Art 102 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras | Lege 58/1934

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre cambie - Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras -
Art. 102.
-

Trasul, după notificarea cesiunii, nu poate plăti decât posesorului cambiei.

Acesta nu poate valorifica față de tras drepturile derivând din cesiune, decât dacă a dresat protestul de neplată contra acestuia și nu au trecut 5 zile dela comunicarea făcută trăgătorului a somației de executare, conform art. 61, sau dela citare în acțiunea cambială, ori dela admiterea creanței cambiale la pasivul falimentului trăgătorului, când acesta a fost declarat în stare de faliment.

Exercitarea acțiunii contra trasului nu împiedică executarea în același timp a acțiunii cambiale contra trăgătorului și a celorlalți obligați.

Posesorul cambiei nu-și va putea valorifica drepturile derivând din cesiune la falimentul trasului decât după facerea notificării cerute de alin. I al acestui articol.

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 58/1934:
Art 92 Despre anulare și înlocuirea titlului
Art 93 Despre anulare și înlocuirea titlului
Art 94 Despre prescripție
Art 95 Dispozițiuni generale
Art 96 Dispozițiuni generale
Art 97 Dispozițiuni generale
Art 98 Dispozițiuni generale
Art 99 Dispozițiuni generale
Art 100 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 101 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 102 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 103 Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Art 104 Despre biletul la ordin
Art 105 Despre biletul la ordin
Art 106 Despre biletul la ordin
Art 107 Despre biletul la ordin
Art 108 Dispoziții transitorii
Art 109 Dispoziții transitorii
Art 110 Dispoziții transitorii
Art 111 Dispozițiuni finale
Art 112 Dispozițiuni finale
;
se încarcă...