit. c) și transmise Autorității de certificare și plată prin Scrisoarea de management nr. 61.079/AP/23.07.2015.

II. Modul de calcul al sumei care se decertifică procentual definitiv (SD)

SD = (a - b - c)*6,15%, Modificări (1)

unde 6,15% reprezintă rata de eroare extrapolată stabilită de către Autoritatea de audit în urma auditului de operațiuni care a avut ca obiectiv obținerea unei asigurări rezonabile că aplicațiile de plată transmise Comisiei Europene în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2014 sunt corecte, conform Scrisorii de management nr. 61.079/AP/23.07.2015. Modificări (1)

III. Reguli de aplicare

a) Calculul sumelor care se decertifică definitiv se efectuează distinct, la nivel de axă prioritară, pentru cheltuieli totale eligibile și publice, în lei și în euro.

b) În scopul evitării unei duble corecții, pentru cheltuielile cărora li s-a aplicat procentul de corecție de 6,15, Autoritatea de certificare și plată nu va mai deduce debitele recuperate, cu excepția debitelor din fraudă, conflicte de interese, proiecte/parteneri neeligibili. Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...