Art 39 Despre scadență | Lege 58/1934

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre cambie - Despre scadență -
Art. 39.
-

Scadența unei cambii trasă la una sau mai multe luni dela data emisiunii sau dela vedere, e socotită la data corespunzătoare, din luna în care plata trebue să fie făcută. În lipsă de dată corespunzătoare, scadența va fi în ultima zi a acestei luni.

Când o cambie este trasă la una sau mai multe luni și jumătate dela dată sau dela vedere, se socotesc mai întâi lunile întregi și apoi jumătatea.

Dacă scadența este fixată la începutul, la mijlocul sau la sfârșitul lunii, se înțelege prin aceste termene:

Prima, a cinsprezecea sau cea din urmă zi a lunii.

Expresiunile "8 zile" sau "cincisprezece zile" se înțeleg, nu ca una sau două săptămâni, ci ca opt sau cincisprezece zile efective.

Prin expresiunea "jumătate lună" se înțeleg cincisprezece zile.

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 58/1934:
Art 29 Despre acceptare
Art 30 Despre acceptare
Art 31 Despre acceptare
Art 32 Despre acceptare
Art 33 Despre aval
Art 34 Despre aval
Art 35 Despre aval
Art 36 Despre scadență
Art 37 Despre scadență
Art 38 Despre scadență
Art 39 Despre scadență
Art 40 Despre scadență
Art 41 Despre plată
Art 42 Despre plată
Art 43 Despre plată
Art 44 Despre plată
Art 45 Despre plată
Art 46 Despre plată
Art 47 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 48 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Art 49 Regresul în caz de neacceptare sau neplată
;
se încarcă...