Art 60 Produsele specifice fondului forestier național | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Gestionarea durabilă a pădurilor - Produsele specifice fondului forestier național -
Art. 60. -

(1) Produsele lemnoase ale pădurii și ale vegetației forestiere din afara fondului forestier se recoltează pe bază de autorizație de exploatare eliberată de ocolul silvic.

(2) Estimarea cantitativă și calitativă a produselor lemnoase se face prin acte de evaluare întocmite de ocoalele silvice, conform normelor tehnice silvice specifice.

(3) Ocolul silvic care eliberează autorizația de exploatare are obligația să execute predarea spre exploatare, controlul exploatării și reprimirea parchetelor.

(4) Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică se face potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului. Puneri în aplicare (1)

(5) În elaborarea regulamentului prevăzut la alin. (4) se au în vedere următoarele principii:

a) valorificarea superioară a masei lemnoase;

b) sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase;

c) valorificarea masei lemnoase pe picior se face doar către operatori economici atestați; un operator economic/grup de operatori economici poate cumpăra la licitație sau negociere, după caz, materiale lemnoase rezultate din produse principale sau accidentale I, sub formă de lemn rotund fasonat la drum auto, doar în cazul în care asigură prin capacitatea proprie procesarea a cel puțin 40% din materialul lemnos achiziționat;

d) prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii locuințelor populației;

e) transparența vânzării și comercializării masei lemnoase;

f) un operator economic/grup de operatori economici nu poate achiziționa/procesa mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilit ca medie a ultimilor 3 ani în baza actelor de punere în valoare autorizate la exploatare și exploatate la nivel național, indiferent de forma de proprietate;

g) asigurarea cu prioritate de masă lemnoasă pentru producătorii din industria mobilei din păduri proprietate publică a statului sub formă de lemn fasonat, pe baza necesarului anual estimat; aceștia au drept de preempțiune la cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta de preț și în condiții egale de vânzare.

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Silvic:

   Art 50   Prevenirea și stingerea incendiilor

   Art 51   Paza și protecția pădurilor

   Art 52   Paza și protecția pădurilor

   Art 53   Paza și protecția pădurilor

   Art 54   Paza și protecția pădurilor

   Art 55   Paza și protecția pădurilor

   Art 56   Paza și protecția pădurilor

   Art 57   Paza și protecția pădurilor

   Art 58   Produsele specifice fondului forestier național

   Art 59   Produsele specifice fondului forestier național

   Art 60   Produsele specifice fondului forestier național

   Art 61   Produsele specifice fondului forestier național

   Art 62   Exploatarea masei lemnoase

   Art 63   Exploatarea masei lemnoase

   Art 64   Exploatarea masei lemnoase

   Art 65   Exploatarea masei lemnoase

   Art 66   Exploatarea masei lemnoase

   Art 67   Exploatarea masei lemnoase

   Art 68   Proveniența și circulația materialelor lemnoase

   Art 69   Proveniența și circulația materialelor lemnoase

   Art 70   Proveniența și circulația materialelor lemnoase
;
se încarcă...