Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2097/2015 pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 august 2015 până la 17 martie 2016, fiind abrogat prin Ordin 889/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 81 alin. (4) și ale art. 228 alin. (2) și (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

La anexa nr. 1, capitolul B din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 17 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Regimul de declarare derogatoriu aprobat își încetează valabilitatea:

a) la data aprobată pentru încetarea acestuia;

b) începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile prevăzute la cap. A pct. 3;

c) începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului sunt instituite noi obligații declarative pentru impozite, taxe și contribuții datorate la bugetul de stat."

Art. II. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 11 august 2015.

Nr. 2.097.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...