Art 24 Amenajarea pădurilor | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Gestionarea durabilă a pădurilor - Amenajarea pădurilor -
Art. 24. -
Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) În cazul vegetației forestiere de pe terenuri din afara fondului forestier, așa cum este definită în prezentul cod, și a oricăror altor terenuri, proprietarul poate opta pentru includerea lor în fondul forestier național, situație în care se întocmește amenajament silvic sau se includ într-un amenajament silvic existent.

(2) Schimbarea destinației terenurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și este scutită de taxe și impozite.

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Silvic:

   Art 14   Administrarea fondului forestier național

   Art 15   Administrarea fondului forestier național

   Art 16   Administrarea fondului forestier național

   Art 17   Administrarea fondului forestier național

   Art 18   Administrarea fondului forestier național

   Art 19   Amenajarea pădurilor

   Art 20   Amenajarea pădurilor

   Art 21   Amenajarea pădurilor

   Art 22   Amenajarea pădurilor

   Art 23   Amenajarea pădurilor

   Art 24   Amenajarea pădurilor

   Art 25   Amenajarea pădurilor

   Art 26   Conservarea biodiversității

   Art 27   Conservarea biodiversității

   Art 28   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 29   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 30   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 31   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 32   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 33   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 34   Asigurarea integrității fondului forestier național
;
se încarcă...