Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 06.07.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (16 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 20 Lei
Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară 10 Lei
Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 20 Lei
Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 25 Lei
Instrucțiunea nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital 10 Lei
Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă 20 Lei
Norma privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice din 26.11.2008 15 Lei
Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor 25 Lei
Instrucțiunea nr. 7/2004 privind organizarea și desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor SIF în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital 10 Lei
Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare 50 Lei
Regulamentul nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene 20 Lei
Regulamentul nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare 25 Lei
Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare 50 Lei
Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale 25 Lei
Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor 25 Lei
Instrucțiunea nr. 10/2005 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată prin Legea nr. 208/2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și prin Ordonanța Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare 10 Lei
Total de plată
se încarcă...