Aranjamente privind securitatea | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei convenții din 07.12.1944 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizația Aviației Civile Internaționale - Alte aranjamente internaționale -
ARTICOLUL 64
Aranjamente privind securitatea

În chestiunile aeriene de competența sa care afectează în mod direct securitatea lumii, Organizația poate, printr-un vot al Adunării să încheie aranjamente speciale cu oricare organizație, creată de națiunile lumii pentru menținerea păcii.

Acesta este un fragment din Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei convenții din 07.12.1944 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Funcțiile obligatorii ale Consiliului
Funcțiile facultative ale Consiliului
Candidaturile și numirea Comisiei
Atribuțiile Comisiei
Numirea personalului
Caracterul internațional al personalului
Imunitățile și privilegiile personalului
Bugetul și repartiția cheltuielilor
Suspendarea dreptului de vot
Cheltuielile delegațiilor și ale celorlalți reprezentanți
Aranjamente privind securitatea
Aranjamentele cu alte organisme internaționale
Funcțiile în legătură cu alte acorduri
Prezentarea rapoartelor la Consiliu
Desemnarea rutelor și aeroporturilor
Ameliorarea instalațiilor și serviciilor pentru navigația aeriană
Finanțarea instalațiilor și serviciilor pentru navigația aeriană
Furnizarea și întreținerea de către Consiliu a instalațiilor și serviciilor
Dobândirea de terenuri sau utilizarea lor
Cheltuielile și repartiția fondurilor
Asistența tehnică și întrebuințarea încasărilor
;
se încarcă...