Art 110 Dispoziții transitorii | Lege 58/1934

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL III - Dispoziții transitorii -
Art. 110.
-

Dispozițiunile acestei legi se aplică și la prescripțiunea neîmplinită la data punerii în vigoare a legii de față. Începutul acestei prescripțiuni, precum și întreruperea ei intervenită sub imperiul legii vechi, se vor judeca după vechile legi.

Dacă termenul de prescripțiune prevăzut în această lege este mai scurt decât cel prevăzut de legile vechi, el se va socoti dela data intrării în vigoare a legii de față, afară numai dacă termenul din prezenta lege s'ar împlini mai târziu decât s'ar fi împlinit, potrivit vechilor legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 58/1934:
Art 100 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 101 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 102 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 103 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 104 Despre biletul la ordin
Art 105 Despre biletul la ordin
Art 106 Despre biletul la ordin
Art 107 Despre biletul la ordin
Art 108 Dispoziții transitorii
Art 109 Dispoziții transitorii
Art 110 Dispoziții transitorii
Art 111 Dispozițiuni finale
Art 112 Dispozițiuni finale
Art 113 Dispozițiuni finale
Art 114 Dispozițiuni finale
Art 115 Dispozițiuni finale
;
se încarcă...