Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 24.02.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (7 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Instrucțiunile privind autorizarea lucrărilor de reparații curente/întreținere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecție a monumentului istoric și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită din unitățile sistemului administrației penitenciare, din 17.12.2019 10 Lei
Instrucțiunile privind realizarea obiectivelor de investiții, recepția construcțiilor și stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcții, cuprinse în programul de investiții al Ministerului Apărării Naționale, din 27.11.2017 45 Lei
Instrucțiunile pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V și XVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din 10.05.2016 10 Lei
Procedura de control al statului la autoritățile administrației publice locale/județene privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizațiilor de construire/desființare din 01.04.2014 15 Lei
Procedura de control al statului la autoritățile administrației publice locale/județene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism din 01.04.2014 15 Lei
Instrucțiunile privind realizarea, recepționarea și stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, executate în Ministerul Apărării Naționale din 13.08.2013 50 Lei
Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții din 12.10.2009 45 Lei
Total de plată
se încarcă...