Art 21 Amenajarea pădurilor | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Gestionarea durabilă a pădurilor - Amenajarea pădurilor -
Art. 21. -
Referințe în jurisprudență (1)

(1) Elaborarea amenajamentelor silvice se face în concordanță cu prevederile planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

(2) Elaborarea amenajamentelor silvice se face sub coordonarea și controlul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Amenajamentele silvice se elaborează prin unități specializate atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, iar contravaloarea lor se suportă de: Referințe în jurisprudență (1)

a) administratorul fondului forestier proprietate publică a statului;

b) proprietar, pentru suprafețe de fond forestier mai mari de 10 ha sau administrator în cazul în care proprietarul are înființat ocol silvic de regim și care administrează fondul forestier al acestuia.

(4) Cheltuielile privind elaborarea amenajamentelor silvice se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, pentru suprafața de maximum 10 ha/proprietate, indiferent dacă aceasta este sau nu cuprinsă într-o asociație, cel puțin autentificată notarial.

(5) Metodologia de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (4) se stabilește prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al conducătorului autorității publice centrale pentru finanțe publice.

(6) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier proprietate publică a statului se elaborează de institute de specialitate atestate și se suportă de administratorul fondului forestier proprietate publică a statului.

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Silvic:

   Art 11   Administrarea fondului forestier național

   Art 12   Administrarea fondului forestier național

   Art 13   Administrarea fondului forestier național

   Art 14   Administrarea fondului forestier național

   Art 15   Administrarea fondului forestier național

   Art 16   Administrarea fondului forestier național

   Art 17   Administrarea fondului forestier național

   Art 18   Administrarea fondului forestier național

   Art 19   Amenajarea pădurilor

   Art 20   Amenajarea pădurilor

   Art 21   Amenajarea pădurilor

   Art 22   Amenajarea pădurilor

   Art 23   Amenajarea pădurilor

   Art 24   Amenajarea pădurilor

   Art 25   Amenajarea pădurilor

   Art 26   Conservarea biodiversității

   Art 27   Conservarea biodiversității

   Art 28   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 29   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 30   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 31   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor
;
se încarcă...