Art 62 Exploatarea masei lemnoase | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gestionarea durabilă a pădurilor - Exploatarea masei lemnoase -
Art. 62. -
Jurisprudență

(1) Exploatarea masei lemnoase se face după obținerea autorizației de exploatare și predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice și în conformitate cu instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport ale materialului lemnos, aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. În zonele de deal și de munte se dă prioritate tehnologiilor bazate pe funiculare. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestați de către comisia de atestare, care funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul forestier recunoscută la nivel național. Derogări (2), Jurisprudență

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) proprietarii de fond forestier, persoane fizice, care pot exploata, fără atestare, din proprietatea lor un volum de până la 20 m3/an, în condițiile legii. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență

(4) De prevederile alin. (3) beneficiază și persoanele fizice care au facilitățile prevăzute de Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, cu modificările și completările ulterioare, precum și membrii formelor de proprietate asociative prevăzute de lege.

(5) Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența comisiei prevăzute la alin. (2), precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea instituțiilor, organizațiilor și asociațiilor profesionale și patronale din domeniu, a reprezentanților naționali ai proprietarilor de pădure și a structurilor asociative ale autorităților locale. Puneri în aplicare (1)

(6) Autorizația de exploatare se eliberează de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Silvic:
Art 52 Paza și protecția pădurilor
Art 53 Paza și protecția pădurilor
Art 54 Paza și protecția pădurilor
Art 55 Paza și protecția pădurilor
Art 56 Paza și protecția pădurilor
Art 57 Paza și protecția pădurilor
Art 58 Produsele specifice fondului forestier național
Art 59 Produsele specifice fondului forestier național
Art 60 Produsele specifice fondului forestier național
Art 61 Produsele specifice fondului forestier național
Art 62 Exploatarea masei lemnoase
Art 63 Exploatarea masei lemnoase
Art 64 Exploatarea masei lemnoase
Art 65 Exploatarea masei lemnoase
Art 66 Exploatarea masei lemnoase
Art 67 Exploatarea masei lemnoase
Art 68 Proveniența și circulația materialelor lemnoase
Art 69 Proveniența și circulația materialelor lemnoase
Art 70 Proveniența și circulația materialelor lemnoase
Art 71 Proveniența și circulația materialelor lemnoase
Art 72 Proveniența și circulația materialelor lemnoase
;
se încarcă...