Guvernul României

Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicația de plată nr. 39 și deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, aferente cheltuielilor de personal realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, finanțate din Axa prioritară 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere", Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii", Axa prioritară 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor", Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului public de ocupare", Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale" din cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) din 19.08.2015

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

I. Indicatori

Metodologia are în vedere stabilirea unor indicatori aferenți cheltuielilor de personal incluse de Autoritatea de management pentru POSDRU în declarațiile de cheltuieli, începând cu Declarația de cheltuieli nr. 76 înaintată Autorității de certificare și plată, și care vor fi transmise până la închiderea POSDRU, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, finanțate din Axa prioritară 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere", Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii", Axa prioritară 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor", Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului public de ocupare", Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", după cum urmează:

a) valoarea cheltuielilor cu personalul declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU prin declarațiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de certificare și plată, înregistrate în sistemul unic de management al informațiilor - SMIS în categoriile de cheltuieli 400 - Cheltuieli cu personalul și 401 - Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna pentru personal;

b) valoarea totală a cheltuielilor cu personalul declarate de Autoritatea de management pentru POSDRU, pentru care este activă măsura Autorității de certificare și plată a neincluderii temporare a acestora în aplicațiile de plată înaintate Comisiei Europene;

c) valoarea totală a cheltuielilor cu personalul pentru care Autoritatea de certificare și plată își reconsideră decizia anterioară de neincludere temporară în aplicațiile de plată înaintate Comisiei Europene, în baza informațiilor care infirmă neeligibilitatea cheltuielilor;

d) valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanțelor bugetare constituite de Autoritatea de management pentru POSDRU ca urmare a identificării unor fraude sau a unor abateri de la reglementările naționale și europene în vigoare referitoare la conflictul de interese, la eligibilitatea proiectelor și a partenerilor, precum și la selectarea partenerilor, recuperate de la debitori și deduse de către Autoritatea de certificare și plată din declarațiile de cheltuieli și aplicațiile de plată transmise/care se vor transmite Comisiei Europene;

e) valoarea totală a avansului acordat beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de stat, justificat prin cheltuieli cu personalul, incluse de Autoritatea de management pentru POSDRU în declarațiile de cheltuieli înaintate Autorității de certificare și plată începând cu Declarația de cheltuieli nr. 76;

f) valoarea cheltuielilor cu personalul incluse în Aplicația de plată nr. 39, care intră sub incidența constatărilor formulate în urma verificărilor suplimentare efectuate de Autoritatea de certificare și plată, conform Raportului de verificare nr. 654.039/05.05.2015;

II. Modul de calcul al sumei care se decertifică procentual definitiv (SD)

SD = (a - b + c - d - f)* 25% + e*25%

III. Reguli de aplicare

a) Calculul sumelor care se decertifică/deduc definitiv se efectuează distinct, la nivel de axă prioritară, pentru cheltuieli totale eligibile și publice, în lei și în euro.

b) În scopul evitării unei duble corecții, pentru cheltuielile menționate la pct. I, Autoritatea de certificare și plată nu va mai deduce debitele recuperate și nu va mai opera suspendări temporare de la certificare pentru cheltuielile de personal, cu excepția debitelor și suspendărilor operate ca urmare a formulării unor suspiciuni de fraudă, conflicte de interese, proiecte/parteneri neeligibili.

c) Cheltuielile cu personalul includ cheltuielile cu retribuțiile și cheltuielile aferente deplasării personalului, așa cum sunt și vor fi înregistrate de Autoritatea de management pentru POSDRU în sistemul unic de management al informațiilor - SMIS în categoriile de cheltuieli 400 - Cheltuieli cu personalul și 401 - Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna pentru personal.

d) Indicatorul de la pct. I lit. e) se determină pentru fiecare proiect în parte, proporțional cu cheltuielile de personal aflate în cererea de rambursare prin care se justifică avansul acordat beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de stat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...