Art III " | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Reproducem mai jos prevederile art II și III din Legea nr 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr 46/2008 Codul silvic care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr 46/2008 Codul silvic și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator: - " -
Art. III. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 10 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) pct. 8 al art. 202 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare."

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Silvic:
Art 124 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 125 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 126 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 127 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 128 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 129 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 130 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 131 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 132 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
;
se încarcă...