Art 49 Regresul în caz de neacceptare sau neplată | Lege 58/1934

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre cambie - Regresul în caz de neacceptare sau neplată -
Art. 49.
- Referințe în jurisprudență (3)

Refuzul de acceptare sau de plată trebue să fie constatat printr'un act autentic (protest de neacceptare sau de neplată).

Protestul de neacceptare trebue făcut în termenele fixate pentru prezentare la acceptare. Dacă în cazul prevăzut de primul alineat al art. 27 cea dintâi prezentare a avut loc în ultima zi a termenului, protestul poate fi încă făcut în ziua următoare.

Protestul de neplata a unei cambii plătibilă la o zi fixă sau la un anume timp dela data emisiunii, sau la un anume timp dela vedere, trebue să fie făcut în una din cele două zile lucrătoare ce urmează zilei în care cambia este plătibilă. Când cambia este plătibilă la vedere, protestul trebue să fie făcut în condițiunile arătate în alineatul precedent, pentru protestul de neacceptare.

Protestul de neacceptare scutește de prezentare la plată și de protestul de neplată.

În cazul când trasul a încetat plățile, fie că a acceptat sau nu, sau în cazul când o urmărire a bunurilor acestuia nu a dat rezultat, posesorul nu poate exercita dreptul său de regres, decât numai după ce cambia a fost prezentată trasului spre plată și după ce protestul a fost făcut.

În cazul când trasul, fie că a acceptat sau nu, a fost declarat în stare de faliment, cum și în caz de faliment al trăgătorului unei cambii stipulate neacceptabile, prezentarea hotărîrii declarative de faliment este îndestulătoare pentru a permite posesorului exercitarea dreptului de regres.

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 58/1934:
Art 39 Despre scadență
Art 40 Despre scadență
Art 41 Despre plată
Art 42 Despre plată
Art 43 Despre plată
Art 44 Despre plată
Art 45 Despre plată
Art 46 Despre plată
Art 47 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 48 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 49 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 50 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 51 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 52 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 53 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 54 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 55 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 56 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 57 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 58 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 59 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
;
se încarcă...