Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 23.09.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (17 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Hotărârea nr. 82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 și 2022, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale 10 Lei
Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, din 09.04.2019 15 Lei
Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, din 18.01.2019 20 Lei
Ordinul nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute în acte normative 10 Lei
Procedura de finanțare a proiectelor propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova și Ucraina, în baza acordurilor de finanțare încheiate cu autoritățile administrației publice locale din România, din 27.06.2018 10 Lei
Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, din 30.01.2017 25 Lei
Normele metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora din 22.05.2014 25 Lei
Instrucțiunile privind completarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare", aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, din 13.12.2013 10 Lei
Ordinul nr. 2011/2013 pentru modificarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995 10 Lei
Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale din 14.05.2013 10 Lei
Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale din 12.04.2013 20 Lei
Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 din 20.09.2012 10 Lei
Norma metodologică privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 din 08.04.2011 15 Lei
Metodologia privind macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe anul .... din 03.11.2010 10 Lei
Metodologia privind stabilirea indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale din 03.11.2010 10 Lei
Metodologia privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale din 03.11.2010 10 Lei
Ordinul nr. 232/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale 15 Lei
Total de plată
se încarcă...