Despre activitatea cultelor | Decret 177/1948

Acesta este un fragment din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL 3 Despre activitatea cultelor

Art. 23. -

Activitatea cultelor religioase recunoscute se va desfasura potrivit cu invatatura lor religioasa, cu statutul de organizare aprobat si in conformitate cu legile tarii si bunele moravuri.

Art. 24. -

Cultele religioase pot tine congrese sau adunari generale cu aprobarea Ministerului Cultelor, iar conferintele si consfatuirile locale (adunari eparhiale, protopopesti), cu aprobarea autoritatilor locale respective.

Art. 25. -

Ministerul Cultelor va putea suspenda orice hotariri, instructiuni sau ordonante, precum si orice ordin cu caracter administrativ-bisericesc, cultural, educativ, filantropic sau fundational, care ar contraveni statutelor de organizare ale cultului respectiv actelor de fundatiune, actelor de constituire, securitatii si ordinei publice sau bunelor moravuri.

Pastoralele si circularile de interes general vor fi comunicate in timp util Ministerului Cultelor.

Art. 26. -

Cultele pot intrebuinta, in manifestarile si activitatea lor interna, limba materna a credinciosilor.

Corespondenta cu Ministerul Cultelor se va face in limba romana.

Art. 27. -

La pomeniri, in legatura cu autoritatea suprema a Statului, care in mod obisnuit se fac cu ocazia diferitelor slujbe religioase, precum si la solemnitatile oficiale prevazute de legi si deciziuni, se vor intrebuinta numai formule aprobate, in prealabil, de Ministerul Cultelor. Cultele sunt tinute, de asemenea, sa nu intrebuinteze formule si expresii, in cartile de ritual, contrare legilor si bunelor moravuri.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 177/1948:
Dispozitiuni generale
Raporturile dintre Stat si cultele religioase
Despre activitatea cultelor
Despre patrimoniul cultelor religioase
Raporturile dintre culte
Despre invatamantul religios
Dispozitiuni finale si tranzitorii
;
se încarcă...