Art 60 Dispozitiuni finale si tranzitorii | Decret 177/1948

Acesta este un fragment din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispozitiuni finale si tranzitorii -
Art. 60.
-

Membrii clerului militar, care la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial, au cel putin 20 de ani de serviciu public, vor putea cere pensionarea prin derogare de la dispozitiunile legii generale de pensiuni, beneficiind de un spor de 5 ani, utili la pensie, adaugati la timpul efectiv servit.

Membrii clerului militar, care nu vor beneficia de dispozitiunile alineatului precedent, vor fi incadrati in posturi de preoti, pe baza de cereri individuale, in Eparhiile unde au mai functionat sau in alte Eparhii, care au posturi vacante.

Actualul Episcop al Armatei, pastrandu-si titlurile si drepturile personale actuale, ramane la dispozitiunea Sfantului Sinod, care-i va fixa atributiuni potrivite rangului sau.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 177/1948:
Art 50 Despre invatamantul religios
Art 51 Despre invatamantul religios
Art 52 Despre invatamantul religios
Art 53 Dispozitiuni finale si tranzitorii
Art 54 Dispozitiuni finale si tranzitorii
Art 55 Dispozitiuni finale si tranzitorii
Art 56 Dispozitiuni finale si tranzitorii
Art 57 Dispozitiuni finale si tranzitorii
Art 58 Dispozitiuni finale si tranzitorii
Art 59 Dispozitiuni finale si tranzitorii
Art 60 Dispozitiuni finale si tranzitorii
Art 61 Dispozitiuni finale si tranzitorii
Art 62 Dispozitiuni finale si tranzitorii
;
se încarcă...