Art 73 Despre protest | Lege 58/1934

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre cambie - Despre protest -
Art. 73.
- Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2)

În afară de cazul când trăgătorul a stipulat obligațiunea de protest, acesta poate fi înlocuit, dacă posesorul se învoiește, printr'o declarație de refuz de acceptare sau plată scrisă și datată pe titlu sau pe adaus, semnată de cel împotriva căruia protestul urma să fie făcut. Această declarațiune trebue să fie învestită cu dată certă, în termenul stabilit pentru facerea protestului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Ca orice procedură notarială, încheierea actelor de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin (art. 66-73 din Legea nr. 58/1934) se constată prin încheiere, iar condițiile pe care trebuie să le verifice notarul public sunt prevăzute în legile speciale. Actele de protest se înregistrează într-un Registru Special de Proteste, iar notarul public are obligația, stabilită prin Regulamentul de punere în aplicare aLegii nr. 36/1995, să comunice în prima zi afiecărei săptămâni Camerei de Comerț și Industrie Județene sau, după caz, aMunicipiului București, tabelul protestelor întocmite în săptămâna precedentă, în condițiile prevăzute în legile speciale. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Ca orice procedură notarială, încheierea actelor de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la ordin (art. 66-73 din Legea nr. 58/1934) se constată prin încheiere, iar condițiile pe care trebuie să le verifice notarul public sunt prevăzute în legile speciale. Actele de protest se înregistrează într-un Registru Special de Proteste, iar notarul public are obligația, stabilită prin Regulamentul de punere în aplicare aLegii nr. 36/1995, să comunice în prima zi afiecărei săptămâni Camerei de Comerț și Industrie Județene sau, după caz, aMunicipiului București, tabelul protestelor întocmite în săptămâna precedentă, în condițiile prevăzute în legile speciale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 58/1934:
Art 63 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 64 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 65 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 66 Despre protest
Art 67 Despre protest
Art 68 Despre protest
Art 69 Despre protest
Art 70 Despre protest
Art 71 Despre protest
Art 72 Despre protest
Art 73 Despre protest
Art 74 Dispozițiuni generale
Art 75 Acceptarea prin intervențiune
Art 76 Acceptarea prin intervențiune
Art 77 Acceptarea prin intervențiune
Art 78 Plata prin intervențiune
Art 79 Plata prin intervențiune
Art 80 Plata prin intervențiune
Art 81 Plata prin intervențiune
Art 82 Plata prin intervențiune
Art 83 Pluralitatea exemplarelor
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...