Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 28.10.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (8 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical, din 01.07.2020 15 Lei
Ordinul nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 10 Lei
Hotărârea nr. 423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare 10 Lei
Ordonanța de urgență nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății 20 Lei
Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018 25 Lei
Procedura privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluția cazului și cu rezultatele acțiunilor de recuperare din 14.07.2017 10 Lei
Metodologia de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 12.07.2010 10 Lei
Norma de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 11.05.2010 10 Lei
Total de plată
se încarcă...