Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 05.07.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (26 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Norma nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat 10 Lei
Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 25 Lei
Norma nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative 15 Lei
Norma nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative 15 Lei
Norma 23/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative 20 Lei
Anexele nr. 1A-1E și nr. 2-18 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative din 17.12.2015 45 Lei
Norma 26/2015 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative 15 Lei
Norma nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative 15 Lei
Norma nr. 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative 15 Lei
Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 20 Lei
Anexa la Norma nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private din 05.08.2015 50 Lei
Norma nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private 25 Lei
Norma nr. 12/2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative 15 Lei
Norma nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative 20 Lei
Norma nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private 20 Lei
Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative 20 Lei
Norma nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private 25 Lei
Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative 20 Lei
Norma nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative 10 Lei
Norma nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative 10 Lei
Norma nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare și administrare în sistemul pensiilor facultative 10 Lei
Norma nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative 10 Lei
Norma nr. 5/2006 privind informațiile conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative și administratorii acestora 10 Lei
Procedura privind înregistrarea și actualizarea datelor în Registrul fondurilor de pensii private și al administratorilor din 06.06.2007 10 Lei
Norma nr. 7/2006 privind încetarea activității administratorului 10 Lei
Norma nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative 10 Lei
Total de plată
se încarcă...