Art 107 Răspunderi și sancțiuni | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Răspunderi și sancțiuni -
Art. 107. -
Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

(1) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți sau lăstari din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infracțiune silvică și se pedepsește după cum urmează: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 5 ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei; Jurisprudență (1), Practică judiciară (60), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs nu depășește limita prevăzută la lit. a), dar fapta a fost săvârșită de cel puțin două ori în interval de un an, iar valoarea cumulată a prejudiciului produs depășește limita prevăzută la lit. a); Practică judiciară (9), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei; Jurisprudență (2), Practică judiciară (15), Caută hotărâri judecătorești

d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 50 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (22), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu jumătate, în cazul în care faptele au fost săvârșite în următoarele împrejurări: Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

a) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică ori paralizantă; Jurisprudență (2), Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

b) în timpul nopții; Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

c) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes național; Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

d) de personal silvic. Caută hotărâri judecătorești

(3) Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Mergi la:
Art 97 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Art 98 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Art 99 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Art 100 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Art 101 Modalități de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
Art 102 Controlul aplicării și respectării regimului silvic
Art 103 Controlul aplicării și respectării regimului silvic
Art 104 Răspunderi și sancțiuni
Art 105 Răspunderi și sancțiuni
Art 106 Răspunderi și sancțiuni
Art 107 Răspunderi și sancțiuni
Art 108 Răspunderi și sancțiuni
Art 109 Răspunderi și sancțiuni
Art 110 Răspunderi și sancțiuni
Art 111 Răspunderi și sancțiuni
Art 112 Răspunderi și sancțiuni
Art 113 Răspunderi și sancțiuni
Art 114 Răspunderi și sancțiuni
Art 115 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 116 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 117 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...