Art 58 Produsele specifice fondului forestier național | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Gestionarea durabilă a pădurilor - Produsele specifice fondului forestier național -
Art. 58. -
Referințe în jurisprudență (1)

(1) Produsele specifice fondului forestier național sunt bunurile ce se realizează din acesta, respectiv produse lemnoase și nelemnoase.

(2) Produsele lemnoase specifice fondului forestier național sunt reprezentate prin:

a) produse principale, rezultate din tăieri de regenerare a pădurilor;

b) produse secundare, rezultate din tăieri de îngrijire și conducere a arboretelor;

c) produse accidentale, rezultate în urma acțiunii factorilor biotici și abiotici destabilizatori sau din defrișări de pădure legal aprobate;

d) produse de igienă, rezultate din procesul normal de eliminare naturală;

e) alte produse: arbori și arbuști ornamentali, pomi de Crăciun, răchită, puieți și diferite produse din lemn.

(3) Produsele nelemnoase specifice fondului forestier național sunt reprezentate prin:

a) faună de interes cinegetic;

b) pește din apele de munte, din crescătorii, bălți și iazuri din fondul forestier; Referințe în jurisprudență (1)

c) fructe de pădure;

d) semințe forestiere;

e) trufe și alte ciuperci comestibile din flora spontană din cuprinsul acestuia;

f) plante medicinale și aromatice din cuprinsul acestuia;

g) rășină;

h) alte produse.

(4) Produsele pădurii aparțin proprietarilor sau deținătorilor acesteia, după caz, cu excepția faunei de interes cinegetic și a peștelui din apele de munte.

(5) Recoltarea și/sau achiziționarea produselor nelemnoase specifice fondului forestier național se fac/se face pe baza autorizațiilor emise de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, conform instrucțiunilor aprobate prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, precum și pe baza autorizației de recoltare/achiziționare emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului. Referințe în jurisprudență (1)

(6) În cazul fondului forestier care nu se află în administrarea unui ocol silvic, autorizațiile prevăzute la alin. (5) se vor emite doar în baza acordului scris al proprietarului fondului forestier.

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Silvic:

   Art 48   Prevenirea și stingerea incendiilor

   Art 49   Prevenirea și stingerea incendiilor

   Art 50   Prevenirea și stingerea incendiilor

   Art 51   Paza și protecția pădurilor

   Art 52   Paza și protecția pădurilor

   Art 53   Paza și protecția pădurilor

   Art 54   Paza și protecția pădurilor

   Art 55   Paza și protecția pădurilor

   Art 56   Paza și protecția pădurilor

   Art 57   Paza și protecția pădurilor

   Art 58   Produsele specifice fondului forestier național

   Art 59   Produsele specifice fondului forestier național

   Art 60   Produsele specifice fondului forestier național

   Art 61   Produsele specifice fondului forestier național

   Art 62   Exploatarea masei lemnoase

   Art 63   Exploatarea masei lemnoase

   Art 64   Exploatarea masei lemnoase

   Art 65   Exploatarea masei lemnoase

   Art 66   Exploatarea masei lemnoase

   Art 67   Exploatarea masei lemnoase

   Art 68   Proveniența și circulația materialelor lemnoase
;
se încarcă...