Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 26.09.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (12 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Ordinul nr. 254/2018 pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și a modelului acordului de integrare în muncă 10 Lei
Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă din 04.01.2018 10 Lei
Hotărârea nr. 903/2016 pentru aprobarea Planului național de mobilitate 20 Lei
Procedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare din 14.04.2009 10 Lei
Norma metodologică nr. 1557/2008 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj de credite în condiții avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici și mijlocii, unităților cooperatiste, asociațiilor familiale și persoanelor fizice care desfășoară în mod independent activități economice 15 Lei
Procedura privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora din 18.04.2002 25 Lei
Procedura privind accesul la măsurile pentru prevenirea șomajului, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora din 21.03.2002 10 Lei
Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă din 20.02.2002 25 Lei
Criteriul de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă din 21.03.2002 20 Lei
Procedura privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională din 20.04.2004 10 Lei
Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj din 22.02.2002 20 Lei
Hotărârea nr. 1090/2002 privind modul de plată a unor drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj 10 Lei
Total de plată
se încarcă...