Marea Adunare Națională - MAN

Constituția din 1948

Modificări (...), Referințe (13), Reviste (5), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 13 aprilie 1948 până la 27 septembrie 1952

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

TITLUL I Republica Populară Română

Art. 1. -

Republica Populară Română este un Stat popular, unitar, independent și suveran.

Art. 2. -

Republica Populară Română a luat ființă prin lupta dusă de popor, în frunte cu clasa muncitoare, impotriva fascismului, reacțiunii și imperialismului.

Art. 3. -

În Republica Populară Română întreaga putere de Stat emană dela popor și aparține poporului.

Poporul își exercită puterea prin organe reprezentative, alese prin vot universal, egal, direct și secret.

Art. 4. -

Reprezentanții poporului în toate organele puterii de Stat sunt răspunzători în fața poporului și pot fi revocați prin voința alegătorilor, în condițiile stabilite de lege.

TITLUL II Structura social-economică

Art. 5. -

In Republica Populară Română, mijloacele de producție aparțin sau Statului, ca bunuri ale întregului popor, sau organizațiilor cooperative, sau particularilor, persoane fizice sau juridice.

Art. 6. -

Bogățiile de orice natură ale subsolului, zăcămintele miniere, pădurile, apele, izvoarele de energie naturală, căile de comunicație ferate, rutiere, pe apă și în aer, poșta, telegraful, telefonul și radio-ul apartin Statului, ca bunuri comune ale poporului.

Prin lege se voi stabili modalitățile de trecere în proprietatea Statului, a bunurilor enumerate în alineatul precedent, care, la data intrării în vigoare a prezentei Constituții, se aflau în mâini particulare.

Art. 7. -

Bunurile comune ale poporului constituesc temelia materială a propășirii economice și a independenței naționale a Republicii Populare Române

Apărarea și desvoltarea bunurilor comune ale poporului sunt o îndatorire a fiecărui cetățean.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...