Art 10 Administrarea fondului forestier național | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Administrarea fondului forestier național -
Art. 10. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Este obligatorie administrarea sau, după caz, asigurarea serviciilor silvice pentru întregul fond forestier național, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice. Pentru fondul forestier proprietate publică a statului deținut de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, care se reorganizează în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"*), administrarea se realizează de către structurile din cadrul acestuia. Referințe în jurisprudență (4)

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca institut național de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 21 mai 2015.

(2) Administrarea, precum și serviciile silvice, după caz, se asigură prin ocoale silvice autorizate, denumite în continuare ocoale silvice, care sunt de două tipuri: Reviste (1)

a) ocoale silvice de stat - din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și din structura Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", care administrează fond forestier proprietate publică a statului și care sunt înființate de acestea; Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, care se reorganizează în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", poate asigura administrarea prin bazele experimentale, care se asimilează ocoalelor silvice de stat, dar numai pentru fondul forestier proprietate publică a statului pentru care are calitatea de administrator, potrivit legii;

b) ocoale silvice de regim, care sunt înființate, în condițiile legii, de unitățile administrativ-teritoriale, de persoanele fizice ori de persoanele juridice care au în proprietate fond forestier ori de asociații constituite de către acestea. Reviste (1)

(3) Ocoalele silvice prevăzute la alin. (2) sunt de interes public și pot administra sau asigura servicii silvice, după caz, și pentru alte proprietăți forestiere, pe bază de contracte, care constituie titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către proprietar pentru administrarea sau asigurarea serviciilor silvice, după caz, cu excepția ocolului silvic propriu al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", care poate asigura administrarea sau serviciile silvice numai pentru fondul forestier pe care îl are în administrare proprie.

(4) În formele asociative de proprietate la care statul deține în indiviziune terenuri cu vegetație forestieră, statul este reprezentat în drepturile sale de către Ministerul Finanțelor Publice.

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Silvic:

   Art 1   Dispoziții generale

   Art 2   Dispoziții generale

   Art 3   Dispoziții generale

   Art 4   Dispoziții generale

   Art 5   Dispoziții generale

   Art 6   Dispoziții generale

   Art 7   Dispoziții generale

   Art 8   Dispoziții generale

   Art 9   Dispoziții generale

   Art 10   Administrarea fondului forestier național

   Art 11   Administrarea fondului forestier național

   Art 12   Administrarea fondului forestier național

   Art 13   Administrarea fondului forestier național

   Art 14   Administrarea fondului forestier național

   Art 15   Administrarea fondului forestier național

   Art 16   Administrarea fondului forestier național

   Art 17   Administrarea fondului forestier național

   Art 18   Administrarea fondului forestier național

   Art 19   Amenajarea pădurilor

   Art 20   Amenajarea pădurilor
Reviste:
Personal silvic. Desfacerea contractului de muncă. Repunere în drepturi
Referințe în cărți:
Legea fondului funciar nr. 18/1991 și legislație conexă
;
se încarcă...