Despre pluralitatea exemplarelor și despre copii | Lege 58/1934

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre cambie -
CAPITOLUL X
Despre pluralitatea exemplarelor și despre copii

Secția 1. Pluralitatea exemplarelor

Art. 83. - Referințe în jurisprudență (2)

Cambia poate fi trasă în mai multe exemplare identice.

Aceste exemplare trebuiesc să fie numerotate în însuși textul titlului; lipsind aceasta, fiecare din exemplare se socotește o cambie distinctă.

Oricare posesor al unei cambii în care nu se arată că a fost trasă într'un singur exemplar, poate cere liberarea mai multor exemplare pe cheltuiala sa. În acest scop el trebue să se adreseze girantului său nemijlocit, care este dator să-i dea sprijinul către propriul său girant; se va urma astfel până la trăgător. Giranții sunt datori a reproduce girurile pe noile exemplare.

Art. 84. - Referințe în jurisprudență (3)

Plata unuia din exemplare este liberatorie, chiar dacă nu s'a stipulat că o atare plată anulează efectul celorlalte exemplare. Cu toate acestea trasul rămâne ținut în temeiul fiecărui exemplar acceptat care nu i-a fost înapoiat.

Girantul care a transmis exemplarele la diferite persoane, ca și giranții următori, sunt ținuți în temeiul tuturor exemplarelor, purtând semnătura lor care nu le-au fost înapoiate.

Art. 85. -

Acel care a trimes un exemplar al cambiei, în vederea acceptării, trebue să indice pe celelalte exemplare numele persoanei la care acest exemplar se găsește. Această persoană este datoare să-l predea posesorului legitim al unui alt exemplar.

Dacă acesta refuză, posesorul nu poate exercita dreptul de regres decât după ce a făcut să se constate prin protest:

1. Că exemplarul trimes la acceptare nu i-a fost predat, cu toată cererea sa;

2. Că acceptarea sau plata nu a putut fi obținută pe alt exemplar.

Secția 2. Copiile

Art. 86. -

Oricare posesor al unei cambii are dreptul să facă una sau mai multe copii.

Copia trebue să reproducă întocmai originalul cu girurile și toate celelalte mențiuni care figurează în cambie; ea trebue să indice unde ia sfârșit.

Copia poate fi girată și avalizată în același mod și cu aceleași efecte ca și originalul.

Art. 87. -

Copia trebue să arate pe deținătorul titlului original. Acesta este dator să-l predea posesorului legitim al copiei.

În caz de refuz, posesorul nu poate exercita dreptul de regres împotriva persoanelor care au girat sau avalizat copia, decât după ce a făcut să se constate, prin protest, că originalul nu i-a fost predat, cu toată cererea sa.

Dacă titlul original poartă după ultimul gir dat înainte de întocmirea copiei stipulațiunea "de aici girul nu este valabil decât pe copie", sau orice altă formă echivalentă, girul ulterior pe original este nul.

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 58/1934:
Despre emiterea și forma cambiei
Despre gir
Despre acceptare
Despre aval
Despre scadență
Despre plată
Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Despre protest
Despre intervențiune
Despre pluralitatea exemplarelor și despre copii
Despre alterări
Despre anulare și înlocuirea titlului
Despre prescripție
Dispozițiuni generale
Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Dispoziții transitorii
Dispozițiuni finale
;
se încarcă...