Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 08.12.2019, în format PDF și MOBI, a documentului:
Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (10 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Ordinul nr. 3040/2018 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA 10 Lei
Ordinul nr. 620/2018 privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 10 Lei
Ordinul nr. 566/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA și a procedurii de emitere a acestor formulare 10 Lei
Procedura de organizare și funcționare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA din 28.02.2018 10 Lei
Ordinul nr. 223/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA" 10 Lei
Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA din 20.10.2017 10 Lei
Ordinul nr. 2800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 10 Lei
Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA din 10.10.2017 10 Lei
Ordinul nr. 2927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA 15 Lei
Ordinul nr. 2743/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA" 10 Lei
Total de plată
se încarcă...