Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2108/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 august 2015 până la 23 august 2016, fiind abrogat prin Ordin 2442/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 3 iulie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) În situația în care există fapte înscrise în cazier, pot fi depuse documente justificative din care să rezulte motivele care au stat la baza înscrierii în cazier a mențiunilor și comisia va analiza, iar în cazul în care faptele respective nu sunt imputabile practicianului în insolvență, oferta nu va fi respinsă pentru acest motiv.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și pentru situația prevăzută la art. 16 alin. (3) lit. g)."

2. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Comisia de agreare și selecție declară respinse ofertele care nu au întrunit un punctaj minim de 30 de puncte."

3. În anexa nr. 2, la punctul II, subpunctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

5. o declarație pe propria răspundere în ceea ce privește numărul de personal calificat și de specialitate afectat procedurii, inclusiv practicieni în insolvență compatibili: la această declarație va fi atașată câte o prezentare a fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte, de la pagina . . . la pagina . . .;".

4. În anexa nr. 5, la rândul al doilea, prima coloană din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Declarația pe proprie răspundere în ceea ce privește numărul de personal calificat și de specialitate afectat procedurii, inclusiv practicieni în insolvență compatibili: la această declarație va fi atașată câte o prezentare a fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte:

- mai mult de 10 persoane:

- mai puțin de 10 persoane:".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 12 august 2015.

Nr. 2.108.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...