Art 20 Amenajarea pădurilor | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Gestionarea durabilă a pădurilor - Amenajarea pădurilor -
Art. 20. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Amenajamentul silvic se elaborează pe unități de producție și/sau de protecție, cu respectarea normelor tehnice de amenajare. Reglementarea procesului de producție pentru pădurile de pe proprietățile cu suprafețe mai mici de 100 ha, incluse în unități de producție/protecție constituite în teritoriul aceleiași comune, respectiv aceluiași oraș sau municipiu, se face la nivel de arboret, cu condiția asigurării continuității la acest nivel, aplicând tratamente adecvate. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha.

(3) Proprietarul care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier al unei proprietăți cu suprafața de maximum 10 ha poate recolta un volum de maximum 3 mc/an/ha de pe această proprietate forestieră, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului. Modificări (1)

(4) Normele tehnice prevăzute la alin. (1) se elaborează și se aprobă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în colaborare cu Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu alte instituții de specialitate și organizații neguvernamentale, cu respectarea următoarelor principii:

a) principiul continuității și al permanenței pădurilor;

b) principiul eficacității funcționale;

c) principiul conservării și ameliorării biodiversității;

d) principiul economic.

(5) Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic este de 10 ani, cu excepția amenajamentelor întocmite pentru pădurile de plop, salcie și alte specii repede crescătoare, la care perioada de valabilitate este de 5 sau de 10 ani. Referințe în jurisprudență (1)

(6) Pe perioada de valabilitate a unui amenajament silvic este interzisă elaborarea altui amenajament silvic pentru pădurea respectivă sau pentru o parte din aceasta, cu excepția cazurilor prevăzute în normele tehnice.

(7) În situația în care amenajamentul silvic include mai multe proprietăți, la solicitarea proprietarilor, societatea specializată autorizată pentru lucrări de amenajare a pădurilor eliberează un extras de amenajament, cu informațiile corespunzătoare fiecărei proprietăți.

(8) Semnele de hotar se stabilesc prin normele tehnice pentru amenajarea pădurilor și reprezintă baza de referință a cadastrului forestier. Referințe în jurisprudență (1)

(9) Grănițuirea pădurii respectă principiile stabilite de Codul civil și nu se aplică în interiorul acesteia. Referințe în jurisprudență (1)

(10) Exploatarea masei lemnoase în baza unui amenajament silvic se face pe baza autorizațiilor de exploatare, eliberate de șeful ocolului silvic, care cuprind obligații referitoare la condițiile din punctul de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activității și măsurile pentru monitorizarea acesteia.

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Silvic:

   Art 10   Administrarea fondului forestier național

   Art 11   Administrarea fondului forestier național

   Art 12   Administrarea fondului forestier național

   Art 13   Administrarea fondului forestier național

   Art 14   Administrarea fondului forestier național

   Art 15   Administrarea fondului forestier național

   Art 16   Administrarea fondului forestier național

   Art 17   Administrarea fondului forestier național

   Art 18   Administrarea fondului forestier național

   Art 19   Amenajarea pădurilor

   Art 20   Amenajarea pădurilor

   Art 21   Amenajarea pădurilor

   Art 22   Amenajarea pădurilor

   Art 23   Amenajarea pădurilor

   Art 24   Amenajarea pădurilor

   Art 25   Amenajarea pădurilor

   Art 26   Conservarea biodiversității

   Art 27   Conservarea biodiversității

   Art 28   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 29   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor

   Art 30   Reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor
;
se încarcă...