Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate

Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 mai 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea construirii și/sau reabilitării caselor de locuit din zonele calamitate, precum și amenajării terenurilor de construcții și a căilor de acces,

având în vedere că situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, s-a creat ca urmare a inundațiilor devastatoare din această primăvară, iar neadoptarea prezentei reglementări conduce la imposibilitatea refacerii imediate a locuințelor din zonele calamitate, cu repercusiuni umane și sociale foarte grave,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1)

Construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcții și a căilor de acces, se realizează prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Sunt scutite de la plata taxelor datorate bugetului de stat sau bugetelor locale toate avizele și autorizațiile necesare construirii și/sau reabilitării caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcții și a căilor de acces.

(2) Alimentarea/realimentarea cu energie electrică a locuințelor menționate la art. 1 se va face fără perceperea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament, avizelor tehnice de racordare și a tarifelor de racordare de către operatorul de distribuție din zona calamitată.

Art. 3. -

Pentru achiziționarea produselor, serviciilor și lucrărilor necesare pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcții și a căilor de acces, se vor aplica prevederile art. 12 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 5 mai 2005.

Nr. 34.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...