Guvernul României

Hotărârea nr. 652/2015 privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Scrisoarea Comisiei Europene Ares (2015) 805086-25/02/2015 privind întreruperea termenului de plată;

- Scrisoarea Comisiei Europene Ares (2015) 2669646-25/06/2015 privind procedura de suspendare a plăților intermediare ale FSE;

- Raportul nr. 654.039/05.05.2015 al Autorității de certificare și plată privind verificările suplimentare aferente cheltuielilor incluse în Aplicația de plată nr. 39 pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013;

- Raportul nr. 61.348/AP/21.07.2015 al Autorității de audit de reperformare pe bază de eșantion a verificărilor suplimentare realizate de Autoritatea de certificare și plată pentru Aplicația de plată nr. 39/2014;

- Scrisoarea de management a Autorității de audit nr. 61.079/AP/23.07.2015;

- Raportul nr. 61.435/AP/31.07.2015 al Autorității de audit privind verificarea modului de implementare a recomandărilor formulate în auditul de sistem precedent,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 571 alin. (1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă decertificarea definitivă a sumei de 56.942.971,49 euro, certificată în Aplicația de plată nr. 39, în baza art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2014 privind întreprinderea unor măsuri financiare aferente aplicațiilor de plată nr. 33, 34 și 36, transmise Comisiei Europene în anul 2013, și altor aplicații de plată, în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" (POSDRU) 2007-2013, denumit în continuare POS DRU.

Art. 2. -

Se aprobă metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicația de plată nr. 39 și deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, aferente cheltuielilor de personal realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, finanțate din Axa prioritară 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere", Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii", Axa prioritară 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor", Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului public de ocupare", Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale" din cadrul POS DRU, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Se aprobă aplicarea procentului de 25% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă, calculate conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. -

Se aprobă metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicația de plată nr. 39, aferente cheltuielilor, altele decât cele de personal, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, precum și cele realizate în cadrul proiectelor aferente Axei prioritare nr. 7 "Asistență tehnică", finanțate din POS DRU, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. -

Se aprobă aplicarea procentului de 15,55% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă, calculate conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 6. -

Se aprobă metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicația de plată nr. 39 aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 7. -

Se aprobă aplicarea procentului de 6,15% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă, calculată conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 3. Modificări (1)

Art. 8. -

Se autorizează Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze decertificarea definitivă, prin reducerea din sumele totale eligibile declarate în prima declarație de cheltuieli transmisă Comisiei Europene, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a sumei de 66.318.469,40 euro, conform metodologiilor prevăzute în anexele nr. 1-3. Modificări (1)

Art. 9. -

Se autorizează Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se vor transmite Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, potrivit prevederilor art. 3, a sumelor calculate conform metodologiei prevăzute la art. 2.

Art. 10. -

(1) Se autorizează Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze deduceri procentuale de 7,5% asupra cheltuielilor declarate, aferente proiectelor selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, conform unei metodologii de calcul care se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică pentru Aplicația de plată nr. 40 care se transmite Comisiei Europene ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Impactul financiar rezultat ca urmare a aplicării alin. (1) se regularizează cu rezultatele verificărilor ex-post efectuate de către Autoritatea de audit.

Art. 11. -

Aplicarea prevederilor art. 571 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, nu exclude obligația Autorității de management pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" de a aplica prevederile legale în vigoare privind constatarea, recuperarea creanțelor bugetare și stabilirea debitorilor.

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2012 privind aplicarea corecțiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 852 din 17 decembrie 2012, Hotărârea Guvernului nr. 680/2013 privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 conform solicitării Comisiei Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 10 septembrie 2013, și Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2014 privind întreprinderea unor măsuri financiare aferente aplicațiilor de plată nr. 33, 34 și 36, transmise Comisiei Europene în anul 2013, și altor aplicații de plată, în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" (POSDRU) 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 958 din 30 decembrie 2014.

Art. 13. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul fondurilor europene,
Marius Nica
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 19 august 2015.

Nr. 652.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicația de plată nr. 39 și deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, aferente cheltuielilor de personal realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, finanțate din Axa prioritară 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere", Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii", Axa prioritară 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor", Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului public de ocupare", Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale" din cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU)

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIE
privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicația de plată nr. 39 aferente cheltuielilor, altele decât cele de personal, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, finanțate din Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU)

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIE
privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicația de plată nr. 39 aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115 din cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...