Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 27.10.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (8 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, din 02.12.2019 10 Lei
Procedura privind acordarea de finanțări din fondurile obținute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, din 12.09.2019 15 Lei
Ordinul nr. 2515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate 10 Lei
Normele metodologice privind elaborarea și derularea Programului național de restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului din 16.09.2016 15 Lei
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice din 28.03.2013 20 Lei
Norma metodologică de clasare și inventariere a monumentelor istorice din 18.04.2008 20 Lei
Norma metodologică privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia din 12.12.2007 15 Lei
Lista monumentelor istorice, actualizată, și a monumentelor istorice dispărute din 08.07.2004 45 Lei
Total de plată
se încarcă...