Art 105 Despre biletul la ordin | Lege 58/1934

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre biletul la ordin -
Art. 105.
- Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (15), Hotărâri judecătorești

Titlul căruia îi lipsește vreuna din condițiunile arătate la articolul precedent nu va fi socotit bilet la ordin, afară de cazurile arătate în alineatele ce urmează. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Biletul la ordin a cărui scadență nu este arătată, este socotit plătibil la vedere. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

În lipsa unei arătări speciale, locul emisiunii titlului este socotit loc de plată și în același timp loc al domiciliului emitentului. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Biletul la ordin care nu arată locul unde a fost emis, se socotește semnat în locul arătat lângă numele emitentului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 58/1934:
Art 95 Dispozițiuni generale
Art 96 Dispozițiuni generale
Art 97 Dispozițiuni generale
Art 98 Dispozițiuni generale
Art 99 Dispozițiuni generale
Art 100 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 101 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 102 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 103 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 104 Despre biletul la ordin
Art 105 Despre biletul la ordin
Art 106 Despre biletul la ordin
Art 107 Despre biletul la ordin
Art 108 Dispoziții transitorii
Art 109 Dispoziții transitorii
Art 110 Dispoziții transitorii
Art 111 Dispozițiuni finale
Art 112 Dispozițiuni finale
Art 113 Dispozițiuni finale
Art 114 Dispozițiuni finale
Art 115 Dispozițiuni finale
;
se încarcă...