Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 18.01.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Ordonanța nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (7 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Ordinul nr. 1948/2019 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2019 10 Lei
Ordinul nr. 151/2019 pentru stabilirea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale 10 Lei
Ordinul nr. 116/2019 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2019, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale 10 Lei
Ordinul nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale 10 Lei
Regulamentul de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale din 06.04.2015 15 Lei
Instrucțiunile de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale din 06.04.2015 10 Lei
Ordinul nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale 10 Lei
Total de plată
se încarcă...