Biroul Român de Metrologie Legală - BRML

Norma de metrologie legală NML 003-05 "Contoare de apă" din 01.06.2005

În vigoare de la 26 iulie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

1. Domeniu de aplicare

1.1. Prezenta normă de metrologie legală stabilește cerințele metrologice și tehnice și modalitățile de atestare a legalității, specifice contoarelor de apă destinate măsurării volumului apei curate, reci sau calde, utilizate în aplicații rezidențiale, comerciale și de mică industrie.

1.2. Pentru a putea fi introduse pe piață, puse în funcțiune sau utilizate în măsurările de interes public, contoarele de apă prevăzute la punctul 1.1 trebuie să îndeplinească atât cerințele metrologice și tehnice prevăzute în prezenta normă, cât și cerințele aplicabile din norma de metrologie legală NML 001-05 "Cerințe metrologice și tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal". Aplicabilitatea cerințelor din normele mai sus menționate rezultă din tabelul 1.

1.3. Prezenta normă nu se aplică în cazul contoarelor de apă utilizate:

- la măsurarea apelor brute sau uzate;

- la măsurarea apei de irigații;

- ca traductoare de debit, în compunerea contoarelor de energie termică;

- ca repartitoare de costuri pentru apa consumată în locuințele colective.

2. Terminologie

În sensul prezentei norme de metrologie legală, termenii specifici utilizați au următoarele semnificații:

2.1. contor de apă: mijloc de măsurare destinat să măsoare, să memoreze și să indice, în condițiile de măsurare, volumul apei care trece prin interiorul traductorului de măsurare.

2.2. debit de suprasarcină (Q4) cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apă funcționează într-o manieră satisfăcătoare pentru o perioadă scurtă de timp, fără să se deterioreze.

2.3. debit de tranziție (Q2): valoare a debitului, situată între debitul permanent și debitul minim, la care domeniul de debit este împărțit în două zone, "zona superioară" și "zona inferioară". Fiecare zonă are o eroare maximă tolerată caracteristică.

2.4. debit minim (Q1): cea mai mică valoare a debitului la care contorul de apă furnizează indicații care îndeplinesc cerințele privind erorile tolerate.

2.5. debit permanent (Q3): cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apă funcționează într-o manieră satisfăcătoare, în condiții normale de utilizare, adică în condiții de curgere constantă sau intermitentă.

3. Cerințe metrologice și tehnice specifice

3.1. Condiții nominale de funcționare

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...