Art 32 Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Gestionarea durabilă a pădurilor - Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor -
Art. 32. -
Referințe în jurisprudență (1)

(1) În cazul în care proprietarul nu își îndeplinește obligația prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. c) din motive imputabile, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, după somație, asigură, prin ocoale silvice sau prin societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atestate, executarea lucrărilor de împădurire și de întreținere, pe bază de deviz, până la închiderea stării de masiv, contravaloarea acestor lucrări fiind suportată de proprietar. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Devizul lucrărilor prevăzut la alin. (1), întocmit de ocolul silvic sau de societatea reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atestată și aprobat de unitățile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, se comunică proprietarului.

(3) Devizul prevăzut la alin. (1), acceptat în mod expres sau tacit prin necontestare de proprietar, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, constituie titlu executoriu, fiind temei pentru executarea lucrărilor de regenerare.

(4) Contravaloarea lucrărilor de regenerare efectuate și recepționate în conformitate cu devizul aprobat este suportată de la bugetul de stat, până la recuperarea creanței de la proprietar.

(5) Creanța prevăzută la alin. (4) se recuperează prin executare silită, potrivit procedurii de recuperare a creanțelor bugetare, cu prioritate asupra terenului regenerat.

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Silvic:

   Art 22   Amenajarea pădurilor

   Art 23   Amenajarea pădurilor

   Art 24   Amenajarea pădurilor

   Art 25   Amenajarea pădurilor

   Art 26   Conservarea biodiversității

   Art 27   Conservarea biodiversității

   Art 28   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 29   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 30   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 31   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 32   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 33   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 34   Asigurarea integrității fondului forestier național

   Art 35   Asigurarea integrității fondului forestier național

   Art 36   Asigurarea integrității fondului forestier național

   Art 37   Asigurarea integrității fondului forestier național

   Art 38   Asigurarea integrității fondului forestier național

   Art 39   Asigurarea integrității fondului forestier național

   Art 40   Asigurarea integrității fondului forestier național

   Art 41   Asigurarea integrității fondului forestier național

   Art 42   Asigurarea integrității fondului forestier național
;
se încarcă...