Art 26 Conservarea biodiversității | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Gestionarea durabilă a pădurilor - Conservarea biodiversității -
Art. 26. -

(1) Pentru conservarea și ameliorarea biodiversității se vor lua în considerare cele 4 forme ale acesteia: genetică, a speciilor, ecosistemică, peisagistică.

(2) Constituirea de arii naturale protejate în fondul forestier se realizează potrivit legislației specifice în vigoare, cu avizul prealabil al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Pădurile virgine și cvasivirgine vor fi strict protejate și se vor include în "Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine", constituit ca instrument de evidență și gestiune prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Pentru recunoașterea valorii excepționale și asigurarea protecției pe termen lung, pădurile virgine și cvasivirgine se vor include, după caz, în Patrimoniul Mondial UNESCO, rezervații științifice și/sau integrarea acestora în zonele de protecție strictă a parcurilor naționale sau naturale. Puneri în aplicare (1)

(4) Conservarea și ameliorarea biodiversității se realizează prin:

a) conservarea peisajului forestier mozaicat prin menținerea luminișurilor, poienilor, terenurilor pentru hrana și liniștea faunei sălbatice și a habitatelor marginale;

b) crearea de arborete cu structuri diversificate, având compoziții conforme tipului natural fundamental de pădure și aplicând tratamente intensive, precum și alte practici silvice favorabile conservării și ameliorării biodiversității și regenerării naturale a arboretelor;

c) conservarea în limitele ecologice necesare a lemnului mort aflat pe sol și pe picior.

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Silvic:
Art 16 Administrarea fondului forestier național
Art 17 Administrarea fondului forestier național
Art 18 Administrarea fondului forestier național
Art 19 Amenajarea pădurilor
Art 20 Amenajarea pădurilor
Art 21 Amenajarea pădurilor
Art 22 Amenajarea pădurilor
Art 23 Amenajarea pădurilor
Art 24 Amenajarea pădurilor
Art 25 Amenajarea pădurilor
Art 26 Conservarea biodiversității
Art 27 Conservarea biodiversității
Art 28 Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor
Art 29 Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor
Art 30 Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor
Art 31 Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor
Art 32 Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor
Art 33 Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor
Art 34 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 35 Asigurarea integrității fondului forestier național
Art 36 Asigurarea integrității fondului forestier național
;
se încarcă...