Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 09.07.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (42 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Regulamentul privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții, din 10.03.2020 15 Lei
Regulamentul privind numirea în funcții de conducere a judecătorilor și revocarea din aceste funcții, din 20.02.2020 15 Lei
Regulamentul privind transferul, detașarea și delegarea procurorilor, din 01.10.2019 10 Lei
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, din 17.09.2019 20 Lei
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor din 17.09.2019 20 Lei
Regulamentul privind transferul judecătorilor din 17.09.2019 10 Lei
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a procurorilor în funcții de execuție, din 23.07.2019 20 Lei
Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, din 04.06.2019 15 Lei
Normele privind asigurarea de răspundere civilă profesională obligatorie a judecătorilor și procurorilor, din 04.06.2019 10 Lei
Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, din 21 mai 2019 20 Lei
Regulamentul pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției și Institutul Național de Criminologie din 19.02.2018 15 Lei
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcții de execuție, asimilat judecătorilor și procurorilor, din cadrul Direcției Naționale de Probațiune din 01.03.2017 10 Lei
Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor din 04.10.2007 15 Lei
Hotărârea nr. 886/2008 privind reglementarea unei proceduri referitoare la verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații de către candidații declarați admiși la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii și la concursul de admitere în magistratură 10 Lei
Hotărârea nr. 821/2008 privind posibilitatea ca judecătorii și procurorii - care au calitatea de cadru didactic - să ocupe funcții de conducere în structurile unei facultăți sau universități, precum și în structurile unei instituții de cercetare în domeniul juridic 10 Lei
Hotărârea nr. 661/2015 privind procedura de menținere în funcțieși procedura de reîncadrare a judecătorilor, procurorilor, magistraților - asistenți la Înalta Curte de Casație și Justiție, precumși a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor 10 Lei
Hotărârea nr. 509/2008 privind aplicarea art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 10 Lei
Hotărârea nr. 316/2010 privind interpretarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) și art. 11 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în ceea ce privește compatibilitatea funcției de judecător sau procuror cu aceea de lector în cadrul Institutului Diplomatic Român 10 Lei
Hotărârea nr. 156/2011 referitoare la modul de calcul al vechimii utile pentru promovarea judecătorilor și procurorilor, la stabilirea datei la care se raportează vechimea în funcție, necesară pentru participarea la concursul de promovare a judecătorilor și procurorilor 10 Lei
Hotărârea nr. 11/2009 privind vechimea continuă în magistratură prevăzută la art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 10 Lei
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii din 20.11.2014 10 Lei
Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii din 03.07.2014 15 Lei
Regulamentul comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanțele sau parchetele civile la instanțele ori parchetele militare, precum și acordarea gradelor militare și înaintarea în grad a judecătorilor și procurorilor militari din 22.04.2014 10 Lei
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 25 Lei
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură din 05.04.2012 20 Lei
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție din 31.01.2012 20 Lei
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcții de execuție, asimilat judecătorilor și procurorilor, din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie din 07.06.2011 10 Lei
Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a magistraților-asistenți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție din 09.04.2009 15 Lei
Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției din 19.02.2007 10 Lei
Regulamentul pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției din 08.06.2007 15 Lei
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție din 19.04.2007 20 Lei
Regulamentul privind promovarea în funcția de prim-magistrat-asistent și de magistrat-asistent șef la Înalta Curte de Casație și Justiție din 19.04.2007 10 Lei
Regulamentul Institutului Național al Magistraturii din 01.03.2007 25 Lei
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor din 21.09.2006 20 Lei
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*) 25 Lei
Regulamentul privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției și al Institutului Național de Criminologie din 15.06.2006 10 Lei
Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii din 15.06.2006 25 Lei
Regulamentul privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător din 09.03.2006 15 Lei
Regulamentul privind examenul de capacitate al personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției și Institutului Național de Criminologie din 25.01.2006 10 Lei
Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani din 18.10.2005 15 Lei
Regulamentul privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor și atestare a rezultatelor obținute din 24.08.2005 10 Lei
Regulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor din 24.08.2005 15 Lei
Total de plată
se încarcă...