Art 109 Răspunderi și sancțiuni | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Răspunderi și sancțiuni -
Art. 109. -
Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6), Hotărâri judecătorești

(1) Furtul de arbori doborâți sau rupți de fenomene naturale ori de arbori, puieți sau lăstari care au fost tăiați ori scoși din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecție, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, precum și al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier național constituie infracțiune și se pedepsește după cum urmează: Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea materialului lemnos sustras este de cel puțin 5 ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (40), Caută hotărâri judecătorești

b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta a fost săvârșită de cel puțin două ori în interval de un an, iar valoarea cumulată a materialului lemnos depășește valoarea prevăzută la lit. a); Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

c) cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă valoarea materialului lemnos sustras este de cel puțin 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea materialului lemnos sustras depășește de 50 de ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu jumătate în cazul în care faptele au fost săvârșite în următoarele împrejurări: Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

a) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică ori paralizantă; Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

b) în timpul nopții; Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

c) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes național; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

d) de personal silvic. Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Silvic:
Art 99 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Art 100 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Art 101 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Art 102 Controlul aplicării și respectării regimului silvic
Art 103 Controlul aplicării și respectării regimului silvic
Art 104 Răspunderi și sancțiuni
Art 105 Răspunderi și sancțiuni
Art 106 Răspunderi și sancțiuni
Art 107 Răspunderi și sancțiuni
Art 108 Răspunderi și sancțiuni
Art 109 Răspunderi și sancțiuni
Art 110 Răspunderi și sancțiuni
Art 111 Răspunderi și sancțiuni
Art 112 Răspunderi și sancțiuni
Art 113 Răspunderi și sancțiuni
Art 114 Răspunderi și sancțiuni
Art 115 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 116 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 117 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 118 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 119 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Particularitățile conținutului constitutiv al infracțiunilor silvice în situația subiectului activ persoană juridică
;
se încarcă...