Guvernul României

Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicația de plată nr. 39 aferente cheltuielilor, altele decât cele de personal, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, finanțate din Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) din 19.08.2015

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

I. Indicatori

Metodologia are în vedere stabilirea unor indicatori aferenți cheltuielilor rambursate beneficiarilor în cadrul contractelor de finanțare aferente POSDRU, care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv și certificate în Aplicația de plată nr. 39, după cum urmează:

a) valoarea cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU în declarațiile de cheltuieli nr. 76-84 transmise la Autoritatea de certificare și plată, altele decât cele cu personalul, incluse în Aplicația de plată nr. 39, la momentul transmiterii acesteia la Comisia Europeană;

b) valoarea cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU în declarațiile de cheltuieli nr. 76-84 transmise la Autoritatea de certificare și plată, altele decât cele cu personalul, incluse în Aplicația de plată nr. 39, incluse în eșantionul supus verificărilor suplimentare efectuate de Autoritatea de certificare și plată, conform Raportului de verificare nr. 654.039/05.05.2015;

c) valoarea cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU în declarațiile de cheltuieli nr. 76-84 transmise la Autoritatea de certificare și plată, altele decât cele cu personalul, incluse în Aplicația de plată nr. 39, cuprinse în cereri de rambursare ale beneficiarilor aflați în stare de insolvență/faliment la data verificărilor suplimentare efectuate de Autoritatea de certificare și plată, conform Raportului de verificare nr. 654.039/05.05.2015, neincluse în valoarea cheltuielilor de la lit. b);

d) valoarea totală a avansului acordat beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de stat justificat prin cheltuieli, altele decât cele cu personalul, incluse în Aplicația de plată nr. 39.

II. Modul de calcul al sumei care se decertifică în conformitate cu prevederile art. 5 din hotărâre:

SD = (a - b - c) x 15,55% + d x 15,55%,

unde 15,55% reprezintă rata de eroare stabilită de Autoritatea de audit prin Raportul nr. 61.348/AP/21.07.2015 de reperformare pe bază de eșantion a verificărilor suplimentare realizate de Autoritatea de certificare și plată pentru Aplicația de plată nr. 39.

III. Reguli de aplicare

a) Calculul sumelor care se decertifică se efectuează distinct, la nivel de axă prioritară, pentru cheltuieli eligibile și contribuția publică aferentă, în lei și în euro.

b) Indicatorul de la pct. I lit. d) se determină pentru fiecare proiect în parte, proporțional cu celelalte categorii de cheltuieli decât cele de personal, aflate în cererea de rambursare prin care se justifică avansul acordat beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de stat.

c) În scopul evitării unei duble corecții, pentru cheltuielile menționate la pct. I, Autoritatea de certificare și plată nu va mai deduce debitele recuperate pentru celelalte categorii de cheltuieli decât cele de personal, cu excepția debitelor din fraudă, conflicte de interese, proiecte/parteneri neeligibili.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...