Art 92 Despre anulare și înlocuirea titlului | Lege 58/1934

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre cambie - Despre anulare și înlocuirea titlului -
Art. 92.
-

După trecerea termenului prevăzut de art. 89, fără a se fi făcut opoziție, sau după respingerea opoziției printr'o hotărîre rămasă definitivă, cambia pierdută sau sustrasă nu mai are niciun efect.

Oricine a obținut înlocuirea cambiei, va putea, la prezentarea ordonanței de anulare și a certificatului grefei respective de neintroducerea opoziției în termen, sau la prezentarea hotărîrii definitive de respingerea opoziției, să ceară plata acelei cambii; când cambia a fost dată în alb sau nu a scăzut încă, va putea cere, în aceleași condițiuni, un duplicat.

Pentru cambiile scăzute sau la vedere declarate nule, dobânzile curg în conformitate cu art. 53 și 54, afară de cazul când suma datorată a fost depusă potrivit art. 46 pe seama persoanei în favoarea căreia a avut loc anularea sau a fost pronunțată sentința.

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 58/1934:
Art 82 Plata prin intervențiune
Art 83 Pluralitatea exemplarelor
Art 84 Pluralitatea exemplarelor
Art 85 Pluralitatea exemplarelor
Art 86 Copiile
Art 87 Copiile
Art 88 Despre alterări
Art 89 Despre anulare și înlocuirea titlului
Art 90 Despre anulare și înlocuirea titlului
Art 91 Despre anulare și înlocuirea titlului
Art 92 Despre anulare și înlocuirea titlului
Art 93 Despre anulare și înlocuirea titlului
Art 94 Despre prescripție
Art 95 Dispozițiuni generale
Art 96 Dispozițiuni generale
Art 97 Dispozițiuni generale
Art 98 Dispozițiuni generale
Art 99 Dispozițiuni generale
Art 100 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 101 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 102 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
;
se încarcă...